Monday, 29 April 2013

Noah's 94th egg / Noahs 94nde æg

”the draught” he said
”is the state of things
between floods”

                                at 4 am the birds go crazy

in the meantime
we stand on stones

                                the downs in the duvet
                                seem to sing along

casting faint shadows

                                all that I see
                                is glued
                                together”tørken” siger han
”er tingenes tilstand
mellem oversvømmelser”

                               klokken 4 går fuglene amok

i mellemtiden
står vi på sten

                               dunene i dynen
                               synes at synge med

og kaster svage skygger

                               alt hvad jeg ser
                               er limet
                               sammen
Friday, 26 April 2013

Noah's 93rd egg / Noahs 93nde æg

from the murmering
waters
(rain, fish pond, cistern)

                           yeah, I cheated -

faceless voices

                           I spoke like they do

sharing my
insomnia

                           and they liked it ...

fra de mumlende
vande
(regn, fiskedam, cisterne)

                           ja ja, jeg gjorde det -

ansigtsløse
stemmer

                           talte som dem

der deler min
søvnløshed

                           og de ku' li' det ...

Wednesday, 24 April 2013

Noah's 92nd egg / Noahs 92nde æg

twilight
all day
(or so it feels)

                     declining
                     pollen
                     count
                     (guess it's the rain)

a ball rolls
endlessly

                     the neighbour's son
                     tries out

along the rim
of its
homehole

                     his new
                     car stereo

tusmørke
hele dagen
(eller sådan føles det)

                         lavere
                         pollental
                         (det må være regnen)

en kugle
triller
uophørligt

                         naboens søn
                         afprøver

langs kanten
af sit
hjemmehul

                        sit nye
                        bilstereo
Tuesday, 23 April 2013

Noah's 91st egg (grr) / Noahs 91nde æg (grr)

indoctrination

                          keeping ghosts alive?

with every
Hollywoodian
explosion

                          sure, that's how
                          we avoid

an Arabian
soundtrack

                          looking at ourselvesindoktrinering

                        holde spøgelser i live?

med alle
Hollywoodske
explosioner

                        klart, sådan 
                        undgår vi
et arabisk
soundtrack

                       at se på
                       os selv

Saturday, 20 April 2013

Noah's 90th egg - Astrud and ice-berg / Noahs 90nde æg - Astrud og isbjerg

Astrud's love songs

                                privileged living

another spring day
with pills and drops

                                at least 100 cookie brands
                                to choose from

I postpone
mending
my bike

                               889 orphanages
                               on top
                               an ice-berg*
Astruds kærlighedssange

                                       privilegeret liv

endnu en forårsdag
med piller og dråber

                                       mindst 100 småkagemærker
                                       at vælge mellem

jeg udsætter
at fixe
min cykel

                                       889 børnehjem
                                       på toppen af
                                       et isbjerg*
                                       

Thursday, 18 April 2013

Noah's 89th egg / Noahs 89nde æg

”let's get smaller!”

                                  ”so sad ...

on the verge of spring
it's Backwards Day

                                   this butterfly
                                   flew beautifully out there

a here-and-now sect
dreams of being
somewhere else

                                   now it won't
                                   even if I pinned it
                                   with a golden needle”
”lad os blive mindre!”

                                  ”så trist ...

på kanten til foråret
er det Bagvendt Dag

                                   denne her sommerfugl
                                   fløj så smukt derude

en her-og-nu sekt
drømmer om at være
et andet sted

                                   nu vil den ikke
                                   skønt jeg fæstnede den
                                   med en gylden nål”

Wednesday, 17 April 2013

Noah's 88th egg (recycling again) / Noahs 88nde æg (genbrug igen)

first
lemon
butterfly

                           cruel

a younger me
would think about

                           one note samba
                           exists only

gin and tonic

                           when I hear it

første
citron
sommerfugl

                           ondt

en yngre mig
ville tænke på

                           one note sambe
                           findes kun

gin og tonic

                           når jeg hører denNoah's 87th egg (and tree spunk) / Noahs 87nde æg (træ sperm)

love is
in the air

                    yes, death erases
                    something

I inhale
tree semen

                    an iron-lady
                    is laid

and
sneeze

                    on The Great Scrapyard

der' kærlighed
I luften

                    jo, døden sletter
                    nogle ting

jeg indånder
træsæd

                    en jernkvinde
                    lægges

og nyser

                    på Den Store Skrotplads

Sunday, 14 April 2013

Noah's 86th jazz egg / Noahs 86nde jazz-æg

explaining
insight
on his
saxophone

                   yes, I arrived here
                   via cells merging

Coltrane
fills up
Sunday
morning

                  when did I last

like a river
in a thimble

                  whistle ”Corcovado”?

at forklare
indsigt
med en
saxofon …

                   ja, jeg kom hertil
                   via celler der smeltede
                                 sammen

Coltrane
fylder
søndag
morgen

                    hvornår fløjtede jeg sidst

som en flod
fylder
et fingerbøl

                   ”Corcovado”?

