Friday, 30 September 2016

357


a dark
foreboding
comes true

                       returning from
                       the laundromat


the first day

                        just to discover

of socks

                        the world
                        is still dysfunctional
en mørk
forudanelse
bli'r virk'lig

                        kommer hjem
                        fra vaskeriet

den første dag

                        blot for at opdage

med sokker

                        at verden stadig
                        er dysfunktionel

Thursday, 29 September 2016

356


oh
there
it
is

                   as the trees
                   fall asleep

the
rain

                   the church

and
the sound
of it

                    becomes
                    visible


åh
der
er
den

                    mens træerne
                    falder i søvn

regnen

                    bliver kirken

og
lyden
af den

                    synlig

Wednesday, 28 September 2016

355


she points

                    on the North side
                    of the house

there's
pain

                     too

there's
fall

                     crowshun peger

                      på nordsiden
                      af huset

dér
er smerte

                       også

dér
er efteråret

                       krager

Wednesday, 21 September 2016

354

taking it

                       chopping up

for granted

                        the blackbird's
                        morning song

Earth's
gravitational
pull

                         pneumatic drill

and
doubt


tager den
for givet

                           hakker

Jordens

                          solsortens morgensang
                          i stykker

tiltrækning

                          tryklufthammer

og
tvivl

Wednesday, 14 September 2016

353

the city

                     of all the things
                     that can swallow us

let's
tear it open

                      houses
                      are probably

when
it sleeps

                      the lesser
                      evils

byen

                       af alle de ting
                       der kan sluge os

lad os flå
den åben

                        er huse
                        sandsynligvis

når
den sover

                        de mindste
                        onder

Thursday, 1 September 2016

352

here
and
there

                     peel
                     an onion

and
beyond

                     till
                     the onion
                     inside it

an eternal
gaze

                      appears
her
og
der

                      skræl
                      et løg

og
hinsides

                       til
                       løget
                       inde i det

et evigt
blik

                       viser
                       sig

Tuesday, 23 August 2016

351


blah
and
eh

                some
                times

for this
or that

                 full
                 of clouds

I can't
fat
hom

                 or swallows

the idea
behind

                 the sky
                 my headbla
og
øh

                  nogle
                  gange

for
dette
og hint

                  fuld
                  af skyer

jeg ikke
be
griber

                   eller svaler

ideen
med

                   himlen
                   mit hoved

Monday, 8 August 2016

350

not counting
the generations

                                for a short visit

from sea

                                I pack

to sudden rain

                                the flight of swallows

or cold
sweat

                                and my remaining

water's
water

                                 teethuden at tælle
generationerne

                               for et kort besøg

fra hav

                               pakker jeg

til pludselig regn

                               svalers flugt

eller kold
sved

                               og mine resterende

er vand
vand

                                tænder

Wednesday, 3 August 2016

349

this I have

                          after all

a silence

                          it's not broken

and a sound
to get there

                           the rain


dette har jeg

                          trods alt

en stilhed

                          er den ikke
                          ødelagt

og en lyd
til at komme
dertil

                           regnen