Friday, 28 February 2014

Noah's 225th Egg / Noahs 225nde æg

looping

                          this foot

in vain
I try
to recall

                          that foot

an earworm
from
yesterday

                        my compass
                        keeps me
                        on Earthlooper

                         denne fod

jeg
prøver
forgæves
at huske

                         den anden

en ørehænger
fra i går

                         mit kompas
                         holder mig
                         til Jorden

Wednesday, 26 February 2014

Noah's 224th Egg / Noahs 224nde æg

here
in
the sun

                      even in winter

where
the city
is

                      the buzzing

your
body

                      of the I-fly


her
i
solen

                     selv om vinteren

hvor
byen
er

                     den summende lyd

din
krop

                     af jeg-fluen

Friday, 21 February 2014

Noah's 223rd Egg / Noahs 223nde æg

taking
in

                     searching for one constant

spots
of
yellow


                     among many

eyes
made
from
stars

                     I end up with a mayfly


ind
tager

                     leder efter én konstant

gule
pletter

                     blandt mange

øjne
lavet
af
stjerner

                     og ender op med
                     en døgnflue

Thursday, 20 February 2014

Noah's 222nd egg / Noahs 222nde æg

soundless

                      didn't we row
                      our boat out

the cloud
cracked

                      the edge of sanity

on a
Thursday

                      and became butterflies?

lydløst

                     roede vi ikke
                     vor båd ud

revnede
skyen

                     til fornuftens
                     rand

på en
torsdag

                     og blev til sommerfugle?

Tuesday, 18 February 2014

Noah's 221st egg / Noahs 221nde æg

there

                   in this dream
 
the
moon
the
cigarette

                   her clothes change
                   fluently

getting
smaller

                   my (lost) schizophrenic
                   friend

se

                     i den drøm

månen
cigaretten

                     skifter hendes tøj
                     glidende

bliver
mindre

                      min (fortabte) skizofrene
                      ven

Saturday, 15 February 2014

Noah's 220th egg / Noahs 220nde æg

I can
do this

                     between stations

touch
my
nose

                     I frame the sun

in
dark
ness

                     with two fingers

jeg kan
gøre det

                       mellem stationer

røre
min
næse

                       indrammer jeg solen

i
mørke

                       med to fingre

Monday, 10 February 2014

Noah's 219th egg / Noahs 219de æg

business
as usual

                       golden age
                       of the universe

no ruminants

                       (stars are still ”born”
                        and the sun works o.k. )

in the
weather
forecast

                        I hoover
                        the toilet floor
                        twice
alt
som det
plejer

                     universets gyldne
                     æra

ingen
drøvtyggere

                    (stjerner ”fødes” stadig
                     og solen virker o.k.)

i
vejr
udsigten

                     jeg støvsuger
                     toiletgulvet
                     to gange


Sunday, 9 February 2014

Noah's 218th egg / Noahs 218nde æg

completing
the world

                            tat tvam asi

climbing

                           and that includes

vines

                           the cradle of windfuldender
verden

                      tat tvam asi

klatrende

                     og det inkluderer

vin

                     vindens vugge

(tat tvam asi = you are that / that are you (Brahman), Chandogya Upanishad)
(tat tvam asi = du er det(te) / det(te) er dig (Brahman), Chandogya Upanishad)

Friday, 7 February 2014

Noah's 217th Egg / Noahs 217nde æg


could
it be

                     one and a half

slower

                    of these
                    rusty brown
                    pills

winter
light

                   and it should be
                   o.k.
kunne
det være

                         halvanden

lang
som
mere

                        af de rust
                        brune piller

vinter
lyset

                        og det sku' være
                        o.k.

Sunday, 2 February 2014

Noah's 216th egg / Noahs 216nde æg

saw
it

                      before time

our
star

                      not sand nor sea

on
candle
mass
day

                      a lot to be said
                      more to recall
den

                        før tiden

vor
stjerne

                        hverken sand eller sø

Kyndel
misse
dag

                        meget skal siges
                        mere skal huskes(The red part consists of quote from Elder Edda and Vǫluspá (Vølvens spådom). Den røde del består af strofer fra Ældre Edda og Vølvens spådom)

Saturday, 1 February 2014

Noah's 215th egg / Noahs 215nde æg

Saturn's
Day

                          as it is:

my brain
thinks of itself

                         liquid water
                         rains away

thinking

                         the frozenBade
dag*

                         som det er:

min hjerne
tænker på
sig selv

                        flydende vand
                        regner væk

tænkende

                        det frosne
(Lørdag komme fra Laugsdag, Laug er et gammelt ord for bad. The Danish name for Saturday is ”lørdag”, the name comes from the old ”Laugsdag”, ”laug” is an old word for ”bath/bathing”, ”dag” is day)