Wednesday, 30 January 2013

Noah's 60th egg / Noahs 60nde æg

another
mon
key
in
space

                                       yes
                                       I have
                                       one too

(this time
cheering for
Allah)

                                       a paper dragon
it too
will
cough
alone

                                       playing with fire

endnu
en
abe
i
rummet

                                           jo
                                           jeg har
                                           også én


(denne gang
hepper den
på Allah)

                                          en papirdrage

den vil
også
hoste
alene

                                          der leger med ild

Tuesday, 29 January 2013

Noan's 59th egg / Noahs 59nde æg

returning
from the city

                                     nothing
                                     changed

I pass
one
dull field
after
another

                                    London Calling
                                    emerges

the woman
next to me
talks about
jazz

                                    above
                                    the beef counterpå vej hjem
fra byen

                               ingenting
                               er forandret

kører jeg forbi
den ene
kedelig
mark
efter
den
anden

                              London Calling
                              kommer ud

kvinden
ved siden
af mig
taler om
jazz

                             over
                             oksekøds
                             disken

Saturday, 26 January 2013

Noah's 58th cheroot (egg) / Noahs 58nde cerut (æg)

she mixes god
and no-god

                                           did I arrive

with milk

                                          with a certain
                                          number of breaths?


in a specimen jar
she has a ship
built from finger nails

                                          I light a cheroot
                                         on my granny's
                                         birthday
hun blander gud
og ikke-gud

                                       ankom jeg hertil

med mælk

                                      med et bestemt
                                      antal åndedrag?

i et prøveglas
har hun et skib
bygget af fingernegle

                                       jeg tænder en cerut
                                       på min farmor's
                                       fødselsdag

Friday, 25 January 2013

Progress and Noah's 57th egg / Fremskridt og Noahs 57nde æg

I did
turn
away

                                 fanfuckingtastic
                                         NOT

to discover

                                progress presents

I was
turned
away

                                bottled fake tea


jeg
vendte
mig væk

                              fanfuckingtastisk
                                       NOT

blot for at opdage

                              fremskridtet frembringer

at jeg
var bort
vendt

                             kunstig te
                             på flaske

Noah's 56th egg / Noahs 56nde æg

as red
as it gets

                            with this gesture
                            of Fear Not

the horse
that swallows

                             a paper-ladder
                             extends

the sunset

                              from
                              Govinda's flute
rød
som den
bliver

                                  med denne gestus
                                  af Frygt Ikke

hesten
der sluger

                                  kommer
                                  en papirstige


solnedgangen

                                 ud af
                                 Govindas fløjte

Thursday, 24 January 2013

Noah's 55th egg / Noahs 55nde æg

she said:
when the sun sets

                                        waiting for
                                        a black
                                        dwarf
                                        star

it shines
for no one

                                        I recall the sensation
                                        of pressing down

but sleeps
on a bed
of clouds

                                        guitar stringshun sagde:
når solen
går ned

                                         mens jeg
                                         venter på
                                         en sort
                                         dværg stjerne

skinner den
ikke for nogen

                                         husker jeg fornemmelsen
                                         af at presse

men sover
på en seng
af skyer

                                        guitarstrenge ned

Tuesday, 22 January 2013

Noah's 53rd egg and Gayatri / Noahs 53nde æg og Gayatri

an
inhabitable
place

                         among
                         (other)
                         snowflakes

I rearrange

                         I chant

shadows

                         the Gyatri Mantra

et
beboeligt
sted

                                  mellem
                                  (andre)
                                  snefnug

jeg omarrangerer

                                  synger jeg

skygger

                                  Gayatri Mantraet--

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodáyāt


Several translations:


"Let us adore the supremacy of that divine sun, the god-head who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, whom we invoke to direct our understandings aright in our progress toward his holy seat."

"We meditate on the glory of that Being who has produced this universe; may He enlighten our minds”. 

"Vi mediterer på  herligheden af det Væsen der har frembragt dette univers, han oplyse vore sind".

(Vivekananda)

"Du, som giver næring til Universet,
fra hvem alle ting udgår,
til hvem alle ting vender tilbage.
Afdæk for os den sande åndelige sols ansigt,
skjult bag en skive af gyldent lys,
så vi må kende sandheden
og gøre vores fulde pligt
på rejsen til dine hellige fødder."

Monday, 21 January 2013

Noah's 52nd egg in dusk / Noahs 52nde æg i tusmørke

”the closer
to god

                                        midwinter

the more
your sins stick out”

                                        I dreamed about

both my feet
are made from
dusk

                                                            ants


”jo tættere
på gud

                                       midvinter

des tydeligere
dine synder”

                                       jeg drømte om

begge mine fødder
er lavet af
tusmørke

                                                     myrer

haibun

I'm back in the city where I really belong but can't afford to live in. For the time being. The homeless German woman who has settled on a public bench with a table at one end of a footie cage is back too, covered by several layers of plastic and blankets. She's got a good sleeping bag as well. These January days are cold. Air from Siberia sweeps across large parts of Europe and the temperature drops to around -12C. It has been worse, though.

fly me to the moon little by little the bread shortens


She's not your typical poor homeless. She says she has been living here for 10 year holding a job and all. A normal life, but without being registered. Thus she can't get help anywhere. Occasionally volunteers and private help organizations establish places for “illegal” emigrants to sleep in when winter comes. “But it's only men there. Arab and African men. You can't trust them. They steal your things”. She might be right. I don't know. She suffers from the misunderstanding that if she stays where she is long enough the authorities will send her back to Germany. She doesn't comprehend that they won't. They don't care. As long as she doesn't break any laws they won't lift a finger. She could die there.


