Wednesday, 28 June 2017

2017-35


after
samadhi

                     without a sound

a quick note

                     grass fills

to remember
to buy carrots

                     the lawn

efter
samadhi

                    uden en lyd

et raskt notat

                    fylder græsset

om at huske
at købe gulerødder

                    plænen

2017-34


there’s the ears again

                                   in a made up village

full

                                   made up people

of sound

                                   pretend they’re trees
der er ørerne igen

                               i en fantasilandsby

fulde

                              lader fantasimennesker
                              som om

af lyd

                              de er træer

Tuesday, 27 June 2017

2017-33


Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                               just one
                               tiny wire breaks

oh, look

                              and music
                              becomes

a ladybird!

                              inaudible
Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                             blot én
                             lille ledning
                             der knækker

nej, se

                             og musikken

en mariehøne!

                             bli’r
                             uhørlig*Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam:
Om, That (Outer World) is Purna (Full with Divine Consciousness);
This (Inner World) is also Purna (Full with Divine Consciousness)
(Isa Upanishad)

Friday, 9 June 2017

2017-32


I light
a cigar

                      just before
                      awakening

and the swifts

                      jellyfish
                      are born

return

                     in my eyes

jeg tænder
en cigar

                        lige før
                        jeg vågner

og mursejlerne

                       fødes vandmænd

vender hjem

                       i mine øjne

Wednesday, 7 June 2017

2017-31

a man
goes into the wilderness
”alone”

                                       face it

the ” ”
means

                                      we are

he's got
a tv crew
tagging
along

                                       space creatures

en mand
går ud i vildmarken
”alene”

                                       se det i øjnene

” ”
betyder

                                       vi er

at han har
et tv hold
med sig

                                      rumvæsner
'