Saturday, 30 November 2013

Noah's 192nd egg / Noahs 192nde æg

passing
the sun
up close

                       errara
                       humanum
                       est

an iceberg

                       I exit meditation

of possible
ancestors

                       as a hedgehog
passerer
solen
tæt på

                    errare
                    humanum
                    est

et isbjerg

                   jeg kommer ud
                   af meditationen

af mulige
forfædre

                   som et pindsvin

Tuesday, 26 November 2013

Noah's 191st egg / Noahs 191nde æg

30 body
guards

                          half a day moon

around
his
words

                         in late November

a poet denounces
Islamic hypocrisy

                         everything is halved


30 body
guards

                        en halv dagmåne

omkring
hans
ord

                        sidst i november

en digter
tager afstand fra
islamisk hykleri

                        er alting halvt

Sunday, 24 November 2013

Noah's 190th egg / Noahs 190nde æg

under the sink

                        the neon sign says ”DEATH?

there's the

                        if the ”?”

poetic
room

                        was needed


under vasken

                         neonskiltet siger ”DØD?”

der er

                         som om ”?”

det poetiske
rum

                         var nødvendigt

Friday, 22 November 2013

Noah's 189th egg / Noahs 189nde æg

5 photons

                      as little as nothing
                      (or as much as)

all I can
squeeze out

                      the click the I-ball makes

of the
November sky

                      when it finds home

5 fotoner

                     så lidt som ingenting
                     (eller ligeså meget som)

dét' hvad
jeg kan
klemme ud

                     det klik jeg-kuglen laver

af
november
himlen

                     når den ruller på plads

Tuesday, 19 November 2013

Noah's 188th egg / Noahs 188nde æg

pronounced
dead

                     a day on Earth

again 

                     an ant scolds a river

Terpsichore
giggles

                     for running awayerklæret
død

                      en dag på Jorden

igen

                      en myre skælder
                      en flod ud

griner
Terpsihcore

                      for at løbe væk
Sunday, 17 November 2013

Noah's 187th egg / Noahs 187nde æg

in
a sunny spot
in Creation

                          in her room

the liquid shark
tells tales

                         the universe
                         manifests

about
LUCA

                         pink matteren solbeskinnet
plet i Skabelsen

                           i hendes værelse


fortæller
den flydende haj
skrøner

                            manifesterer
                            universet

om
LUCA

                           lyserødt stof

LUCA: Last Universal Common Ancestor, the first form of life from which every living species have evolved. Might as well be ”Last Unknown ...” as no on knows what it looked like or what it was.


LUCA: forkortelse af ”Last Universal Common Ancestor”, den sidste universelle stamfader for alle levende væsener og arter. Det kunne ligeså godt have været ”Last Unknown ...”, den sidste ukendte … eftersom ingen ved, hvad det var eller hvordan den så ud.

Friday, 15 November 2013

Noah's 186th egg / Noahs 136nde æg

”my left
face sleeps”
she says

                            it probably
                            rains

meanwhile
one finger

                            on Kepler-10b

scratches
another

                            some neutrinos in my ears
                            are slightly damp“mit venstre
ansigt sover”
siger hun

                           det regner sikkert

imens klør
en finger

                           på Kepler-10b

en anden

                           nogle neutrinoer i mine ører
                           er en smule fugtige

Wednesday, 13 November 2013

Noah's 185th egg / Noahs 185nde æg

there's a tree
out
side

                    in the wake
                    of Hayan

it's
sleeping

                    mercy
                    comes
                    and
                    goes

very
still

                   in waves

udenfor
står
et træ

                 i Hayans
                 spor

det sover

                 går
                 og
                 kommer
                 barmhjertighed

meget
stille

                 i bølger

Tuesday, 12 November 2013

Noah's 184th egg / Noahs 184nde æg

                from an Earth-like
                planet

75%
(+/-)
water

                a tango
                travels
                towards

I still
don't
feel comfortable


                at the Galaxy of Loss

in the rain                fra en planet
                der ligner Jorden

75%
(+/-)
vand

                rejser
                en tango

jeg føler mig
stadig ikke
tilpas

                mod Tabets Galakse

i regnen

Wednesday, 6 November 2013

Noah's 182nd egg / Noahs 182nde æg

it's not
a fake
(I hope)

                     nothing new

the worm's
song

                    ”irregulars” vanish

inside
the background
radiation

                      in Siberia


det er
ikke snyd
(håber jeg)

                       ingen nyhed

ormens sang

                      ”irregulære” forsvinder

i baggrunds
strålingen

                       i Sibirien

Friday, 1 November 2013

Noah's 181st egg / Noahs 181nde æg

fire
engines

                     demonstrating
                     entropy

howling
their
way

                     a giant removes
                     the light out

towards a place beneath
a hole in the clouds

                     of Novemberbrand
biler

                     demonstrerer
                     entropi

hylende
i retnings
af

                     kæmpen der suger
                     lyset

et sted under
hullet i skyerne

                     ud af november