Friday, 30 August 2013

Noah's 158th egg / Noahs 158nde æg

an app
for sharing
leftovers …

                   here
                   there
                   and
                   everywhere

the crown
of creation

                   the last spiders
                   of summer

grows
plastic
horns

                   hanging out

en app
til at dele
rester

                   her
                   der
                   og
                   alle vegne

skabelsens
krone

                   sommerens sidste
                   edderkopper

gror
plastik
horn

                   hænger ud

Monday, 26 August 2013

Noah's 157th egg / Noahs 157nde æg

a cake
of sand

                    a withering limb

to celebrate
the future

                    the angel bone gets smaller

it's decorated
with grass

                    with each generationen kage
af sand

                    et visnende lem -

for at
fejre fremtiden

                    engleknoglen bliver mindre

er den pyntet
med græs

                    for hver generation

Sunday, 25 August 2013

Noah's 156th egg / Noah's 156nde æg

refilling
the ocean
stone by stone

                        yes, a colour
                        can be tired

Marley learns
about

                        just look at leaves

immensity

                        of late summer

genfylder
havet
sten for sten

                         jo, en farve
                         kan være træt

Marley
lærer
om

                         se bare på bladene

umådelighed

                         sidst i August

Monday, 19 August 2013

Noah's 155th dream-egg / Noahs 155nde drømmeæg

white
butterfly

Woken by the phone at noon from a dream about planting Paradise Trees (trees that works as antennae for attracting paradisaical vibrations) that would attract and accumulate sattva and about villages on Greek islands where rain rises from the ground up. The trees were planted in colourful basement flats and Syd Barret (god rest his soul) mentioned that if they had coco palms close to them they would grow so much better; and have someone to talk to. In the houses in the Greek villages the furniture was stuck to the ceiling. The inhabitants were quite frustrated but they did as they ancestors had done for centuries and despite their obvious unhappiness they couldn't change their ways. The rain rose into buckets and pots on the ceiling. Meanwhile back with the trees we made sure they had thick Persian carpets to stand on. They deserved some comfort and some nice things to look at. After all they were taken from some minor Heaven and put into a basement.

it could be
one of the
orchid flowers

“Did I wake you up?”
“Mh, yea … sorta”
“I didn't mean to but I can't find out when you sleep or not”
“Neither can I. It's o.k. Anything I can do for you?”
“I mailed you my eldest son's number. Just in case”
“Thanks, hope I won't get to need it”
A speaking silence. She has an at times overwhelming fondness for sleeping pills ...

circling
the lawn

Monday all day
I turn the other cheek
to the rainhvid
sommerfugl

Vækket af telefonen ved middagstid fra en drøm om at plante Paradistræer (tæer der virker som antenner, der tiltrækker paradisiske vibrationer), der skulle tiltrække og akkumulere sattva og om landsbyer på græske øer, hvor det regner nedefra og op. Træerne blev plantet i farverige kælderlejligheder og Syd Barrett ( gud give ham fred) nævnte, at hvis de havde kokospalmer ved siden af sig, ville de vokse meget bedre; og have nogen at tale med. I husene i de græske landsbyer var alle møbler fæstnede til loftet. Indbyggerne var temmelig frustrerede, men de gjorde blot, hvad deres forfædre gennem århundreder havde gjort og selvom de var åbenlyst ulykkelige, kunne de ikke sådan lave om på det. Regnen steg op i spande og potter og gryder i loftet. Imens, tilbage blandt træerne, gjorde vi os umage med at lægge tykke persiske tæpper, de kunne stå og kigge på. De fortjente en smule luksus. De kom trods alt fra en mindre Himmel og blev puttet ned i en kælder.

det ku' være
én af
orkide
blomsterne


”Vækkede jeg dig?”
”Mh, ja … sådan da”
”Det var ikke meningen, men jeg kan ikke finde ud af hvornår du sover og hvornår, du er vågen”
”Det kan jeg heller ikke. Ville du noget?”
”Jeg sendte dig min søns telefonnummer. Bare for en sikkerheds skyld”
”Tak. Jeg håber, jeg ikke får brug for det”
En talende tavshed. Hun nærer en til tider overvældende kærlighed til en bestemt slags sovepiller ...


der flyver
plænen
rundt

mandag hele dagen
jeg vender den anden kind
til regnen

Friday, 16 August 2013

a book of haiga / en haiga bog

I uploaded a book containing an experiment with black and white images and bilingual ku to issuu
Read it here

Thursday, 15 August 2013

Noah's 154th egg / Noahs 154nde æg

tossed
one
way

               opposing thumb
               or not

swinging
back
to a
preferred

                I wipe dust

0

                from a porcelain bear

kastet
til den
ene
side

                  modstillet tommelfinger
                  eller ej

og svinger
tilbage
til et
foretrukket

                  jeg tørrer støv

0

                  af en porcelænsbjørn

Wednesday, 14 August 2013

Noah's 153rd egg / Noahs 153nde æg

the Western
winds
are
back

                  a smothering fervor seeps

rosehips
roll

                  from binary rooms

roll
and roll

                  the world's end starts
                  in my navel


vesten
vindene
er
tilbage

                   en kvælende inderlighed siver

hyben
ruller

                   fra binære værelser ...

