Monday, 30 September 2013

Noah's 169th egg / Noahs 169nde æg

tension
headache

                     surprisingly bright

the autumn
wind

                     a Dahlia swallows the rest

smells
tired

                     of September
spændings
hovedpine

                    overraskende lys

efterårs
vinden

                   opsluger en dahlia

lugter
træt

                   resten af september

Saturday, 28 September 2013

Noah's 168th egg (Maya's Belly) / Noahs 168nde æg (Mayas mave)

Maya's Belly


mackerel clouds

I noticed Maya has painted toe nails at least on the right pinky her slippers hang loose on the tips of the first three toes as she's back at the table in the kitchen this morning overlooking parts of the Nile Delta I say 'morning' but by morning I mean the time of day you (I or Maya) crawl out of bed and in this case it's around 1 PM Maya knows she has a lot of nothing to do keeping up appearances for mortals to deal with but her many years of preparation has resulted in people putting up illusions for each other and most of her job now is just maintenance

I hook on their drifting

as she sits smoking I can see through a tiny opening in the silk gown where her stomach should be there's a vortex of green and black swirly patterns lightning and odd faint glimpses of red and blue as devas and demons are sucked back into nothingness when their particular job here or in a parallel universe is done she takes a couple of pills for too much stomach acid

'what? you thought I was invulnerable?' she snarls
'no, no, no … yea, sort of' I mumble embarrassed by being caught peeping
'well, I'm not. Live with it' she hammers her hand through the table which doesn't break but just proves the fact that it's a part of her veil translucent and immaterial
'sorry, I just thought …'


towards South

in failing hands a pearl for absorbed light


--*--Mayas mavemakrelskyer

jeg lagde mærke til at Maya har malede tånegle i hvert fald på den højre lilletå hendes tøfler hænger løse på spidsen af de første tre tæer mens hun er tilbage ved bordet i køkkenet der denne morgen vender ud mod dele af Nildeltaet jeg siger 'godmorgen' men med morgen mener jeg den tid på dagen hvor jeg (eller Maya) kravler ud af sengen og i dette tilfælde er det omkring klokken 13 Maya ved at hun har masser af arbejde med at opretholde facaderne for de dødelige med de mange års forberedelser har resulteret i at folk i al almindelighed er gode til at præsentere hinanden for illusioner og blændværk og størstedelen af hendes job nu består i vedligeholdelse

jeg hægter mig på deres driven

som hun sidder der og ryger kan jeg gennem en lille åbning i silkemorgenkåben hvor hendes mave skulle være er den en sort og grøn hvirvel med mønstre og lyn og momentane svage glimt i rødt og blåt når devaer og dæmoner bliver suget tilbage ind i intetheden når deres specielle opgaver her eller i et parallelt univers er bragt til ende hun tager et par piller mod for megen mavesyre

'hvad? troede du jeg var usårlig?' snerrer hun
'nej, nej … ja, sådan da' mumler jeg pinligt berørt over at blive taget i at glo
'nåmen, det er jeg altså ikke. Lev med det' hun hamrer hånden gennem bordet som ikke går i stykker men blot understreger at det er en del af hendes slør gennemsigtigt og immaterielt
'undskyld, jeg troede bare …'

mod syd

i svigtende hænder en perle med opslugt lys

Wednesday, 25 September 2013

Noah's 167th egg / Noahs 167nde æg

Maya's Heels

dropping
baby
tomatoes

so, I know I don't drink any more and yet I seem to appreciate the fine whisky I keep in various places in the city some beneath the North-Eastern pillar of the Eiffel Tower behind some bricks in Big Ben some in the burial chambers of the pyramids (all of them) and what have you but I don't have to travel to get there I just think of it and presto! I'm under the impression that because I've distanced myself from intoxication the booze doesn't have an effect on me I remain sober

I enter my house now situated in Little Paris in Copenhagen (no such place exists) and the hall is made of water I actually enter a calm North Sea just by coming home (or is it the Adriatic Sea?) and is greeted by a young version of Pink Floyd recording a version of 'Echoes' (like they did in Pompei) and I sneak away into the kitchen for some coffee


the embroidered
storks

Maya sits there by the table overlooking a lush part of Ma Ganga in her usual grumpy mood smoking an unusual long cigarettes she's dressed like she has just come back from some posh nightclub her stilettos just dangling from her toes (she's got dead skin on her heels I see)

'had a good night?' I ask
'same old same old' she sighs
'you should know' I add

in the tapestry

not a drop of rain
how to convince an umbrella
it's needed ...

