Friday, 22 June 2018

2018-11

if
and
ifn't

                     into this
                     human condition

pretty
much
what
makes
up

                      a piece
                      of string

a
jellyfish

                      too short
                      to tie

too

                      anything


.


hvis
og
hvis ikk'

                     
                      ind i disse
                      menneskelige vilkår

sort
set
hvad
der
også

                     en snor

udgør

                    for kort
                    til at binde

en
vandmand

                   noget
                   som helst

Wednesday, 6 June 2018

2018-10


to explain myself I build a house of rain for the rain in the drought

heat

                             oh,
                             it’s a kind
                             of parasitic wasp

as if
it was

                             but

something
personal

                             it’s dead

.


for at forklare mig selv bygger jeg et hus af regn til regnen i tørken

hede

                              åh,
                              det’ en slags
                              snyltehveps

som
var det

                              men

noget
personligt

                              den er død

Saturday, 2 June 2018

2018-09


heat

               drop
               by drop

a fly
circles

               the ocean

another

               leaves

circling
another

                me


.
hede

                 dråbe
                 for dråbe

en flue
flyver rundt

                 forlader

om
en anden

                 havet

der flyver
rundt

                  mig

om
en anden

Monday, 21 May 2018

2018-08


all
the water
in the lake

                     where
                     the old moon was

just enough

                     a new

for
a lake

                     in its place?

.


alt
vandet
i søen

                      hvor
                      den gamle måne var


akkurat
nok

                      en ny

til
en sø

                     i dens sted?

Sunday, 13 May 2018

2018-07


easily

                  waking from a dream

there’s
sky
nuff

                   about floating islands

for
the larks

                   I check the ocean
                   under my bed

.


nemt

                   vågner fra en drøm

der er
himmel
nok

                   om flydende øer ...

til
lærkerne

                   jeg tjekker havet
                   under min seng

Saturday, 12 May 2018

2018-06


becoming

                  sometimes

un-

                  that voice

and
then

                  is a crow

not

                  at other times

still
bended

                  it’s a chair

towards
dawn

                  rocking


.


bliver
til

                  nogle gange

u-

                  er den stemme

og

                  en krage

ikke

                  andre gange

stadig
bøjet

                   en stol

mod
daggry
                   der gynger


Monday, 16 April 2018

2018-05

first thing:

                        so much easier

eyes full
of world

                        when the fly

and mucus

                        just dies

(not that there’s
much difference)

                        of old age

.

som det første:

                        så meget lettere

øjne fulde
af verden

                        når fluen

og slim

                        bare dør

(ikke at der er
megen forskel)

                        af alderdom

Saturday, 14 April 2018

2018-4


from one illusion

                                  no one
                                  to talk to

to another

                                  ’bout the weather

but there’s coffee
in this one

                                   but the weather


.


fra én illusion

                                    ingen
                                    at tale med

til en anden ...

                                    om vejret

men der er kaffe
i denne her

                                    udover vejret

Thursday, 12 April 2018

2018-03


all
over
the place

                   eventually

spring

                   they’ll colour
                   my mind

wind

                   Easter lilies

.


alle
steder

                   før eller siden

én gang

                  vil de farve
                  mit sind

forårsvind

                  påskeliljer

Monday, 5 February 2018

2018-02

old time stereo when left was left and right right and your brain balanced the two

effortlessly

                     perhaps

dust falls
on dust

                     just
                     a rumour

till
Paris
appears

                      snowdrops

.

gammeldags stereo hvor venstre var venstre og højre højre og din hjerne balancerede de to


uden
anstrengelse

                        måske

støv
falder
på støv

                        kun
                        et rygte

til Paris
viser sig

                       vintergækker