Tuesday, 23 August 2016

351


blah
and
eh

                some
                times

for this
or that

                 full
                 of clouds

I can't
fat
hom

                 or swallows

the idea
behind

                 the sky
                 my headbla
og
øh

                  nogle
                  gange

for
dette
og hint

                  fuld
                  af skyer

jeg ikke
be
griber

                   eller svaler

ideen
med

                   himlen
                   mit hoved

Monday, 8 August 2016

350

not counting
the generations

                                for a short visit

from sea

                                I pack

to sudden rain

                                the flight of swallows

or cold
sweat

                                and my remaining

water's
water

                                 teethuden at tælle
generationerne

                               for et kort besøg

fra hav

                               pakker jeg

til pludselig regn

                               svalers flugt

eller kold
sved

                               og mine resterende

er vand
vand

                                tænder

Wednesday, 3 August 2016

349

this I have

                          after all

a silence

                          it's not broken

and a sound
to get there

                           the rain


dette har jeg

                          trods alt

en stilhed

                          er den ikke
                          ødelagt

og en lyd
til at komme
dertil

                           regnen