Saturday, 13 April 2013

Noah's 85th egg-ita /Noahs 85nde æg-ita

”sakura?” ”no, cherry blossoms!”

                                         does this/that matter still?”

the knitting club decides
to do pink-ish bonnets

                                          he'd failed to create
                                          an obedient species

”same procedure
as last year?” - ”same
procedure as every year!”

                                          the naked emperor
                                          bangs his can
                                          of worms

”sakura?” ”nej, kirsebærblomster!”

                                       gi'r dette/hint stadig mening?”

strikkeklubben beslutter sig for
at lave lyserøde huer

                                        skabelsen af en lydig art
                                        slog fejl

”samme procedure
som sidste år?” - ”samme
procedure som altid”

                                        den nøgne kejser
                                        slår hårdt på
                                        Pandora's æske

Friday, 12 April 2013

Noah's 84th egg "en cherita" / Noahs 84nde æg "en cherita"

from inside the fog

                               every solid object
                               made up of space
                               and some grit

fog and headlights
headlights and fog

                               how many times
                               did we wreck and build

I dreamt of a place
I couldn't
live in

                               the PM droid?

inde fra tågen

                              ethvert fast objekt
                              består af mellemrum
                              og noget smuds

tåge og billygter
billygter og tåge

                              hvor mange gange
                              ødelagde og byggede vi

jeg drømte om sted
hvor jeg ikke
ku' bo

                              statsministerdroiden?

Thursday, 11 April 2013

experiment: parallel cherita

for the first time in months

                                       assuming the stance of air

the rain and the sound
of wet things

                                      softly carrying
                                      fragile sparrow

be careful
when choosing the sounds
for your day

                                      for 10 minutes
                                      I am
                                      making sensefor første gang i månedsvis

                                      indtager en stilling som luften

regnen og lyden
af våde ting

                                      der blødt bærer
                                      sarte spurve

vær omhyggelig
når du vælger lydene
til din dag

                                      i 10 minutter
                                      er jeg
                                      fornuftig

interludium: 2 cherita

that there illusion thing …

a look out the window
makes me think it's real

the fog that carries
the world is quite
intangibleden dér illusionsting

et kig ud af vinduet
ku' overbevise mig

tågen der holder
verden oppe er temmelig
urørlig
in this world too

men mending lamps
far above the ground

I sell a book about
”lights-on” and ”lights-off”
enlightenmentogså i denne verden

mænd der reparer lamper
højt over jorden

jeg sælger en bog om
”lights-on” og ”lights-off”
oplysning
cherita: an form created by ai li http://www.aili.co.uk/home.htm

Wednesday, 10 April 2013

Noah's 83rd egg / Noahs 83nde æg

today's lesson:

                        warm feet
                        and hopefulful

cooperation
with man

                        the pavement
                        carried me

converted this tree
to a million
matches

                        from here
                        to theredagens lektie:

                       varme fødder
                       og håbefuldfuld

samarbejdet
med mennesket

                       fortovet
                       bar mig

konverterede træet
til en million
tændstikker

                       herfra
                       og dertil

Wednesday, 3 April 2013

Noah's 82nd pink egg / Noahs 82nde lyserøde æg

she is
almost
4 years old

                         I know:
                         it's repetition
                         and it's not

everything
she sees

                         the grave will empty again

is made
of
pink matter

                         next year

hun er
næsten
4 år

                     jeg ved det:
                     det' gentagelse og
                     det er ikke

alt hvad
hun ser

                     næste år er graven

er lavet
af
lyserødt stof

                     tom igen


Monday, 1 April 2013

Noah's 81st egg / Noahs 81nde æg

with every
event
in the atmosphere

                            my back aches

she comes in

                           all the way home

waving

                          the night draws
                          nearer

ved enhver
hændelse
i atmosfæren

                         min ryg gør ondt

kommer hun ind

                        hele vejen hjem

og vinker

                        nærmer
                        natten
                        sig