Thursday, 30 May 2013

Noah's 111th demon egg / Noahs 111te dæmonæg

one
thousand
years

                    in a dream I fall off the wagon
                    disappointing myself and those I love.
                    I spend most of the dream running
                    around arranging for deposits of booze to
                    be hidden here and there and making
                    up bad excuses for going out or staying
                    in, to go to the basement or to the attic.
                    All the time with the feeling that I have
                    been found out. The mindset of the addict is a
                    high-frequency machine always scheming
                    and planning for ways and means to keep
                    the demon fed. It's quite exhausting.
                    It's an obsession that in itself gives birth and
                    life to a seemingly independent psychology
                    within the person. “Demon” is the easiest
                    term to handle. Then it's not your fault or
                    responsibility.

the
church

                    I wake up looking for hidden bottles.

but
older
hill

                    lonely noon
                    no one to mistrust
                    but my shadowet
tusinde
år

                    i en drøm falder jeg af vandvognen og skuffer
                    mig selv og alle, jeg holder af. Jeg bruger
                    det meste af drømmen på at løbe rundt
                    og gemme flasker og depoter af sprut
                    rundtomkring og opfinde dårlige undskyldninger
                    for at gå ud eller blive inde, for at gå på loftet
                    eller i kælderen. Hele tiden har jeg fornemmelsen
                    af, at jeg er gennemskuet. Misbrugerens sind
                    er en højfrekvent maskine, der hele tiden
                    lægger planer og prøver at forudse, hvordan
                    dæmonen kan få sin føde. Det er ret udmattende.
                    Det er en besættelse, der i sig selv afføder og
                    giver liv til en tilsyneladende selvstændig
                    psykologi inde i personen. Det er nemmest,
                    at kalde det en ”dæmon”. Så er man selv uden
                    skyld og ansvar.

kirken

                    da jeg vågner, leder jeg efter gemte flasker

men
ældre
høj

                   ensom middag
                   ingen udover min skygge
                   til at mistro

Wednesday, 29 May 2013

Noah's 110th egg and griffin / Noahs 110nde æg og grif

no
one

                 my shadow lead me here

to
say

                a bi-polar pocket griffin
                asks me about love

dad
and
then

               love?
               I merge with the yellow
               of a mustard fieldingen

              min skygge ledte mig hertil

til at
sige

              en bipolar lommegrif
              spørger mig om kærlighed

far
og
alligevel

             kærlighed?
             jeg bli'r eet med det gule
             i en rapsmark

Tuesday, 28 May 2013

Noah's 109th egg / Noahs 109nde æg

empty
platform

                  in Kozyrev's mirror

the train
going
nowhere

                 I discuss
                 Bruckner's 9th

stops
here

                with an
                orange
forladt
perron

                   i Kozyrevs spejl

toget
til
ingensteds

                  diskuterer jeg
                  Bruckners 9nde

standser
her

                  med en
                  appelsin


Monday, 27 May 2013

Noah's 108th egg (envy bees?) / Noahs 108nde æg (misundelige bier?)

grass pollen

                    a crossing plane
                    above the apple blossoms

I believe
in some
things

                   (wonder if the bees envy it?)


I cannot
see

                    I have what I have
                    till I don'tgræspollen

                    et fly passerer
                    højt over æbleblomsterne

jeg stoler
på nogle
ting

                   (mon bierne er misundelige?)


jeg ikke
kan se

                    jeg har hvad jeg har
                    til jeg ikke har det

Sunday, 26 May 2013

Noah's 107th egg / Noahs 107nde æg

first

           ”nah, it's no use”

aphids

           ”don't be such
             a pessimist!”

then

             on the terrace
             another tin of food
             for Schrödinger's cat

først

             ”aj, det nytter ikke”

torden
fluerne

             ”vær nu ikke
               så pessimistisk!”


               på terrassen
               endnu en dåse mad
               til Schrödingers kat

