Saturday, 25 March 2017

2017-25 parallel cherita


we listened and listened

                                          no- and everywhere to go

with the collective ears of mankind
just to discover

                                           always beginning and ending
                                           with sore feet

that all sounds
of the previous universe combined
(also) was: sigh!

                                           and the new
                                           I see
                                           is old

vi lyttede og lyttede

                                          ingen og alle steder at gå hen

med menneskehedens samlede ører
blot for at opdage

                                         altid begyndende og endende
                                         med ømme fødder

at alle lyde
fra det forrige univers samlet
(også) var: suk!

                                         og det nye
                                         jeg ser
                                         er gammelt

Friday, 24 March 2017

2017-24 parallel cherita


that’s what we do

                                          it’s where I left it

we conjure up nightmares
to pass the time

                                         the wheeled trunk
                                         full of laundry

shortly the bombardment
of birch pollen
will begin

                                         there’s no deeper
                                         meaning
                                         in that


det’ det vi gør

                                     den er hvor jeg efterlod den

fremmaner mareridt
for at fordrive tiden

                                     kufferten med hjul
                                     fuld af vasketøj

snart vil bombardementet
med birkepollen
begynde

                                    der er ingen dybere
                                    mening
                                    i dét

Thursday, 23 March 2017

2017-23 parallel cherita


first there’s a crow

                                      if not enlightenment

then a disease
with an easy name

                                      then free advice concerning
                                      running a marathon

after that the fortunate
are offered
10.000 ways to forget

                                      the day
                                      is now longer
                                      than my patienceførst er der en krage

                                      hvis ikke oplysning

så en sygdom
med et nemt navn

                                      så gratis råd angående
                                      at løbe et marathon

efter det bliver de heldige
tilbudt 10.000 måder
at glemme på

                                       dagen
                                       er nu længere
                                       end min tålmodighed

Wednesday, 22 March 2017

2017-22 parallel cherita

to the question of evil

                                    with sandfaces

I twist a thread
around my index finger

                                    the elders refuse
                                    to give a name

and discover
it's a bored
frog

                                     to the eye born
                                     in a desert
                                     tribetil spørgsmålet om det onde

                                           med sandansigter

snor jeg en tråd
omkring min pegefinger

                                           nægter de gamle
                                           at navngive

og opdager
at det er en frø
der keder sig

                                           øjet
                                           født
                                           i en ørkenstamme

2017-21

from the myths / fra myterne

, who spake

                      in as much as

and went
into a hole

                      the stareaters

then came out
a whale

                      were gone


, som talede

                         for så vidt som

gik
ind i et hul

                        stjerneæderne

og kom ud
som en hval

                         var væk

Monday, 20 March 2017

2017-20

, who
snapping
his fingers

                     deep in
                     the lake

slowed down

                     what will
                     become

snow

                      swallows, som
knipsende
med fingrene

                         dybt nede
                         i søen

standsede
sneens

                         dét der
                         vil blive

fart

                          til svaler

2017-19

that’s
the choice?

                     those high-pitched
                     chirps

watch
the news
again

                     penetrating my
                     bass-tinnitus ...

or the sky
darken?

                     is that my ancestors?
er dét
valget?

                     de dér højfrekvente
                     pip

at se
nyhederne
igen

                     der trænger gennem
                     min bas-tinnitus ...

eller himlen
mørkne?

                      er det mine forfædre?

Wednesday, 15 March 2017

2017-18


one space?
two spaces?

                        on its way
                        to Russia

one’s enough
to hold
boredom

                        a Screaming Eagle
                        shits

and
a porcelain bear

                        in a forest

ét mellemrum?
to mellemrum?

                          på sin vej
                          til Rusland

ét er nok
til at rumme
kedsomhed

                         skider en Skrigeørn

og
en porcelænsbjørn

                         i skoven

Screaming Eagle, the Danish name for the ”Greater Spotted Eagle”

Monday, 13 March 2017

2017-17


at first
it’s nothing

                           carpets of crocus

then it
becomes
less

                           I guess they’re weaved

the mantra
that takes me
outta here

                           after a plan
                           of some kind

først
er det
ingenting

                           tæpper af krokus

så bliver
det mindre

                           jeg gætter at
                           de væves

mantraet
der fører mig
ud herfra

                           efter en plan
                           af en slags

Saturday, 11 March 2017

2017-16


what’s there
to know?

                          just as I gather
                         strength enough
                         to say:

the old
chair

                         this is like that
                         that is like this


in a new
place

                         it changeshvad er der
at vide?

                      ligesom jeg
                      får samlet kræfter
                      til at sige:

den gamle
stol

                       denne er som det dér
                       det dér er som denne her

på et nyt
sted

                       forandres den-det