Wednesday, 3 December 2014

Noah's 282nd Egg / Noahs 282nde æg

in the market

                        that faint clicking sound

a new head

                        when the day screen

for my
gynoid

                         glides into place


på markedet

                         det dér svage klik

et nyt hoved

                         når dagsskærmen

til min
gynoide

                         glider på pladsNoah's 281st Egg / Noahs 281nde æg

holiday
on New Gaia

                          methane rain

I download
a persona

                          another shot of Soma

with a family

                          and we're off
ferie
på Ny Gaia

                           metan-regn

jeg downloader
en persona

                           et skud Soma mere

med en familie

                           og vi er skredet

Noah's 280th Egg / Noahs 280nde æg

hacked her
e-brain

                      white noise

2morrow
she's had
a good time

                      another crew lost

2nite

                      in the Cat Eye Nebulahackede hendes
e-hjerne

                        hvid støj

i morgen
har hun haft
det dejligt

                        endnu en besætning
                        gået tabt

i nat

                        i Katteøjetågen


Noah's 279th Egg / Noahs 279nde æg

four full moons

                             the usual three chords

I adjust
the mindsetter

                             in whatever galaxy

to
'moderately thrilled'

                              the blues is
                              the blues
fire fuldmåner

                             de tre sædvanlige
                             akkorder

jeg justerer
sindskontrollen

                             i hvilken som helst
                             galakse

til
'moderat underholdt'

                              er the blues
                              the blues

Wednesday, 26 November 2014

Noah's 278th Egg / Noahs 278nde æg

sitting still
at 100,000 km/hour

                               it's on
                               the lawn too

the cat
waiting

                               that growing

for a treat

                               darknesssidder stille
med 100.000 km/timen

                              det er også
                              på græsplænen

katten
der venter

                              det voksende

på en godbid

                              mørke

Saturday, 22 November 2014

Noah's 277th Egg / Noahs 277nde æg

he drank
a river of rust

                               in my cell phone too

the young man

                               the blood

without
wings


                                of Africa

han drak
en flod af rust

                              også i min mobil

den unge mand

                              Afrikas

uden
vinger

                              blod

Wednesday, 19 November 2014

Noah's 276th Egg / Noah 276nde æg

someone
to blame

                     beyond

two drunks

                     the trees

yell
at a swan

                    trees
nogen at
skyde skylden

                     hinsides

to
drukken
bolte

                     træerne

råber
ad en svane

                     træer

Sunday, 26 October 2014

Noah's 275th Egg / Noahs 275nde æg

it's
the same
old

                           grating beets

that
cacophony

                           while actors
                           play soldiers

of isolated
older men

                           their untried
                           wax like fingers

yelling at the world
in their chosen
cages

                            too clean

it's part
of the background
noise

                            to believe


det'
det samme
som altid

                           river rødbeder

den
kakofoni

                           mens skuespillere
                           leger soldater

fra isolerede
gamle mænd

                           deres uprøvede
                           voksagtige fingre

der skriger ad verden
i deres selvvalgte
bure

                           alt for rene

det' en del
af baggrundsstøjen

                            til at tro på

Thursday, 9 October 2014

Noah's 274th Egg / Noahs 274nde æg

well
that's new

                         carved in
                         water

you can sit
in your room

                         another

and shout
at the world

                         thousand year kingdom

ah
det' nyt

                         ridset i vand

du kan sidde
i din stue

                         endnu

og råbe
ad verden

                         et tusindårsrige

Monday, 22 September 2014

Noah's 273rd Egg / Noahs 273nde æg

it's how
it is
these days

                             what's the deal?

one cloud

                             why would you drown yourself
                             in my toilet

joins another

                             black moth?

det'
som det er
i disse dage

                             hvad er meningen?

én sky

                             hvorfor vil du drukne dig selv
                             i mit toilet

slutter sig til
en anden

                             sorte natsværmer?

