Friday, 18 August 2017

2017-42


sleepless

                     falling

my brain
makes up
a horse

                     up
                     down
                     sideways
                     backwards

full
of birds

                     I came
                     to this nightsøvnløs

                    faldende

min hjerne
opfinder
en hest

                    op
                    ned
                    til siderne
                    bagover

fuld
af fugle

                    kom jeg
                    til denne nat

Sunday, 30 July 2017

2017-41 (a philophical break)

no way near

                        ask the glass

far off

                        about water

and yet

                        the lawn

unintangibly

                        about grass

close

                        there it begins

langt fra

                        spørg glasset

langt væk

                        om vand

og dog

                        plænen

uurørligt

                        om græs

nær

                        der begynder det

Friday, 28 July 2017

2017-40

what's left
of the moon

                       trans- or post-
                       language

hangs like
a nail clipping

                       the entelechy
                       of half eaten apple

yellow
with age

                        which is anything

just about
the laughter

                         but

from the street

                         it


det der er
tilbage af månen

                           trans- eller post-
                           sproget

hænger som
en afklippet negl

                           et halvspist æbles
                           enteleki

gul af ælde

                           som er alt
                           andet

lige over
latteren

                           end

fra gaden

                           det

Saturday, 22 July 2017

2017-39


in an old country

                              beyond words

men and women
wear

                              a pearl
                              looking

coats of rain

                              just
                              looking

and coats
of hedgehogs

                             before
                             it rolls on

with no names

                             through
                             fire

i et gammelt land

                            hinsides ord

bærer
mænd og kvinder

                            en perle
                            der kigger

frakker af regn

                            bare kigger

og frakker
af pindsvin

                            før
                            den ruller videre

uden navne

                            gennem ild


Ātman: the true self of an individual beyond identification with phenomena, the essence of an individual

Monday, 17 July 2017

2017-38


at the center
of the pain

                      by a trick
                      of the brain

more

                     the scent
                     of junipers

nothing

                     from a psychedelic

and a chair
to sit on

                     dersertless
                     camel


i centrum
af smerten

                    ved et
                    hjernens trick

mere

                    duften af enebær

ingenting

                    fra en psykedelisk

og en stol
at sidde på

                    ørkenløs
                    kamel

Thursday, 13 July 2017

2017-37painless aura

                       this is attainable:

everything
I see

                      eloquent

is vibrating
atoms

                      silence
smerteløs aura

                     dette er opnåeligt:

alt
jeg ser

                     veltalende

er vibrerende
atomer

                      stilhed

Wednesday, 12 July 2017

2017-36


from
light to light

                             out
                             and
                             in

painstakingly
learning

                            the quantum
                            hum

to speak

                            kind of blue

and remain
silentfra
lyst til lys

                          ud
                          og
                          ind

møjsommeligt
lærende

                          af
                          kvante-nynnen

at tale

                          kind of blue

og tie

Wednesday, 28 June 2017

2017-35


after
samadhi

                     without a sound

a quick note

                     grass fills

to remember
to buy carrots

                     the lawn

efter
samadhi

                    uden en lyd

et raskt notat

                    fylder græsset

om at huske
at købe gulerødder

                    plænen

2017-34


there’s the ears again

                                   in a made up village

full

                                   made up people

of sound

                                   pretend they’re trees
der er ørerne igen

                               i en fantasilandsby

fulde

                              lader fantasimennesker
                              som om

af lyd

                              de er træer

Tuesday, 27 June 2017

2017-33


Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                               just one
                               tiny wire breaks

oh, look

                              and music
                              becomes

a ladybird!

                              inaudible
Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                             blot én
                             lille ledning
                             der knækker

nej, se

                             og musikken

en mariehøne!

                             bli’r
                             uhørlig*Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam:
Om, That (Outer World) is Purna (Full with Divine Consciousness);
This (Inner World) is also Purna (Full with Divine Consciousness)
(Isa Upanishad)

Friday, 9 June 2017

2017-32


I light
a cigar

                      just before
                      awakening

and the swifts

                      jellyfish
                      are born

return

                     in my eyes

jeg tænder
en cigar

                        lige før
                        jeg vågner

og mursejlerne

                       fødes vandmænd

vender hjem

                       i mine øjne

Wednesday, 7 June 2017

2017-31

a man
goes into the wilderness
”alone”

                                       face it

the ” ”
means

                                      we are

he's got
a tv crew
tagging
along

                                       space creatures

en mand
går ud i vildmarken
”alene”

                                       se det i øjnene

” ”
betyder

                                       vi er

at han har
et tv hold
med sig

                                      rumvæsner
'

Thursday, 18 May 2017

2017-29


put a finger
on it
(and own it?)

