Sunday, 30 July 2017

2017-41 (a philophical break)

no way near

                        ask the glass

far off

                        about water

and yet

                        the lawn

unintangibly

                        about grass

close

                        there it begins

langt fra

                        spørg glasset

langt væk

                        om vand

og dog

                        plænen

uurørligt

                        om græs

nær

                        der begynder det

Friday, 28 July 2017

2017-40

what's left
of the moon

                       trans- or post-
                       language

hangs like
a nail clipping

                       the entelechy
                       of half eaten apple

yellow
with age

                        which is anything

just about
the laughter

                         but

from the street

                         it


det der er
tilbage af månen

                           trans- eller post-
                           sproget

hænger som
en afklippet negl

                           et halvspist æbles
                           enteleki

gul af ælde

                           som er alt
                           andet

lige over
latteren

                           end

fra gaden

                           det

Saturday, 22 July 2017

2017-39


in an old country

                              beyond words

men and women
wear

                              a pearl
                              looking

coats of rain

                              just
                              looking

and coats
of hedgehogs

                             before
                             it rolls on

with no names

                             through
                             fire

i et gammelt land

                            hinsides ord

bærer
mænd og kvinder

                            en perle
                            der kigger

frakker af regn

                            bare kigger

og frakker
af pindsvin

                            før
                            den ruller videre

uden navne

                            gennem ild


Ātman: the true self of an individual beyond identification with phenomena, the essence of an individual

Monday, 17 July 2017

2017-38


at the center
of the pain

                      by a trick
                      of the brain

more

                     the scent
                     of junipers

nothing

                     from a psychedelic

and a chair
to sit on

                     dersertless
                     camel


i centrum
af smerten

                    ved et
                    hjernens trick

mere

                    duften af enebær

ingenting

                    fra en psykedelisk

og en stol
at sidde på

                    ørkenløs
                    kamel

Thursday, 13 July 2017

2017-37painless aura

                       this is attainable:

everything
I see

                      eloquent

is vibrating
atoms

                      silence
smerteløs aura

                     dette er opnåeligt:

alt
jeg ser

                     veltalende

er vibrerende
atomer

                      stilhed

Wednesday, 12 July 2017

2017-36


from
light to light

                             out
                             and
                             in

painstakingly
learning

                            the quantum
                            hum

to speak

                            kind of blue

and remain
silentfra
lyst til lys

                          ud
                          og
                          ind

møjsommeligt
lærende

                          af
                          kvante-nynnen

at tale

                          kind of blue

og tie