Monday, 30 March 2015

Noah's 298th Egg / Noahs 298nde æg

The Master of Electrons

                                    Easter Lilies

flips a coin
to choose among

                                    just

horses

                                    on time

Elektronernes Mester

                                    påskeliljer

slår plat og krone
for at vælge
mellem

                                    lige

heste

                                    til tiden


(Master of Electrons: Klaus Schulze, Susumu Hirasawa, Sakamoto, Autechre)

Saturday, 28 March 2015

Noah's 297th Egg / Noahs 297nde æg

mountain

                           during an apparently
                           Finish song

less

                           a fly lands
                           on the head

by karma?

                           of the blue-eyed Picassobjerg

                            under en tilsyneladende
                            finsk sang

løs

                             lander en flue
                             på hovedet

p.g.a. karma?

                             af den blåøjede Picasso

Wednesday, 25 March 2015

Noah's 296th Egg / Noahs 296nde æg

in the Pacific

                            snowless

words
go through

                            this winter dies

a secret
evolution

                            empty
i Stillehavet

                            sneløs

gennemgår
ord

                            denne vinter dør

en hemmelig
evolution

                            tom

Tuesday, 17 March 2015

Noah's 295th Egg / Noahs 295nde æg

chemotaxis?

                          really

is that why
I step over

                          too alone

the dog poo?

                          to be
                          deserted

chemotaxi?

                           i virkeligheden

er det grunden
til at jeg træder over

                           for alene

hundelorten?

                           til at blive
                          forladt

Sunday, 15 March 2015

Noah's 294th Egg / Noahs 294nde æg


codeine

                               somewhere
                               beneath
                               (or from the flat above)

for a while
I can imagine

                               Pride & Prejudice

world
peace

                               a synthetic
                               bass drumkodein

                               et sted
                               under
                               (eller fra lejligheden
                                ovenpå)

i et øjeblik
kan jeg forestille mig

                               Stolthed & Fordom

verdensfred

                               en syntetisk
                              bastromme

Monday, 9 March 2015

Noah's 293rd Egg / Noahs 293nde æg


alder
pollen

                         I was born with holes
                          in my head”

I update
the list

                         ”well, of course,
                          how else could the starlight

of allergies

                           come out?”


elle
pollen

                          ”jeg blev født
                           med huller i hovedet”


jeg opdaterer
listen

                          ”jamen, selvfølgelig,
                            hvordan skulle stjerneskinnet

af allergier

                            ellers komme ud?”

Monday, 2 March 2015

Noah's 292nd Egg / Noahs 292nde æg

fake it
and they'll
love you

                            it's here

this Sunday

                            the bird that mimicks

is full of rain

                           other birds


bare lad
som om
og de vil
elske dig

                           den er her


denne søndag

                           den fugl
                           der efterligner

er fuld af regn

                           andre fugle

Sunday, 1 March 2015

world drum / verdenstromme - triadsunblack
should I ever
translate
the bird


black sun
you grab
yr coat
and forget


nudged
by the world drum
then the ash
falls offsortfugl
hvis jeg nogensinde
sku' oversætte
fuglen


sort sol
du tager
din frakke
og glemmer


prikket til
af verdenstrommen
og så falder
asken af