Friday, 11 November 2022

08-22

 

indoors too I shelter the flame with a withered leaf


what
it comes
down

to:

                     in the 2nd month

wash

the dishes

                     of November


sweep
the floor


                     an endless
                     wind


in
your
presence

               You” you say and I am


.


også indendørs skærmer jeg flammen med et visnet blad


dette

er
essensen:


                       i novembers


vask
tallerknerne

                       2nden måned

fej

gulvet


                        en endeløs
                        vind

i

dit
nærvær


                   ”Du” siger du og jeg er


Friday, 4 November 2022

07-22

 

with every falling leaf the wind loses a tongue


gently


                              at the beginning


you take

me out

of time


                             or at the end

                             of words


and put me

back in


                            cornflowers


             … and on an ordinary Tuesday I recall your name


.


med hvert faldende blad mister vinden en tunge


nænsomt


                        ved begyndelsen


tager du

mig ud

af tiden


                        eller slutningen

                        af ord


og putter mig

tilbage

igen


                        kornblomster


             … og på en almindelig tirsdag genkalder jeg mig dit navn

Tuesday, 27 September 2022

06-22

 

now everyone’s rain


effortless


                                 among
                                 d
ust flowers


the chestnut tree

falls asleep

                                 and alder seeds

leaf

by leaf


                                I become                   a solitary wish to return Your gaze


*


nu er alle regn


unden

anstrengelser

                          mellem
                          støvblomster


falder kastanjetræet

i søvn

                         og ellefrø


blad
for blad

                          bliver jeg til


               et enkelt ønske om at gengælde Dit blik

Sunday, 25 September 2022

05-22

 

for no reason wiping away clouds with a blue finger


Wednesday


                             a surrender


and the scent
of autumn


                            without


waits


                            if’s and but’s


                 into the flame like a maple propeller


*


uden grund tørrer jeg skyer væk med en blå finger


onsdag


                           en overgivelse

og duften
af efterår


                           uden


venter


                          hvis’er og men’er


              ind i flammen som en ahornspropel

Sunday, 29 May 2022

04-22

 

and the wind whispers in your hall of bones


oak
pollen


                       without


I tell
my nose


                       its landscape


not


                       would the hill


to worry


                       be a hill?


           in my sleeping house a ball of yarn becomes a ladder


.


og vinden hvisker i din sal af knogler


ege
pollen


                      uden


jeg siger
til min næse


                      sit landskab


at
den 

ikke


                     ville højen stadig

 

skal
bekymre

sig


                      være en høj?


          i mit sovende hus bliver et garnnøgle til en stige

Sunday, 15 May 2022

03-22

where your blood was an absence of birds


hushed
wind


                    … but dust too


come live
in my house


                         can

of

withered
leaves

                        sing


                and I’ll catch your wind in my sail of bones


.


hvor dit blod var et fravær af fugle

tyssede

vind

                   … men også støv

kom

og bo
i mit hus

                        kan

af

visne
blade

                       synge

                 og jeg vil fange din vind i mit sejl af knogler

Thursday, 12 May 2022

02-22

in this dream dreaming is impossible


no
words


                    before
                   and within

                   this

                   wind


lead

me


                   hushed


to

silence


                   I kneel


                   from the absence of birds you weave a bell.


i denne drøm er det umuligt at drømme


ingen
ord

                  foran

                 og inde i
                 denne

                 vind


vil

lede
mig

                 tysset

                 ned

til

stilhed

                 knæler jeg


                 af fraværet af fugle væver jeg en klokke

Sunday, 23 January 2022

01-22

every Sunday I think it’s a gull


deeper
into
you


                        in darkness too


after
body


                         an


and
blood


                        embrace


and the sound of your rain accompanies my withering


.


hver søndag tror jeg det er en måge


dybere
ind
i
dig


                     også i mørke


efter
legeme


                     en


og
blod


                     omfavnelse


og lyden af din regn akkompagnerer min visnen

 

Tuesday, 28 December 2021

quartet/kvartet 27-12-21

We buried our mother, grandmother, great grandmother  and our father's love of his life todayinto the light swimming in flowers

 

memories


                          the weight
                         of
a sorrow


even imagined
ones


                         only he knows


will shape
us

                         births a new star

the silence within The Lord’s Prayer shared between us.

Vi begravede vores mor, mormor, oldemor og vor fars livs kærlighed i dag


ind i lyset svømmende i blomster


erindringer

                        vægten

                        af en sorg


selv dem
vi digter


                       han kun selv
                       kender

vil forme

os


                       føder en ny stjerne


stilheden i Fadervor delt mellem os

Tuesday, 21 September 2021

quartet/kvartet 21.09 2021

your longing for the moon is a salmon

no,
really, 

                     a pen stroke
                     of blood


light
doesn’t
carry

                    dusknurses

                    keep


a
gun


                    your pages
                    blank

      the only promise you can keep is to fade


.


din længsel efter månen er en laks

nej,
virkelig,
 

                     et pennestrøg
                     af blod

lys

bærer
ikke

                     tusmørkesygeplejersker

skydevåben 

 

                    holder dine sider
                    blanke

         det eneste løfte du kan holde er at falme