Saturday, 25 May 2013

Noah's 106th egg in the sand mandala / Noahs 106te æg i sand mandalaen

night train

                 entering
                 the sand
                 mandala

under
the
new

                 I leave
                 my place

moon

                 in the blue pile


nattog

                indgår
                i sand
                mandalaen

under

                jeg forlader
                mit sted

nymånen

                i den blå bunke

Friday, 24 May 2013

Noah's 105th egg / Noahs 105te æg

fog

                long before

as far
as I
can see

                the lilacs

fog

                0 and 1tåge

              længe før

så langt
jeg
kan se

              syrenerne

tåge

              0 og 1

Thursday, 23 May 2013

Noah's 104th egg / Noahs 104de æg

at night

                 a ladybird in the window

an ocean

                 with a marker
                 I add a spot

in
the tree
tops

                ”And Ye shall rule
                         the land and the beasts”
                         in boredom

om natten

                  en mariehøne i vindueskarmen

et hav

                  med en pen
                  tilføjer jeg en plet

i trætoppene

                 ”Og I skal herske
                        over landet og dyrene”
                        i kedsomhed

Tuesday, 21 May 2013

Noah's 103rd egg / Noahs 103de æg

rust
and
stars

                  never mind

at the end
the end

                  you didn't break
                  anything

(still theoretical)
of
entropy

                  that wouldn't break
                  anyway


rust
og
stjerner

               slap af

ved
slutningen
ophøret

               du ødelagde ikke
               noget


(stadig teoretisk)
af
entropien

                der ikke ville gå i stykker
                alligevel

Monday, 20 May 2013

Noah's 102nd egg / Noahs 102ndet æg

cat
caucus

                   shafts
                   of light

where
they
play

                   of trains

football

                   at midnight

katte
kadaver

                    pæle
                    af lys

hvor
de
spiller

                    fra tog

fodbold

                    ved midnat

Sunday, 19 May 2013

Noah's 101st egg / Noahs 101ste æg

play

                    toy clown

that
guitar

                    in the gutter

home
less

                    therespil

                          legetøjsklovn

på din
guitar

                          dér

hjemløse

                          i rendestenen

Noah's 100th egg / Noahs 100nde æg

woop
woop

              out of the door

must be

              into a wall

frogs

              of heat


woop
woop

             ud af døren

må være
 
             ind i en væg

frøer

            af varme

Sunday, 12 May 2013

Noah's 99th egg (but who's counting) / Noahs 99nde æg (men hvem tæller)

did I mention the daffodils?

                                  oh,
                                  you're a projection
                                  of my heart?!

if not, they're
here and yellow

                                  at least
                                  I can say

I give up
fixing
my bicycle

                                  I have a gift in that department


nævnte jeg mælkebøtterne?

                                åh,
                                så du er en projektion
                                mit hjerte laver?

hvis ikke, de er
her og gule

                                i det mindste
                                kan jeg sige

jeg opgi'r
at fixe
min cykel

                                 at jeg har evner i den retning

Saturday, 11 May 2013

Noah's 98th egg / Noahs 98nde æg

a tree

             passing thunder

a black
bird

             Mr. Arkadin
             tries

last year's
espresso's
still good

              to be special
et træ

              forbigående
              torden

en sol
sort

              Mr. Arkadin
              prøver

sidste års
espresso
er stadig
god

             at være specielMr. Arkadin (1955) is a movie by Orson Welles that sort of tries to be as ”mystic”... a bit too construed in my eyes (and a helpless make-up on the actors)

Friday, 10 May 2013

Noah's 97th egg kaboom / Noahs 97nde æg bang

from
no
where

                         ”Fred Hoyle explodes stars
                          on a computer”

(or from
the soil)

                          there's entropy

a burst
of dandelions

                           in every drawer

fra
ingen
steder

                  ”Fred Hoyle springer stjerner i luften
                   på en computer”

(eller fra
mulden)

                   der er entropi

et udbrud
af
mælkebøtter

                   i alle skuffer

Monday, 6 May 2013

Noah's 96th obedient egg / Noahs 96nde lydige æg

liberation day

                      obedient

wild tulips
outside

                      to gravity

the playground


                      I stand upright


befrielsesdag

                       lydig

vilde tulipaner
udenfor

                       mod
                       tyngdekraften

legepladsen

                       står jeg oprejst

Thursday, 2 May 2013

Noah's 95th cold egg / Noahs 95nde kolde æg

like

                     ”it'll be fine
                      just mention

spring sky

                      something trivial

the
spring sky

                      and stick on a kigo”

ligesom

                    ”det skal nok gå

forårshimmel

                     bare nævn noget trivielt

forårshimlen

                     og smæk et kigo på”