Wednesday, 30 October 2013

Noah's 180th egg / Noahs 180nde æg

at the top
of the ladder

                         what can you do about them

(mud, paper and bones)

                        the wind-ponies
                        galloping

a brain
I can't
live in

                        in and out
                        the windowsved toppen
af stigen

                          hvad kan man gøre ved dem

(mudder, papir og knogler)

                          vindponyerne
                          der galopperer

en hjerne
jeg ikke kan
bo i

                         ud og ind
                         af vinduerne

Tuesday, 29 October 2013

Noah's 179th storm egg / Noahs 179nde stormæg

”oh,
I'm an illusion

                         after the storm

my headache
(which isn't there)

                         wind-horses flee
                                 the church

floats in
nothing”

                         through a hole
                         in the roof”ah,
så jeg er
en illusion

                              efter stormen

min hovedpine
(som ikke er der)

                              flygter vindheste
                                        fra kirken

svæver i
ingenting”

                             gennem et hul
                             i taget

Monday, 28 October 2013

Noah's 178th egg / Noahs 178nde æg

waiting
for the storm
of the decade

                           lukewarm coffee

a star goes
to live

                           another step towards

among the stars

                           absolute zero
venter
årtiets
storm

                     lunken kaffe

mens en
stjerne
ta'r afsted

                     endnu et trin mod

for a bo
mellem
stjernerne

                     det absolutte nulpunkt

Tuesday, 22 October 2013

Noah's 177th egg / Noahs 177nde æg

action
re
action

                   however pale

I drop
an ashtray

                   it's there

and think
of death

                   October's sun

aktion
re
aktion

                      uanset hvor bleg den er

jeg taber
et askebæger

                      er den der

og tænker
på døden

                      oktobersolen

Monday, 21 October 2013

Noah's 176th egg / Noahs 176nde æg

one cloud

                      it's basically
                      a Sisyphusarian
                      life

merges with
the rest
up there

                      the laundry basket

to form
a lid
over Denmark

                      is full again

én sky

                      det er grundlæggende
                      et Sisyfosorisk
                      liv

smelter
sammen
med de andre
deroppe

                      vasketøjskurven

til
et låg
over Danmark

                      er fuld igen

Friday, 18 October 2013

Noah's 175th egg / Noahs 175nde æg

last year's
firewood

                   mumbling something
                   in Spanish

I burn
the homes

                  my ancestor
                  loving an Indian woman

of spiders
and woodlice

                  in my dream
sidste
års brænde

                  han mumler noget
                  på spansk

jeg antænder
husene

                  min forfader som
                  elsker en indisk kvinde

som
edderkopper
og bænkebidere
bor i

                  i min drøm

Wednesday, 16 October 2013

Noah's 174th egg / Noahs 174nde æg

nothing new

                          slipping and sliding along

the magpies
don't meow

                          an imaginary
                              forward moving
                                                time-line

after eating
cat food

                          towards pay day

intet nyt

                          glider og snubler langs

skaderne
miaver ikke

                          en imaginær
                              fremadskridende
                                                  tidslinje

efter at ha' spist
af kattemaden

                          mod lønningsdag

Tuesday, 15 October 2013

Noah's 173rd egg / Noahs 173nde æg

”the world
will end
some day”

                    like last year

but couldn't
it happen

                    the absence of light

at night
as well?”

                    takes up a lot of space

Jorden vil
gå under
en dag”

                     som sidste år

”kunne
det ikke

                     fylder fraværet af lys

ligeså godt
ske om
natten?”

                     en masse

Tuesday, 8 October 2013

Noah's 172nd egg / Noahs 172nde æg

autumn

                     in this dewdrop
                     (with rising prices
                      on everything good)

sweeping
it under

                     maelstroms appear

the cloud
carpet

                     in sofa seats

efterår

                      i denne dugdråbe
                      (med stigende priser
                       på alt der er godt)

jeg fejer
det under

                      dukker malstrømme op

skytæppet

                      i sofasæder

Friday, 4 October 2013

Noah's 171st fainted egg / Noahs 171nde besvimede æg

dusk

                  On the short 7 minutes train ride to
                  ”the town with the shops we don't have
                   in the village including a bicycle repair man”
                   a young woman drops to the floor. At first
                   I think she's playing. I have witnessed quite a few
                   young men and woman acting out in weird
                   ways going to that “town with the discos and
                   and bars”. It takes me a while to discover that the
                   young man sitting on the stairs right in front of her
                   remains without expression and reaction so I conclude
                   it's for real. All this takes about 45 seconds. Luckily a
                   slightly older woman steps over him, bends down to
                   the fainted and finds out she has fainted. I have a bottle
                   of water in the bag and hand it to her.

on a map
on tv

                   Unfortunately the train has just left the station
                   but we'll be at the next one in only 3 minutes.
                   The slightly older woman calls for an ambulance
                   to meet them there.
                   As we approach the station the other passengers
                   seem annoyed at having to go the exit at the far end
                   end of the train because the fainted woman has trouble
                   getting on her feet and out the door. The helper and the
                   now dizzy barely manages to get off before the train leaves again.
                   
