Friday, 30 December 2016

377


'You have made us
a little lower
than the angels'

                                 a year ends

I fall over

                                 a calculator says
                                 one second

my own feet

                                 later than planned'Du gjorde os
kun lidet ringere
end englene'

                                et år slutter

jeg falder over

                                en regnemaskine
                                siger et sekund

mine egne fødder

                                senere end planlagt

Sunday, 25 December 2016

376

bedding down
on his cardboard bed

                                      in a dream

the homeless

                                      Mary lets
                                      my atheist dad
                                      look after Jesus

in the ghost mart

                                      while she's at work
går til køjs
på sin papseng

                                       i en drøm

den hjemløse

                                       lader Maria
                                       min ateistiske far
                                       passe Jesus

i spøgelsescentret

                                       mens hun er på arbejde


a poem about the dream here / et digt om drømmen her

Friday, 16 December 2016

375


fog

               the smoker completes
               his work

full

               he seeks his own unity
               in the landscape*

of fog

               and the cherry that rules
               world economy
tåge

               rygeren fuldender
               sit arbejde

fuld

               han søger sin egen enhed
               i landskabet*

af tåge

               og kirsebærret der styrer
               verdensøkonomien*Andre Breton, author of The Surreal Manifest
*Andre Breton, forfatter til Det Surrealistiske Manifest
Thursday, 15 December 2016

new ebook / ny ebog


Noah's Eggs / Noahs æg III

or click the "Noah's Eggs / Noahs æg III" page above

eller klik på "Noah's Eggs / Noahs æg III" siden ovenover

374


neither growing
nor shrinking

                           did we learn from history?

this pause

                           ask the people

in the light

                           of Aleppo


hverken voksende
eller krympende

                            har vi lært af historien?

denne pause

                           spørg menneskene

i lyset

                           i Aleppo

Tuesday, 29 November 2016

373

some things
are here
before us

                               to be
                               on the safe side

prayer

                               let's only speculate

and mismatched
socks

                               on the thoughts
                               of dead poetsnogle ting
er her
før os

                         for at være
                         på den sikre side

bøn

                         lad os kun spekulere

og uens
sokker

                         på døde digteres
                         tanker

Monday, 28 November 2016

372 - triple / tredobbelt

I

avatar
or not

                         with Fidel's passing

he wears
a thick coat

                         capitalism smells


in winter

                          virgin bloodII


hate

                          at the end of time

that's

                          as we know it

the easiest
part

                          a homeless hour
III


a system
on the blink

                           is it still burning

now you're
only
human

                          North

if you
have money

                          Star?


::--::


I

avatar
eller ej

                           med Fidels død

han bærer
en tyk frakke

                           lugter kapitalismen

om vinteren

                           jomfrueligt blod


II

had

                          for enden af tiden

det er

                          som vi kender den

den nemme
del

                          en hjemløs time


III


et system
på sammenbruddets
rand

                           brænder den stadig

nu er du
kun
en borger

                             Nord

hvis du
har penge

                             stjernen?

Friday, 25 November 2016

371

frying pork

                         American
                         sitcoms

winter gets

                         will a wall

a little
closer

                        keep them out?steger flæsk -

                           amerikanske
                           sitcoms

vinteren
kommer

                           vil en mur

en smule
tættere på

                           holde dem ude?

Thursday, 17 November 2016

370


the fly
on the ceiling

                              ”Unknown.
                              Try again”

is that's what
animal magnetism

                               I try to whistle
                               what I think
                               I remember
                               of Mozart? Bach?
                               Vivaldi?

is about?

                                to a
                                music-recognition app
fluen
på loftet

                                 ”Ukendt.
                                   Prøv igen”

er det dét
dyrisk tiltrækningskraft

                                   jeg prøver at fløjte
                                   dét jeg tror
                                   jeg husker
                                   af Mozart? Bach?
                                   Vivaldi?

handler
om?

                                   til en
                                   musikgenkendelses-app

Wednesday, 16 November 2016

Noah's Eggs / Noahs æg II

New and free ebook, the 3rd of parallel haiku.

Ny og gratis ebog, den 3de med parallel haiku.


