Friday, 21 September 2018

30-18


sleepless

                 incorporeal

no
universe
is born

                 the wind

in
my
navel

                 moves
                 on

.


søvnløs

               ulegemlig

intet
univers
fødes

               går vinden

i
min
navle

               videre

Saturday, 1 September 2018

29-18


for the sake
of convenience

                        you saw me

sunrise
sunset

                       before my days
                       began

and
rooks

                       and the holes

in
be
tween

                       in my shoes

.


for bekvemmelighedens
skyld

                       du så mig
solopgang
solnedgang

                       før mine dage
                       begyndte

og
råger

                       og hullerne

ind
i
mellem

                       i mine sko

Wednesday, 29 August 2018

28-18


just
before
sunset

               still
               still

a
reciprocal
You

              the
              wind

annuls
time               

             towards
             autumn

.


lige
før
solnedgang

              stadig
              stille

et
gensidigt
Du

              vinden

der
ophæver
tiden

              mod
              efterår

Sunday, 26 August 2018

27-18


de profundis clamavit

                     dead leaves

and then

                     the wind
                     talks

I put on
socks

                    about
                    coming
                    sleep


.


de profundis clamavit

                     døde blade

og så

                     vinden taler

tager jeg
sokker på

                     om kommende
                     søvn

Saturday, 18 August 2018

25-18


resurrected
from the ground

                        the voice
                        in the wind

darkness
is a sea

                       a bit like

for
stars
and
trees

                       the voice
                       of the wind

.


genopstanden
fra jorden

                      stemmen
                      i vinden

er mørket
et hav

                     lidt ligesom

for
træer
og
stjerner

                    vindens
                    stemme

Monday, 6 August 2018

24-18


in a trough
between heat waves

                             budgie?

my feet
and the floor

                            what other
                            question

reconnect

                            is needed?

.

i en dal
mellem hedebølger

                            undulat?

forbindes
mine fødder

                            hvilket andet
                            spørgsmål

og gulvet
igen

                            er
                            nødvendigt?

Sunday, 5 August 2018

2018-23


not where
I put it

                       word

but perhaps
in the glass
with dried beans

                       there’s a hole
                       in it

the path
the path

                       for light


.


ikke hvor
jeg lagde den

                        ord

men måske
i glasset
med tørrede bønner

                       der’ et hul
                       i det

vejen
vejen

                       til lys

Monday, 30 July 2018

2018-22


this
mortal
coil

                 in
                 the
                 amygdala

does
it
pass

                 a
                little
                workshop

an
ice
cream
shop?

               restoring
               oak
               trees


.


denne
dødelige
spiral

               i
              amygdala

går
den
forbi

              et
             lille
             værksted

en
isbod?

              der
              restaurerer
              egetræer


Saturday, 28 July 2018

2018-21


imagining
a 4 meters long
stingray

                          the same
                          from all sides

in
my 4 x 4 meters
living room

                           the eye

I get a measure
of my heat
delirium

                           in the thimble

.


forestiller mig
en 4 meter lang
pigrokke

                           det samme
                           fra alle sider

i min
4 x 4 meter
stue

                            øjet

og får et mål
for mit
hededelirium

                            i fingerbøllet