Wednesday, 26 November 2014

Noah's 278th Egg / Noahs 278nde æg

sitting still
at 100,000 km/hour

                               it's on
                               the lawn too

the cat
waiting

                               that growing

for a treat

                               darknesssidder stille
med 100.000 km/timen

                              det er også
                              på græsplænen

katten
der venter

                              det voksende

på en godbid

                              mørke

Saturday, 22 November 2014

Noah's 277th Egg / Noahs 277nde æg

he drank
a river of rust

                               in my cell phone too

the young man

                               the blood

without
wings


                                of Africa

han drak
en flod af rust

                              også i min mobil

den unge mand

                              Afrikas

uden
vinger

                              blod

Wednesday, 19 November 2014

Noah's 276th Egg / Noah 276nde æg

someone
to blame

                     beyond

two drunks

                     the trees

yell
at a swan

                    trees
nogen at
skyde skylden

                     hinsides

to
drukken
bolte

                     træerne

råber
ad en svane

                     træer