                                  hush the birds

the now
present

                                 then you can almost hear

in a fragment of a photo
of Caravaggio’s
Crucifixion of St. Peter

                                the cloud roof click
                                into place


sæt en finger
på det
(og tag ejerskab?)

                               tys på fuglene

nuet
til stede

                               og du kan næsten høre

i et fragment af et foto
af Caravaggios
St. Peters Korsfæstelse

                               skytaget klikke på plads

Wednesday, 17 May 2017

2017-29


of course
they’ve come

                        the entelechy
                        of Caravanserai

w/o making
making
a fuzz

                       is that where
                       the groove

swifts
swallows
lilacs

                       begins?

selvfølgelig
er de kommet

                       Caravanserai’s
                       enteleki

uden stort
ståhej

                       er det dér
                       rillen

mursejlere
svaler
syrener

                      begynder?
Caravanserai: Santana, 19272

Tuesday, 11 April 2017

2017-28


if I had
a cause
to fight for

                        in The Temple of the Giant Jaguar

would
the birch tree

                        a spider unaware

follow me?

                        of Googlehvis jeg havde
en sag
at kæmpe for

                         i Den Store Jaguars Tempel

ville
birketræet

                         en edderkop
                         der ikke ved

følge mig?

                         hvad Google er

Sunday, 9 April 2017

2017-27


for reasons
I won’t bother
to explore

                            sea fog

the sound
of whiskers
on a drum
                            I could form a friend

is that
of an endless
Sunday rain

                             from that

in a provincial
town smelling
of fish

af grunde
jeg ikke orker
undersøge

                             havgus

er lyden
af whiskers
på en tromme

                             jeg ku’ forme en ven

lyden
af en endeløs
søndagsregn

                             af den

i en provinsby
der lugter
af fisk

Saturday, 1 April 2017

2017-26 parallel cherita


sometimes there’s a language

                                          Easter lilies in the gardens

sometimes
sea fog takes over

                                          Easter lilies on my table
                                          just to remind me

sometimes
it doesn’t
make a difference

                                         I live
                                         on
                                         Earth

nogle gange er der et sprog

                                         påskeliljer i haverne

nogle gange
ta’r havgusen over

                                         påskeliljer på mit bord
                                         bare for at minde mig om

nogle gange
gør det ikke
nogen forskel

                                         at jeg lever
                                         på
                                         Jorden

Saturday, 25 March 2017

2017-25 parallel cherita


we listened and listened

                                          no- and everywhere to go

with the collective ears of mankind
just to discover

                                           always beginning and ending
                                           with sore feet

that all sounds
of the previous universe combined
(also) was: sigh!

                                           and the new
                                           I see
                                           is old

vi lyttede og lyttede

                                          ingen og alle steder at gå hen

med menneskehedens samlede ører
blot for at opdage

                                         altid begyndende og endende
                                         med ømme fødder

at alle lyde
fra det forrige univers samlet
(også) var: suk!

                                         og det nye
                                         jeg ser
                                         er gammelt

Friday, 24 March 2017

2017-24 parallel cherita


that’s what we do

                                          it’s where I left it

we conjure up nightmares
to pass the time

                                         the wheeled trunk
                                         full of laundry

shortly the bombardment
of birch pollen
will begin

                                         there’s no deeper
                                         meaning
                                         in that


det’ det vi gør

                                     den er hvor jeg efterlod den

fremmaner mareridt
for at fordrive tiden

                                     kufferten med hjul
                                     fuld af vasketøj

snart vil bombardementet
med birkepollen
begynde

                                    der er ingen dybere
                                    mening
                                    i dét

Thursday, 23 March 2017

2017-23 parallel cherita


first there’s a crow

                                      if not enlightenment

then a disease
with an easy name

                                      then free advice concerning
                                      running a marathon

after that the fortunate
are offered
10.000 ways to forget

                                      the day
                                      is now longer
                                      than my patienceførst er der en krage

                                      hvis ikke oplysning

så en sygdom
med et nemt navn

                                      så gratis råd angående
                                      at løbe et marathon

efter det bliver de heldige
tilbudt 10.000 måder
at glemme på

                                       dagen
                                       er nu længere
                                       end min tålmodighed