Mayas hæle


de taber
baby
tomater

o.k., jeg véd at jeg ikke drikker længere og alligevel ser det ud til at jeg værdsætter den fine whisky jeg gemmer forskellige steder i byen noget under det nord-østlige ben af Eiffeltårnet noget bag nogle mursten i Big Ben noget i begravelseskamrene i pyramiderne (alle sammen) og hvor véd jeg jeg behøver ikke rejse for at komme til dem jeg tænker blot på dem og vupti! jeg har det indtryk at jeg fordi jeg har taget afstand fra beruselse virker sprutten ikke længere på mig jeg forbliver ædru

jeg træder ind i mit hus der nu ligger i Lille Paris i København (stedet findes ikke) og entreen er lavet af vand faktisk træder jeg direkte ud/ind i et roligt Vesterhav blot ved at komme hjem (eller er det Adriaterhavet) og bliver modtaget af en ung udgave af Pink Floyd der er ved at optage en version af 'Echoes' (som de gjorde det i Pompei) og sniger mig ud i køkkenet for at få noget kaffe

de broderede
storke

Maya sidder der ved bordet der vender ud mod en frugtbar del af Ma Ganga i sit sædvanlige vrisne humør og ryger en udsædvanligt lang cigaret og klædt som var hun kun lige kommet hjem fra en dyr dyr natklub hendes stiletter dingler på det yderste af tæerne (hun har hård hud på hælene kan jeg se)

'har du haft en god nat?' spørger jeg
'det samme om og om igen' sukker hun
'ja det må du vide noget om' tilføjer jeg

i tapetet

ikke en dråbe regn
hvordan overbeviser man en paraply om
at den er ønsket?

Tuesday, 24 September 2013

Noah's 166th egg / Noahs 166nde æg

slowly
sails
the (d)ark

                      no options

into the day

                      the maple abides

out of the day

                      with autumn


langsomt
sejler
mørket

                       intet valg

ind i dagen

                       ahorntræet finder sig

ud af dagen

                       i efteråret

Tuesday, 17 September 2013

Noah's 165th rainbow egg / Noahs 165nde regnbueæg

100% humidity

                      a double rainbow

the fruit drops
melts into

                      I step out of the laundromat

a new planet

                      to smoke


100%
luftfugtighed

                      en dobbelt regnbue

frugtbolsjerne
smelter sammen

                      jeg træder ud af vaskeriet

til en ny planet

                     for at ryge
Saturday, 14 September 2013

Noah's 164th egg / Noahs 164nde æg

my
imperfectness

                        as it should

om
shanti
shanti
shanti

                       the one-bead mala
                       lives

preparing
a steak …

                       in the windless
                                             house


min
mangel på
perfektion

                       som det skal være

om
shanti
shanti
shanti

                        malaen med én perle
                        bor

mens jeg
steger
en steak

                        i det vindløse
                                            hus

Thursday, 12 September 2013

Noah's 163rd egg / Noah's 163nde æg

preparing
for sleep

                       blessed is she
                       who lets fallen apples
                       lie

trees
take on

                       upon her the god of blackbirds

colourful
wigs

                       will smile his toothless smile


forbereder
sig på
søvn

                       salig er hun
                       som lader nedfaldsæbler
                       ligge


træerne
iklæder
sig

                       til hende vil solsortens gud

kulørte
parykker

                       smile sit tandløse smil

Wednesday, 11 September 2013

Noah's 162nd oeuf / Noahs 162nde oeuf

Wednesday
ordinaire

                       learning from
                       the rock

je start
le jour
shaking

                       I fall apart

with
head
hunters*

                       slowly


onsdag
ordinaire

                       belært af
                       stenen

je starter
le jour
rystende

                       falder jeg fra
                       hinanden

med
hoved
jægere*

                       langsomtMonday, 9 September 2013

Noah's 161st egg / Noahs 161nde æg

as if
the rain
heard it

                 recap:
                 a tennis player
                 retells

MONDAY

                 a 2 hour long game

and the first
one of
autumn

                 for those who has just
                 watched itsom om
regnen
havde
hørt det

                 referat:
                 en tennisspiller
                 genfortæller


MANDAG

                 en 2 timer lang kamp

og den første
i efteråret
               
                 for dem der lige har set den

Wednesday, 4 September 2013

Noah's 160th egg / Noahs 160nde æg

all day

              blessed be
              the child learning
              to write

drizzle
silent

              helping it will teach us

all day

              to choose our words with care

hele
dagen

              velsignet være
              barnet der lærer
              at skrive

støvregn
stille

               mens vi hjælper lærer vi

hele
dagen

               at vælge vore ord med omhu

Monday, 2 September 2013

Noah's 159th blessed egg / Noah's 159nde velsignede æg

autumn
puts forth
one foot

                 blessed be he
                 who points
                 at the waste bin

I count

                 for he shall remind us

5 yellow
leaves

                 to pay our rent
efteråret
sætter
én fod
frem

                 salig er han
                 som peger
                 på skraldespanden

jeg tæller

                  for han minder os om

5 gule
blade

                  at betale huslejen