Friday, 20 July 2018

2018-19


reawakening

                        perhaps
                        or perhapsn’t

the sound
of rain

                        finger kissing

to fit inside
Corelli’s sonatas

                        her marble
                        portrait(Arcangelo Corelli wrote his ”Sonate da Chiesa” for,
and while employed by, the Swedish Queen Kristina)


.genopvækker

                         måske
                         og måsk’ikk’

lyden
af regn

                         fingerkysse

til at passe ind
i Corellis sonater

                         hendes
                         marmorportræt


(Arcangelo Corelli skrev sine ”Sonate da Chiesa” til,
og mens han var ansat hos, den svenske Dronning Kristina)

Tuesday, 10 July 2018

2018-18


as I said: most quests for eternal life end with death

not

                      only
                      by stretching

and not
not

                      the romantic
                      illusion

going
any
no
where


                      does a magpie

to escape
the heat

                     ʽsing’


.

som jeg sagde: de fleste forsøg på at finde det evige liv ender med døden

ikke

                     kun ved
                     at strække

og ikke
ikke

                    den romantiske
                    illusion

på vej til
alle
ingen
steder

                     ʽsynger’

i flugt fra
varmen

                     en skade

Sunday, 8 July 2018

2018-17


the lake is a pen

                           precalling

for poems
about longing

                          my future
                          imaginary
                          dog

you’re written
for as long

                          and why
                          I made him
                          from twigs

a feather
hovers

                         and string

above
your
blindness

                        I will choose
                                 a a bird of dusk
                        instead
.


søen er en pen

                         forudhusker

til digte
om længsel

                        min fremtidige
                       fantasihund

du skrives
så længe

                       og hvorfor
                       jeg lavede ham
                       af kviste

en fjer
svæver

                       og snor

over
din
blindhed

                      vil jeg vælge
                                en tusmørkefugl
                      i stedet


Friday, 6 July 2018

2018-16


planet days
gathered in urns

                            beech trees
                            are straws

to tear
our marrow

                            through which
                            words


from the sky

                            like ‘human’
                            and ‘nail’ fall
                            into the dusk


.


planetdage
samlet i urner

                             bøgetræer
                             er rør

for at rive
vor marv

                            gennem hvilke
                            ord

løs fra himlen

                           som menneske’
                           og søm’ falder
                           ind i tusmørket

Tuesday, 3 July 2018

2018-15


melting sky:

                    sometimes grief
                    is just that

the key to
the land

                    a toy bear

of missing
socks

                   full of gardens


.


smeltende himmel:

                              nogle gange
                              er sorg bare dét

nøglen til
de forsvundne

                              en bamse

sokkers
land

                              fuld af haver

Friday, 29 June 2018

2018-14


between
raiding swifts

                    an un
                    balance
                    of neuro
                    transmitters

a shadow
hurries

                    chronic

to its
butterfly

                    as penguins

.mellem
mursejleres
dyk

                    en u
                    balance
                    i neuro
                    transmittere

haster
en skygge

                    kronisk


til sin
sommerfugl

                    som pingviner

Wednesday, 27 June 2018

2018-13

oblivious
of up
and down

                     heat

a fly
leaves

                     and then

me

                     nothing


.uden at tænke
på op
og ned

                     hede

forlader
en flue

                     og så

mig

                     ingenting

Monday, 25 June 2018

2018-12


homecoming

                              perhaps mist

greeted by dead flies
and still trees

                              perhaps dust
                              of the dry fields

I watch an actor
pretend to kill
another

                              someone
                              and something

actor

                              always vanishes
                              from sight


.


hjemkomst

                              måske tåge

hilst af døde fluer
og stille træer

                              måske støv
                              fra de tørre marker

ser jeg en skuespiller
lade som om
han dræber
en anden

                              nogen og noget

skuespiller

                             forsvinder altid
                             ud af syne

Friday, 22 June 2018

2018-11

if
and
ifn't

                     into this
                     human condition

pretty
much
what
makes
up

                      a piece
                      of string

a
jellyfish

                      too short
                      to tie

too

                      anything


.


hvis
og
hvis ikk'

                     
                      ind i disse
                      menneskelige vilkår

sort
set
hvad
der
også

                     en snor

udgør

                    for kort
                    til at binde

en
vandmand

                   noget
                   som helst

Wednesday, 6 June 2018

2018-10


to explain myself I build a house of rain for the rain in the drought

heat

                             oh,
                             it’s a kind
                             of parasitic wasp

as if
it was

                             but

something
personal

                             it’s dead

.


for at forklare mig selv bygger jeg et hus af regn til regnen i tørken

hede

                              åh,
                              det’ en slags
                              snyltehveps

som
var det

                              men

noget
personligt

                              den er død