Monday, 31 March 2014

Noah's 237th Egg / Noahs 237te æg

”ah
she's the
friend
with the arm

                                  in a
                                  tiny room behind
                                  my eardrum

I fail
to see

                                 all the concerts
                                 I've ever been to


how that makes
her special”

                                 become one
                                 humming note

”ah
det er
vendinden
med armen

                                i et lille værelse
                                bag trommehinden

jeg kan
ikke se

                                bli'r alle koncerter
                                jeg har været til

hvorfor dét
gør hende
til noget
særligt”

                                til én brummetone

Sunday, 30 March 2014

Noah's 236th Egg / Noahs 236te æg

first
fly
of
spring

                     worn
                     and holy

a winter's
dirt

                      my once
                      blue suede shoes

comes
in
handy

                      are as smooth as
                      a Jobim bossa
forårets
første
flue

                      slidte
                      og hullede

en vinters
snavs

                      mine engang
                      blå ruskindssko

kommer
lige
tilpas

                       er smidige som
                       en Jobim bossa

Thursday, 27 March 2014

Noah's 235th Egg / Noahs 235. æg

blooming
cherry plum

                                 trying
                                 to become
                                 who I'm not

none
of those
flowers

                                I give my
                                fantasy son

will be a river

                                a heart of smokeblomstrende
mirabella

                             idet jeg prøver
                             at blive én
                             jeg ikke er

ingen
af disse
blomster

                             giver jeg
                             min fantasi-søn

vil blive
en flod

                             et hjerte
                             af røg

Wednesday, 26 March 2014

Noah's 234th Egg / Noahs 234te æg

here
far from
the sun

                          another job
                          she didn't
                          get

kids

                          my biggest
                          problem

on
skateboards

                          is a tickling
                          nose hairher
langt
fra solen

                         endnu et job
                         hun ikke
                         fik

drenge

                         mit største
                         problem

skateboard

                         er et næsehår
                         der kilder

Tuesday, 25 March 2014

Noah's 233rd Egg / Noahs 233te æg

Age of Narcissus

                               see:
                               a fly

our offspring

                               a bit
                               of the universe
                               registers

will be islands

                               a bit
                               of the universe
Narcissus' tidsalder

                                     se:
                                     en flue

vort afkom

                                     en bid
                                     af universet
                                     registrerer

vil være øer

                                     en bid
                                     af universet

Sunday, 23 March 2014

Noah's 232nd Egg / Noahs 232te æg

it
begins
with
a
reve
lation

                         more day
                         than night

then
no
mads
plant

                         I remain

the
idea
of
de
struction

                         semi
                         trans
                         parent
det
be
gynder
som
en
åben
baring

                       mere dag
                       end nat

der
efter
plan
ter
no
mader

                       jeg forbliver

ideen
om
øde
læggelse

                        halvt
                        gennem
                        sigtig

Wednesday, 19 March 2014

Noah's 231st Egg / Noahs 231te æg

spring
equin
ox

                           with bhajans
                           in my ears

I
in
hale

                           the potholed
                           road

latent
trees

                           extends to
                           the stars

forårs
jævn
døgn

                           med bhajans
                           i ørerne

jeg
inhalerer

                           forlænges denne
                           hullede vej

latente
træer

                          til stjernerne

Monday, 17 March 2014

Noah's 230th Egg / Noahs 230te æg

I didn't
drop
from
anywhere

                           disturbing
                           its peace

just
a climbing
man

                           I dig out a mackerel

with aching
shoulder blades

                           from a tin


ikke
faldet
fra
nogetsteds

                         fredsforstyrrer

blot en
klatrende
mand

                         jeg graver en makrel ud

med ømme
skulderblade

                         af dens dåse

Wednesday, 12 March 2014

Noah's 229th Egg / Noahs 229nde æg

still
containing

                               it's there
                               that other star

all
I was
born
with

                               above

and
mucus

                               our
                               starset


indeholder
stadig

                              den er dér
                              den anden stjerne

alt
jeg
blev
født
med

                               over

og
slim

                              vor
                              stjernenedgang

Friday, 7 March 2014

Noah's 228th Egg / Noahs 228nde æg

with
the slowness

                                of course

of
March clouds

                                the first songbird's
                                song

March clouds

                                sounds like
                                screaming


med
martsskyers

                                    selvfølgelig

langsommelighed

                                    lyder den første
                                    sangfugls sang

martsskyer

                                    som skrig


Tuesday, 4 March 2014

Noah's 227th Egg / Noahs 227nde æg

on
a Tuesday

                        coming home

before
eternity

                        the dust

I am

                        where I left it
en Tirsdag

                         kommer hjem

før
evigheden

                         støvet

er
jeg

                         hvor jeg
                         forlod det

Sunday, 2 March 2014

Noah's 226th Egg / Noahs 226nde æg

officially
spring

                      Bach for
                      accordion

will
the trees
of Kiev

                      the pedestrian
                      tunnel

shoot
red?

                      becomes
                      a cathedral
officielt
forår

                        Bach for
                        accordion

vil Kievs
blade

                        fodgængertunnelen

springe røde
ud?

                        bli'r en
                        katedral