Saturday, 29 October 2016

363


Western
wind

                 as light retreats
                 from the evening land
                 (and the evening land's evening land)

nothing
symmetrical

                  darkness and dogs

about it

                   surface


vestenvinden

                       som lyset forsvinder
                       fra aftenlandet
                       (og aftenlandets aftenland)

intet
symmetrisk

                       kommer mørke og hunde

ved dén

                        frem

Friday, 28 October 2016

362


autumn

                       while time
                       gnaws away
                       bones and thoughts

at least
sleep

                       red

comes
in colours

                       apples


efterår

                        mens tiden
                        gnaver ben
                        og tanker væk

i det mindste
kommer søvnen

                         røde

i farver

                         æbler

Thursday, 20 October 2016

361


for
the time
being

                   Aleppo

                   if u could
                   only say

the wind

                   what happens
                   on tv

seems
endless

                    stays
                    on tv


for
tiden

                   Aleppo

                   hvis man bare
                   ku' sige

synes
vinden

                    det, er sker
                    i fjernsynet

endeløs
                    forbliver
                    i fjernsynet

Sunday, 16 October 2016

360


mid
October

                     down
                     to a whisper

and I'm
back

                     the wind rests

on the dark side
of the sun

                     on a Sunday
midt
oktober

                     dæmpet
                     til en hvisken

og jeg er
tilbage

                     hviler vinden

på den mørke
side af solen

                      på en søndag

Saturday, 15 October 2016

359


home
again

                  in the field
                  of crows

the rain
is

                  night is born

where
I left it

                  in the deepest
                  furrow

hjemme
igen

                  kragemarken

regnen
er

                  fødes natten

hvor jeg
efterlod den

                  i den dybeste
                  plovfure

Saturday, 1 October 2016

358


coming
home

                       Be still and ...

I make
a turn

                       it rains

before the road
does

                        from the cloud
                        of unknowing

hjemkomst

                         Vær stille og ...

jeg drejer

                         det regner

før vejen
gør det

                        fra uvidenhedens
                        sky