ruller
og ruller

                   verdens ende begynder
                   i min navle

Monday, 12 August 2013

Noah's 152st dragon egg / Noahs 152nde drageæg

like a
playful
and bored
pet

                    post Afghanistan talks

the fly
wakes me up

                     I break a wish-bone

before the dream
ends

                      taken from a dragon


som et
legesygt
kæledyr
der keder sig

                       post Afghanistan snak

vækker
fluen mig

                       jeg brækker et ønskeben

før drømmen
ender

                       taget fra en drage

Sunday, 11 August 2013

Noah's 151st egg / Noahs 151nde æg

8+
minutes old

                         She calls to talk about The Big Sleep. Again.
                         She found a private doctor who can supply her with
                         her favourite sleeping tablets. That's why she sounds
                         happy. Happier than usual. She has three grown sons
                         around my age but they aren't interested in how she
                         feels. Her long depression is a secret to them. She thinks
                         she deserves that. She is the reason why everything
                         has gone wrong. ”And the cleaning aid found 10 tablets
                         under the cupboard!” She sound like a little girl who got
                         her very best present ever.

                         I know I'll get some weird phone calls the next couple
                         of days. Calls she won't remember.

brand new
photons

                         We haven't seen each other in more than five years.
                         To some degree we're disembodied voices. But if I
                         can be of comfort and help even in the slightest way,
                         it's o.k. with me.

                         I ask her for her sons phone numbers just in case ...

bounce off
my dog-end

                         Northern gale -
                         the door opens and closes
                         on its own8+
minutter
gamle

                        Hun ringer for at tale om Den Store Søvn. Igen.
                        Hun har fundet en privat vagtlæge, som kan forsyne
                        hende med hendes yndlingssovepiller. Det er derfor,
                        hun lyder glad. Gladere end normalt. Hun har tre
                        voksne sønner på min alder, men de er ikke interesserede
                        i hvordan, hun har det. Hendes langvarige depression
                        er hemmelighed, hun ikke indvier dem i. Huns synes selv,
                        hun fortjener det. Hun er skyld i alt, der er gået galt. ”Og
                        hjemmehjælpen fandt 10 sovepiller under skabet!” Hun
                        lyder som en lille pige, der har fået alle tiders bedste gave.
                       
                        Jeg ved, at jeg vil få nogle mærkelige opkald de næste dage.
                        Opkald hun ikke vil kunne huske.

spritnye
fotoner

                        Vi har ikke set hinanden i flere år. Til en vis grad
                         er vi løsrevne stemmer. Men kan jeg være til hjælp
                         og trøst, er det o.k. med mig.

                         Jeg beder hende om sønnernes telefonnumre, hvis nu ...

slår tilbage
fra mit skod

                         nordlig kuling -
                         døren går op og i
                         af sig selv

Friday, 9 August 2013

Noah's 148th egg / Noahs 148nde æg

settling on
Cape Jasmin
and Pomegranates

                         still longer nights

a cloud
of lost

                         a laughter travels

star
children

                         down a narrow street
sætter sig
på Cape Jasmin
and Pomegranates

                         stadigt længere nætter

en sky
af fortabte

                         latteren rejser ned gennem

stjernebørn

                         en smal gyde
Ippekiro: Cape Jasmin and Pomegranates

Monday, 5 August 2013

Noah's 147th stem cell egg / Noahs 147nde stamcelleæg

hot
and
humid

                  stem cell meat
                  and a reformed
                  fundamentalist

the road
to the shops

                  the hollyhocks stand

shimmers

                  several meters tall


varmt
og
fugtigt

                  stamcellekød
                  og en reformeret
                  fundamentalist

vejen til
Brugsen

                  bonderoserne står

flimrer

                  adskillige meter høje

Saturday, 3 August 2013

Noah's 146th egg / Noahs 146nde æg

returning
as ashes

                       '$Untitled1.temp'

the scruffy
sparrows

                       a face among

I took
from
the dark

                       the faceless


en hjemkomst
som aske

                      '$~Unavngivet1.temp'

de pjuskede
spurve

                      et ansigt blandt

jeg tog
fra
mørket

                      de ansigtsløse
Friday, 2 August 2013

Noah's 145th egg from space / Noahs 145nde æg fra rummet

a husk
that looks
like me

                in keeping

anyhow ...
it takes
two

               with the times

to
tango

               a show about
               the threats from space
en skal
der ligner
mig

               i overensstemmelse

nå men …
der skal
to

               med tidsånden

til
en tango

               et program om
               truslerne fra rummet