Wednesday, 17 June 2015

Noah's 313th Egg / Noahs 313nde æg

October
in
June

                       The Grocery List Sutra ...

the rain
stretches

                       I forget everything
                       after the first item

from
the clouds
down

                       ”milk”


oktober
i
juni

                        Indkøbsliste-Sutraen

regnen
strækker sig

                        jeg glemmer alt
                        efter den første ting

fra skyerne
og ned

                       ”mælk”

Tuesday, 16 June 2015

Noah's 312the Egg / Noahs 312 æg

parliamentary
election
or masquerade

                               born under
                               gutters

I cut my nails

                               swallow chicks

again

                               endlessly hungry

folketingsvalg
eller maskerade

                               født under
                               tagrender

jeg klipper
mine negle

                               svaleungerne

igen

                                uendeligt sultne

Sunday, 7 June 2015

Noah's 311th Egg / Noahs 311te æg

sultry
heat

                       ”He was a man
                         in the flesh

when summer
comes

                          therefore we can
                          depict him”

summer
comes

                          and yet these toilets
                          need cleaning


..

Hagia Ioannis (St. John) of Damascus wrote St: ”Apologia Against Those Who Decry Holy Images” as a counter argument to the iconoclasts using the argument of Christ being fully human born of a woman (and he walked among us) as a reason why we can depict God. He also wrote a lot of hymns, so many that the abbot of the monastery imposed a rule of silence on him (forbidding him to speak or write for a certain period). He couldn't help himself but wrote some hymns to the Theotokos (mother of God) anyway and was sentenced to clean the toilets in the monastery with a very little brush.lummer
hede

                       ”Han var et menneske
                         af kød og blod

når sommeren
kommer

                         derfor kan vi
                         lave billeder af ham

kommer
sommeren

                         og dog må disse lokummer
                         gøres rene

Hagia Ioannis af Damaskus (Hl. Johannes) skrev: ”Modsvar til dem, der fordømmer hellige billeder” som et modsvar til ikonoklasterne, hvori han bruger argumentet, at fordi Kristus var fuldt og helt menneske født af en kvinde (tog bolig iblandt os), kan vi afbillede Gud. Han skrev også en masse salmer, så mange, at abbeden i klosteret underkastede ham tavshed (forbød ham at tale og skrive i en vis periode). Han kunne dog ikke dy sig og skrev nogle hymner til Thetokos (Guds moder) og blev dømt til at vaske alle klosterets toiletter med en meget lille børste.