Saturday, 3 November 2018

36-18


in the nine months of November I repaint swallows in their boxes of blood and steel and make angels from dust and burned out candles

perhaps
the still
shorter
days

                          giddy

makes it hard

                          she slaps the hand

for the sun
to find us

                          of her
                          imaginary
                          visitor


.

i novembers ni måneder maler jeg svalerne igen i deres æsker af blod og stål og former engle af støv og nedbrændte lys


måske
de stadig
kortere
dage

                        fnisevorn

gør det svært

                       slår hun
                       sin indbildte
                       gæst

for solen
at finde os

                      over fingrene

Friday, 2 November 2018

35-18


in an imaginary Berlin only strawberry flavoured hookah tobacco hints to the secret life of Arabia torn out of a book normally full of waves and ways to get out

no matter
where you
put it

                     talking to
                     the dead moth

a folded
napkin

                     under the bed ...

is the middle
of the year

                     aye
                     there’s that

.

i fantasi-Berlin er det kun vandpibetobakken med jordbærsmag, der lugter lidt af Arabiens hemmelige liv revet ud af en bog, der er normalt er fuld af bølger og veje væk


ligemeget
hvor du
lægger den

                   taler til
                  den døde natsværmer

er en foldet
serviet

                  under sengen ...

midten
af året

                  tjah
                 der er dét


Tuesday, 30 October 2018

34-18


as an untimely joke the roofs are sprinkled with snow this morning
as I come out of a dream about cities’ skeletons of song and nails

in
all
directions

                  six decades on

autumn

                  the answer
                        still
                  is silence

.


som en utidig vittighed er tagene drysset over med sne denne morgen,
mens jeg kommer ud af en drøm om byers skeletter af sang og negle


i
alle
retninger

                  seks årtier henne

efterår

                  er svaret
                      stadig
                  stilhed

Wednesday, 24 October 2018

33-18


it’s when yo begin to yell at things – spoons, shoes, umbrellas – falling, lying in the way …

in the
dream
too

                    that’s
                    the sad part

everything
’s
                     you choose
                     your own

an
altar

                     echo chamber

.


det’ når du begynder at råbe ad ting – skeer, sko, paraplyer – der falder, ligger i vejen …

også
i drømmen

                    det’ den
                    triste del

er
alt

                   du vælger
                   dit eget

et alter

                   ekkokammer

Tuesday, 9 October 2018

32-18


it
didn’t

                  puddles,
                 crows’ eyes
                 and accumulated data

take
you
away

                what
                we’re
                given

the autumn
wind

                as mirrors


.

den
tog

               pytter,
              kragers øjne
              og akkumuleret data

dig
ikke
med
sig

             dét
             vi
             er givet

efterårsvinden

            at spejle
            os i

Sunday, 30 September 2018

31-18


examining my socio-economic entelechy I discover an escape route through a hole in my pocket

five
crows

                from dawn
               to despair


more
autumnal

              a needle's
              eye

than
four

              scouting
              for camels


.

mens jeg undersøger min socio-økonomiske enteleki opdager jeg en flugtvej gennem et hul i min lomme


fem
krager

                 fra gry
                til fortvivlelse

mere
efterårsagtigt

                et nåleøje
                spejder

end
fire

               efter
               kameler

Friday, 21 September 2018

30-18


sleepless

                 incorporeal

no
universe
is born

                 the wind

in
my
navel

                 moves
                 on

.


søvnløs

               ulegemlig

intet
univers
fødes

               går vinden

i
min
navle

               videre

Saturday, 1 September 2018

29-18


for the sake
of convenience

                        you saw me

sunrise
sunset

                       before my days
                       began

and
rooks

                       and the holes

in
be
tween

                       in my shoes

.


for bekvemmelighedens
skyld

                       du så mig
solopgang
solnedgang

                       før mine dage
                       begyndte

og
råger

                       og hullerne

ind
i
mellem

                       i mine sko

Wednesday, 29 August 2018

28-18


just
before
sunset

               still
               still

a
reciprocal
You

              the
              wind

annuls
time               

             towards
             autumn

.


lige
før
solnedgang

              stadig
              stille

et
gensidigt
Du

              vinden

der
ophæver
tiden

              mod
              efterår

Sunday, 26 August 2018

27-18


de profundis clamavit

                     dead leaves

and then

                     the wind
                     talks

I put on
socks

                    about
                    coming
                    sleep


.


de profundis clamavit

                     døde blade

og så

                     vinden taler

tager jeg
sokker på

                     om kommende
                     søvn