Sunday, 29 June 2014

Noah's 255th Egg / Noahs 255nde æg

I can
do
this

                   naming gods
                   after things found
                   in the road

stare

                   that's it

into the air

                   for this Sunday


jeg kan
gøre
dette

                    navngiver guder
                    efter ting fundet
                    på vejen

stirre

                    det må være nok

ud i luften

                   for denne søndag
Noah's 254th Egg / Noahs 254nde æg...

reference: erasure from "Christian Retirement"/anon. 1849Wednesday, 25 June 2014

Noah's 253rd Egg / Noahs 253nde æg

faith
and that
voice

                       in an
                       Earth-based

consisteth
not

                       language

of ravens

                       sun
                       rise

troen
og den
stemme

                       på et
                       Jord-baseret

består
ikke

                       sprog

af ravne

                       sol
                       opgang---

 an "erasure" ku from: "Christian Retirement", anon, London 1849

Monday, 23 June 2014

Noah's 252nd Egg / Noahs 252nde æg

this
mid
summer

                          ignoring
                          my repeated
                          rejections

we drown
the witch

                          what persistence

instead

                           little fly

denne
mid
sommer

                            ignorerer
                            mine gentagne
                            afvisninger

drukner vi
heksen

                            hvilken ihærdighed


i stedet

                            lille flue


Wednesday, 18 June 2014

Noah's 251st Egg / Noahs 251nde æg

Morpheus'
betrayal

                        while waiting

three caws
of a crow

                        for it to happen

before
dawn

                        it happens
Morfeus'
forræderi

                         mens jeg venter

tre kra
fra en krage

                        på at det skal ske

før
solopgang

                        sker det


Thursday, 12 June 2014

Noah's 250th Egg / Noahs 250nde æg

do
I drink
water

                             only on Earth

so my nose
and eyes

                             small insects drown

can run?

                             in liquid
                             candle waxdrikker
jeg vand

                             kun på Jorden

for at min næse
og mine øjne

                             drukner små insekter

kan løbe?

                             i flydende stearin

Monday, 2 June 2014

Noah's 249th Egg / Noahs 249nde æg

eating
a melon

                                 stating
                                 the obvious

on the third
stone from
Sol

                                 even the mirrored
                                 heron
                                (perpetually stabbing itself in haiku)

that's a gift
too

                                 yawns

at spise
en melon

                               at konstatere
                               det selvindlysende

på den tredje
klippe fra
solen

                               får selv den spejlede
                               hejre
                              (kontinuerligt spiddende sig selv i haiku)

det er også
en gave

                               til at gabe