Sunday, 15 May 2022

03-22

where your blood was an absence of birds


hushed
wind


                    … but dust too


come live
in my house


                         can

of

withered
leaves

                        sing


                and I’ll catch your wind in my sail of bones


.


hvor dit blod var et fravær af fugle

tyssede

vind

                   … men også støv

kom

og bo
i mit hus

                        kan

af

visne
blade

                       synge

                 og jeg vil fange din vind i mit sejl af knogler

Thursday, 12 May 2022

02-22

in this dream dreaming is impossible


no
words


                    before
                   and within

                   this

                   wind


lead

me


                   hushed


to

silence


                   I kneel


                   from the absence of birds you weave a bell.


i denne drøm er det umuligt at drømme


ingen
ord

                  foran

                 og inde i
                 denne

                 vind


vil

lede
mig

                 tysset

                 ned

til

stilhed

                 knæler jeg


                 af fraværet af fugle væver jeg en klokke

Sunday, 23 January 2022

01-22

every Sunday I think it’s a gull


deeper
into
you


                        in darkness too


after
body


                         an


and
blood


                        embrace


and the sound of your rain accompanies my withering


.


hver søndag tror jeg det er en måge


dybere
ind
i
dig


                     også i mørke


efter
legeme


                     en


og
blod


                     omfavnelse


og lyden af din regn akkompagnerer min visnen

 

Tuesday, 28 December 2021

quartet/kvartet 27-12-21

We buried our mother, grandmother, great grandmother  and our father's love of his life todayinto the light swimming in flowers

 

memories


                          the weight
                         of
a sorrow


even imagined
ones


                         only he knows


will shape
us

                         births a new star

the silence within The Lord’s Prayer shared between us.

Vi begravede vores mor, mormor, oldemor og vor fars livs kærlighed i dag


ind i lyset svømmende i blomster


erindringer

                        vægten

                        af en sorg


selv dem
vi digter


                       han kun selv
                       kender

vil forme

os


                       føder en ny stjerne


stilheden i Fadervor delt mellem os

Tuesday, 21 September 2021

quartet/kvartet 21.09 2021

your longing for the moon is a salmon

no,
really, 

                     a pen stroke
                     of blood


light
doesn’t
carry

                    dusknurses

                    keep


a
gun


                    your pages
                    blank

      the only promise you can keep is to fade


.


din længsel efter månen er en laks

nej,
virkelig,
 

                     et pennestrøg
                     af blod

lys

bærer
ikke

                     tusmørkesygeplejersker

skydevåben 

 

                    holder dine sider
                    blanke

         det eneste løfte du kan holde er at falme

Saturday, 18 September 2021

kvartet/quartet 19.09 2021

now it’s sirens now it’s wires snapping


Lizard
Brain
Night

                    heartfrost 

 

I’m
still
not

                   your dreams
                   of burning butterflies

magnetic

                   take you nowhere


         the last living thing you talked to was the grass


.


nu er det sirener nu er det kabler der knækker


Krybdyr
hjerne

Nat

                 hjertefrost

jeg
er

stadig

                dine drømme

                om brændende sommerfugle

ikke
magnetisk

                fører ikke til noget


         den sidste levende ting du talte med var græsset

Thursday, 9 September 2021

07.09 2021

first
yellow

leaves

                        for
                       The Indweller

comings

and
goings


                       the best chair

are

temporary
too

                        and the best cup.første

gule
blade

                       til
                      Den Iboende


at
komme
og

                      den bedste stol

er også
midlertidigt

                       og den bedste kop

Tuesday, 31 August 2021

quartet/kvartet 31.08 2021

… not since you were a butterfly


spinning
a yarn

                    lachrymae mundi


till
the sky

                    a child’s life

unravels

                    for a poppy field


what can you do to stop the first stone?.


… ikke siden du var en sommerfugl


spinder
en ende

                     lachrymae mundi

til

himlen

                     et barns liv

trevles
op

                     for en valmuemark


hvad kan du gøre for at standse den første sten?

 

Thursday, 10 June 2021

triptych 10.06.21

and you have to consider what is pain and what isn’t


partial
eclipse


                      old

                      chocolate
                      biscuit


a bit

more
black


                      suddenly

                      politics


in

the
blackbird


                      makes

                      sense


.og du må overveje hvad der er smerte og hvad der ikke er


delvis

solformørkelse


                       gammel

                       chokoladekiks


en anelse

mere
sort


                      pludselig

                      giver
                      politik


i

sol
sorten


                      mening

Friday, 23 April 2021

05-21

courting doves till the crows comemore
or less


                    the monolith too


like
a stick


                    won’t


the stick


                    remember you


even this thimble of pain you can’t drink alone.duer i parringsdans til kragerne kommermere
eller mindre


                       heller ikke bautastenen


som
en kæp


                        vil


kæppen


                       huske dig


selv dette fingerbøl af smerte kan du drikke alene