Click / Klik here/her

Monday, 14 November 2016

369


what's there
to say

                      as the pills
                      wear off

you come

                      mother's
                      visitors

you leave

                      fade awayhvad kan
man sige

                     som pillerne
                     aftager

du kommer

                     falmer

du går

                     mors gæsterFriday, 11 November 2016

368


in a silent
village

                        for a while

a cd
throws
a rainbow

                        a vein bulges

up a wall

                        a vein relaxes


i en stille
landsby

                         for et øjeblik

kaster
en cd
en regnbue

                         en åre svulmer

op på væggen

                          en åre slapper af

Friday, 4 November 2016

367


for
as
long
as
it
takes


                not a word

r
a
i
n

                 about or to
                 November's
                 darkness

r
a
i
n

                 it might just keep
                 hanging around


for
længe
det'
nødvendigt

                   ikke et ord

r
e
g
n

                   om eller til
                   novembers mørke

r
e
g
n

                  vi ku' risikere
                  det blev hængende

366


theorising
abt what
writing is

                        if it's any
                        comfort

in writing

                        the word

and the emptiness
grows

                        was is and will beat teoretisere
om hvad
at skrive er

                         hvis det
                         er en trøst

i skrift

                         ordet


og tomheden
vokser

                         var er og vil forblive

365


mucus glands
are alright

                          most of the day

I think

                          which isn't long
                          in November

when they don't
act up

                           wind
                           from the North

slimhinder
er gode nok

                           det meste af dagen

mener jeg

                           som ikke er lang
                           i november

når de ikke
skaber sig

                           vind
                           fra nord

Wednesday, 2 November 2016

364


constantly
out of sync

                       an endless
                       universe

an hour
pushed back

                        and apparently
                        an endless need

to when
I sleep

                        for new
                        Wallanders
altid
ude af sync

                        et uendeligt
                        univers

en time
skubbet tilbage

                         og et tilsyneladende
                         endeløst behov

til når
jeg sover

                          for nye
                          Wallandere

Saturday, 29 October 2016

363


Western
wind

                 as light retreats
                 from the evening land
                 (and the evening land's evening land)

nothing
symmetrical

                  darkness and dogs

about it

                   surface


vestenvinden

                       som lyset forsvinder
                       fra aftenlandet
                       (og aftenlandets aftenland)

intet
symmetrisk

                       kommer mørke og hunde

ved dén

                        frem

Friday, 28 October 2016

362


autumn

                       while time
                       gnaws away
                       bones and thoughts

at least
sleep

                       red

comes
in colours

                       apples


efterår

                        mens tiden
                        gnaver ben
                        og tanker væk

i det mindste
kommer søvnen

                         røde

i farver

                         æbler

Thursday, 20 October 2016

361


for
the time
being

                   Aleppo

                   if u could
                   only say

the wind

                   what happens
                   on tv

seems
endless

                    stays
                    on tv


for
tiden

                   Aleppo

                   hvis man bare
                   ku' sige

synes
vinden

                    det, er sker
                    i fjernsynet

endeløs
                    forbliver
                    i fjernsynet

Sunday, 16 October 2016

360


mid
October

                     down
                     to a whisper

and I'm
back

                     the wind rests

on the dark side
of the sun

                     on a Sunday
midt
oktober

                     dæmpet
                     til en hvisken

og jeg er
tilbage

                     hviler vinden

på den mørke
side af solen

                      på en søndag

Saturday, 15 October 2016

359


home
again

                  in the field
                  of crows

the rain
is

                  night is born

where
I left it

                  in the deepest
                  furrow

hjemme
igen

                  kragemarken

regnen
er

                  fødes natten

hvor jeg
efterlod den

                  i den dybeste
                  plovfure

Saturday, 1 October 2016

358


coming
home

                       Be still and ...

I make
a turn

                       it rains

before the road
does

                        from the cloud
                        of unknowing

hjemkomst

                         Vær stille og ...

jeg drejer

                         det regner

før vejen
gør det

                        fra uvidenhedens
                        sky

Friday, 30 September 2016

357


a dark
foreboding
comes true

                       returning from
                       the laundromat


the first day

                        just to discover

of socks

                        the world
                        is still dysfunctional
en mørk
forudanelse
bli'r virk'lig

                        kommer hjem
                        fra vaskeriet

den første dag

                        blot for at opdage

med sokker

                        at verden stadig
                        er dysfunktionel

Thursday, 29 September 2016

356


oh
there
it
is

                   as the trees
                   fall asleep

the
rain

                   the church

and
the sound
of it

                    becomes
                    visible


åh
der
er
den

                    mens træerne
                    falder i søvn

regnen

                    bliver kirken

og
lyden
af den

                    synlig