Noah's 272nd Egg / Noahs 272nde æg

blowing
in

                      let's stay in

from
North

                      and body up

autumn

                      the voidblæser
ind

                     lad os blive inde

fra
nord

                     og fylde inetheden

efter
året

                      med krop

Sunday, 14 September 2014

Noah's 271st Egg / Noahs 271nde æg

rain
rain
rain

                      beheading
                      behanding
                      begodding

the monotony

                      what's left

set
in
sound

                      in the desert


regn
regn
regn

                      halshugning
                      håndsafhugning
                      gudsafhugning

monotonien

                      hvad er der tilbage

mejslet
i
lyd

                      i ørkenen
Saturday, 30 August 2014

Noah's 270th Egg / Noahs 270nde æg

two
yellow
leaves

                      twilight nation

that's
how
it
begins

                      a young girl
                      is handed

autumn

                      a machine gun


to
gule
blade

                      tusmørkeland

det'
sådan
det
begynder

                      en ung pige
                      får overrakt

efter
år

                      en maskinpistol

Wednesday, 27 August 2014

Noah's 269thEgg / Noahs 269nde æg

just one
of those days

                       giving time
                       the finger

where
dawn

                       I swim
                       in Perotin's

weighs
too much

                       Notre Dame
bare én
af de dage

                       gi'r tiden
                       fingeren -

hvor
daggry

                       jeg svømmer i
                       Perotins

vejer
for meget

                       Notre Dame
Pérotin, maybe French, around year 1200, belonged to the Notre Dame school of polyphony

Tuesday, 19 August 2014

Noah's 268th Egg / Noahs 258nde æg

not on
the weather
map

                      just behind
                      the shell

the bit

                      where stars
                      are stuck
                      (glued on I guess)

where
the wind
ends

                      the primordial
                      dog barks


ikke
vejrkortet

                       lige bag
                       ved skallen

den bid

                       hvor stjernerne
                       sidder
                       (limet fast vil jeg tro)

hvor vinden
ender

                       gør urhunden

Monday, 11 August 2014

Noah's 267th Egg / Noahs 267nde æg

slightly
baffled

                    old
                    hurricane

I was
born

                    it
                    doesn't

a human

                    die
                    dry


lettere
forundret

                     gammel
                     orkan

jeg blev
født

                    den
                    dør

som
menneske

                    ikke
                    tør

Wednesday, 6 August 2014

Noah's 266th Egg / Noahs 266nde æg

on
the primeordeal
ocean

                                tolerable temps
                                at last

(when it was milk
and before Earth
rose)

                                the door facing North

a paper boat
adrift

                                is full of Northurhavet

                                  omsider tålelige
                                  temperaturer

(da det var mælk
og før Jorden
steg op)

                                  døren der vender
                                  mod nord

en drivende
papirbåd

                                  er fuld af nord

Noah's 265th Egg / Noahs 265nde æg

nesting
in the trees
at night

                                there's probably
                                an equation for this

that sound

                                the puddle of coffee
                                on the table

the ocean
makes

                                from the glass
                                I knocked over

den lægger sig
i trætoppene
om natten

                                der er sikkert
                                en ligning
                                for den

den lyd

                                pytten af kaffe
                                på bordet

havet laver

                                fra det glas
                                jeg væltede

Tuesday, 29 July 2014

Noah's 264th Egg / Noahs 264nde æg

brain's
boiling

                      cherry blossom viewing -

u begin
to envy

                      Basho and Zappa wait

jelly-fish

                      for the rats to coolhjernen
koger

                           mens de kigger på
                           kirsebærblomster

du begynder
at misunde

                           venter Basho og Zappa

vandmænd

                           på at rotterne
                           køler ned

Thursday, 24 July 2014

Noah's 263rd Egg / Noahs 263nde æg

out
of place

                       from the lake
                       of battery fluid

the black
butterfly

                       the liquid shark
                       creates

in
my place

                        a second moondet forkerte
sted

                          af søen
                          af batterivæske

den sorte
sommerfugl

                          skaber den flydende haj

i mit
sted

                          en anden måne

Wednesday, 23 July 2014

Noah's 262nd Egg / Noahs 262nde æg

heatwave

                         where a part

I rediscover
the drip
drop

                         of the sky ends

of my watery
being

                         a dead spider


hedebølge

                          hvor en del

jeg genopdager
dryp-dryppet

                          af himlen ender

af min
vandige
eksistens

                          en død edderkop

Friday, 18 July 2014

Noah's 261th Egg / Noahs 261nde æg

40
minutes
less
day

                            moth

that's
the fluid
state

                            if you're so fond
                            of light

of
things

                            stop being
                            awake at night


40
minutter
mindre
dag

                             natsværmer

det er
den flydende

                             hvis du er så glad
                             for lys

tingenes
tilstand

                             lad være med
                             at være vågen
                             om natten