                   Going back half an hour later with a working bike
                   they still sit waiting at the station for an ambulance.
                   The wind is really strong now and there's rain in the air.

Denmark
is yellow

                   Frigg's Day
                   a Norne ties a knot
                   on a fate-string

skumring

                 På den 7 minutter korte togtur til ”byen med de
                 butikker vi ikke har i landsbyen inklusiv en cykelsmed”
                 falder en ung kvinde omkuld. Først tror jeg hun spiller.
                 Jeg har været vidne til flere yngre mænd og kvinder, der
                 opfører mærkelige og ofte upassende spil på vej til ”byen der har
                 diskoteker og barer”. Der går et øjeblik, før jeg bliver klar over,
                 at den unge mand, der sidder på trapperne, som hun ligger
                 foran ikke fortrækker en ansigtsmuskel; intet udtryk, ingen
                 reaktion, så jeg konkluderer, at det er virkeligt nok. Alt dette tager
                 cirka 45 sekunder. Heldigvis træderer en lidt ældre kvinde
                 over fyren, bøjer sig ned og konstaterer, at hun er besvimet,
                 og heldigvis har jeg en flaske vand i rygsækken. Den giver jeg
                 hende.

på et kort
på tv

                 Desværre har toget lige forladt stationen, men der er kun
                 3 minutter til den næste. Den lidt ældre kvinde ringer efter en
                 ambulance. Hun beder dem om, at møde dem der. Som vi
                 nærmer os stationen, bliver de øvrige passagerer lettere irriterede
                 over at skulle gå ned til den anden udgang, fordi den besvimede
                 har lidt besvær med at komme på benene og ud af døren.
                 Hjælperen og den nu svimle når akkurat at komme ud, før toget
                 kører igen.

                 Da jeg tager tilbage en halv time senere med en cykel, der virker,
                 sidder de stadig på stationsbænken og venter på ambulancen.
                 Vinden er virkelig kraftig nu, og der er regn i luften.

er Danmark
gult

                Friggs Dag
                en norne binder en knude
                på en skæbnesnor.

Thursday, 3 October 2013

Noah's 170th future rainbow egg / Noahs 170nde fremtids-regnbue-æg

restless

                     so I get on the train and pick my bag of
                     drops from my backpack as I usually do
                     and swoosh! before me stands a boy around
                     2 - 2½ years old dirty in the face chewing
                     demonstratively on what I suppose is chewing
                     gum he stares at the drops with big brown
                     eyes and watches me taking out a yellow
                     one with red stripes I'm inclined to give it
                     to him but his father says no the gum is
                     enough and they're going home to eat

or
maybe just
doing what
winds do

                    I sit across the lavatory booth a tall man with
                    a telling clinking plastic bag and a cloud of smell of days
                    of drinking about him bangs his head on the top
                    of the doorway and mumbles something incomprehensible
                    the dad pulls his son to the side away from the
                    drunk the boy opens his mouth to show me his yellow gum
                    and I open mine to show him my drop

the wind

                   low sun
                   a child draws a rainbow
                   beyond my grave


rastløs

                  så jeg står på toget og tager min pose bolsjer
                  frem fra min rygsæk som jeg plejer og vupti!
                  står der en en dreng på omkring 2 - 2½ år foran
                  mig med snavset ansigt og tyggende på noget
                  jeg formoder er tyggegummi han stirrer på bolsjerne
                  med store brune øjne og holder øje med at jeg
                  tage et gult eet med røde striber op jeg vil gerne
                  give ham et men hans far siger nej tyggegummiet
                  må være nok og at de er på vej hjem for at spise

eller
gør den blot
hvad
vinde gør

                 jeg sidder overfor toiletbåsen en høj mand med
                 en klirrende og afslørende plastikpose og en sky af
                 flere dags druk omkring sig slår sit hoved mod toppen
                 af døråbningen og mumler noget uforståeligt faren
                 trækker sin søn til side væk fra den fulde drengen åbner
                 sin mund og viser mig sit gule tyggegummi jeg åbner min
                 og viser ham mit bolsje

vinden

                 lav sol
                 et barn tegner en regnbue
                 hinsides min grav