Surya Namaskar
I step on a toy train
going nowhere


She's very well organized. She has a good bicycle with a spacious trailer where she keeps her stuff. She gets her thermos filled at the all-night gas station 50 meters away or from the church across the road. I guess she could be a lot more comfortable than she is but she won't really move. She'll be away for a couple of days but she returns and settles on the same spot.


walnuts
I try to pinpoint
my headache


We've called some homeless organizations. We suggested they'd go talk to her to explain to her that what she hopes for is unrealistic. I don't know if they've contacted her. She reads books at night by a flash light. Still, some people with their hearts in the right place stop by with food and stuff now and then.


frozen dog shit
when entering the quantum field
wipe your shoes

Saturday, 19 January 2013

Noah's 51st egg and mad dogs of Mali / Noahs 51nde æg og Malis gale hunde

as the frost
continues

                                                so
                                                another gang
                                                of mad dogs

crystals grow

                                                chops off
                                                hands

in the
ego-socket

                                                 for a
                                                 silent
                                                 god
som frosten
fortsætter

                                                 og så
                                                 hugger endnu

gror iskrystaller

                                                et kobbel
                                                gale hunde
                                                hænder af

i
ego-fatningen

                                               for en
                                               tavs
                                               gud

Friday, 18 January 2013

Noah's 50th egg and Jobim / Noahs 50nde æg og Jobim

passing
snow clad
towns

                                I persuade
                                my hands

with Jobim's
guitar
in my ears

                               to recreate
                               my place
                               among trees

I look at the moon
as he
once
did

                               from
                               paper
passerer
sneklædte
byer

                              jeg overtaler
                              mine hænder

med Jobims
guitar
i mine ører

                             til at genskabe
                             min plads
                             mellem træer

ser jeg på månen
som han
engang
gjorde

                            af
                            papir

Noah's 49th egg / Noahs 49nde æg

dark
at
5 pm

                                ”you have
                                  a lot of friends”

there's a
small
hole

                                ”we just
                                  drink together”

in my
god-blue
shoes

                                 the train is full
                                 of talk like thismørkt
klokken
5

                                   ”du har en stor
                                     omgangskreds”

der er
et lille hul

                                   ”vi drikker
                                     kun sammen”

i mine
guds-blå
sko

                                    toget er fuldt
                                    af den slags snak

Tuesday, 15 January 2013

Noah's 48th Everlasting pink egg / Noahs 48nde Stedsevarende røde æg

15
below
0

                                    The Everlasting

a
wampire
doll

                                    gathered in
                                    a mother

waits in
her box

                                   wearing
                                   red lipstick

15
under
0

                                 Den Stedsvarende

en
vampyr
dukke

                                 samlet i
                                 en mor

venter i
sin æske

                                 med rød
                                 læbestift

Sunday, 13 January 2013

Noah's 47the egg / Noahs 47nde æg

a sun stroke
exposes

                                   between
                                   oat flakes

old cobwebs

                                   a dead
                                   beetle

and forgotten
vanishing
points

                                  gives birth
                                  to philosophy


en solstråle
afslører

                                mellem
                                havregryn

gamle
spindelvæv

                                fødes
                                filosofien

og glemte
forsvindings
punkter

                               af en død
                               bille

Saturday, 12 January 2013

Noah's 46th egg (weight of a hole) / Noahs 46nde æg (vægten af et hul)

Baltic
cold

                                         yes
                                         it tips
                                         the scales

the arm of
the Lucky Cat

                                         the weight

stopped
waving

                                         of a
                                         holeBaltisk
kulde

                                        ja
                                       det tipper
                                       vægtskålene

armen på
lykkekatten

                                       vægten

holdt op
med at
vinke

                                       af et
                                       hul

Friday, 11 January 2013

Noah's 45th egg / Noahs 45nde æg

powder
snow

                                      the cold
                                      on my back

powder
body

                                      as I sit down
                                      to shit

and then
the wind

                                      have all the children
                                      left town?

pulver
sne

                                      kulden på
                                      min ryg

pulver
krop

                                     da jeg sætter mig
                                     for at skide

og så
vinden

                                     har alle børn
                                     forladt byen?

Tuesday, 8 January 2013

Noah's 44th egg (poetic, sorry) / Noah's 44nde æg (poetisk, undskyld)

not
other
worldly

                             this winter too

just

                             I recollect
                             my voice

fog
and
laundry

                             from drops
                                   on bare
                                   branches
ikke
fra
en anden
verden

                              også denne vinter

blot

                             genindsamler jeg
                             min stemme

tåge
og
vasketøj

                            fra dråber
                                  på
                                  nøgne grene

Sunday, 6 January 2013

Noah's 43rd egg and Belmondo's nipples

and then

                                      still
                                      and
                                      wet

in faded colours

                                      the
                                      fog
                                      swallows

Jean-Paul Belmondo's
nipples

                                     a
                                     raven


-*-


og så

                                    våd
                                    og
                                    stille

i falmede farver


                                   sluger
                                   tågen

Jean-Paul Belmondos
brystvorter

                                   en
                                   ravn

Saturday, 5 January 2013

Noah's 42nd egg (w whales) / Noah's 42nde æg (m hvaler)

next
to
the
hole

                               oh yes
                               I too

its

                               have
                               whales

op
po
site

                              in the left
                              heart chamberved
siden
af
hullet


                            åh jo
                            jeg har også

dets

                            hvaler

mod
sæt
ning

                           i det venstre
                           hjertekammer