Tuesday, 22 December 2015

325

almost as dark
as it gets

                            for entertainment's sake

the sound
of the wind

                            they stretched
                            the dwarf

is the sound
there is

                            from Twin Peaksnæsten så mørkt
som det bli'r

                                for underholdningens skyld

lyden
af vinden

                                 har de forlænget
                                 dværgen

er den lyd
der er

                                 fra Twin Peaks

Thursday, 26 November 2015

324


salt?

                      defined by my actions?

aye
for sprinkling
over

                      I rubbed my eyes

the snow bird

                      twice today


salt?

                      bestemt af mine handlinger?

ja
til at drysse

                      jeg gned mine øjne

snefuglen

                     to gange i dag ...

Friday, 6 November 2015

323

stuck
in the cloud
of unhearing

                       instead of the green

La Traviata

                       the yellow

becomes
hypothetical

                       and dead
fastklemt
i døvhedens
sky

                     i stedet for de grønne

bli'r
La Traviata

                     de gule

hypotetisk

                     og døde

Friday, 23 October 2015

Thursday, 15 October 2015

321

post
lepidoptera
season

                         to number
                         our days right

the air's
full

                         add one cloud
of lies
and leaves

                          to another


post
lepidoptera
årstid

                         for
                         at holde tal
                         på vore dage

luften
er fuld

                         læg een sky

af blade
og løgne

                         til en anden

Monday, 12 October 2015

Noah's 320th Egg / Noahs 320nde æg

oh
it's nothing

                       brand new girl

big machines
hurl through

                       4 generations
                       admire

the city
at night

                        the perfectness
                        of fingers
nåeh
det' ingenting

                        sprit ny pige

store maskiner
suser gennem

                        4 generationer
                        beundrer

byen
om natten

                        fuldendte
                        fingre

Friday, 9 October 2015

Noah's 319th Egg / Noahs 319nde æg

there
in the graveyard

                             as the school
                             holiday begins

holes that
go down

                             the park
                             fills

to
for
ever

                            with rubber sword
                            fighters
dér
på kirkegården

                          som efterårsferien
                          begynder

huller
der går ned

                           fyldes parken

til
evig
heden

                            af krigere
                            med gummisværd

Thursday, 8 October 2015

Noah's 318th Egg / Noahs 318nde æg

a two-pair-of-socks-day

                                and
                                out
                                side

I still
know

                                the
                                pears

psalm 51
by heart

                                are
                                lateen to-par-sokker-dag

                                og
                                uden
                                for

jeg kan
stadig

                                er
                                pærerne

salme 51
udenad

                                forsinkede

Tuesday, 8 September 2015

two new books in print / to nye bøger på tryk

Two new books in print 
(the e-versions are still free at the "Books" page) 
 
 
”K. I” - tiny haibun (Danish and English)

https://www.createspace.com/5720868  
 
 
”Beatitudes / Saligprisninger” - tanka, gogyohka

https://www.createspace.com/5720951 

Both will soon be available at Amazon

Tuesday, 1 September 2015

317

as it grows

                     searching

it becomes
a chemical

                     eyes are emptied

darkness

                     of swallowssom det vokser

                           spejder

bli'r det
et kemikalie

                           øjnene tømmes

mørket

                           for svaler

Wednesday, 12 August 2015

NE 316 Mourning Cloak / NÆ 316 Sørgekåbe

midday bells

                                 | | |

a Mourning Cloak
arrives

                                 the cursor
                                 is out of sync

just in time

                                 with Tartini's
                                 violin sonatasmiddagsklokker

                                 | | |

en
Sørgekåbe
kommer

                                 cursoren er ude
                                 af takt

lige
til tiden

                                med Tartini's
                                violinsonater

Saturday, 25 July 2015

Noah's 315th Egg (ka-boom) / Noahs 315nde æg (ka-boom)

cutting
onions …

                         maybe

Thor does
what he does

                         without a You

and leaves

                         there is no I(?)
hakker
løg ...

                      måske

Thor gør
hvad han gør

                      uden et Du

og skrider

                      er der intet Jeg(?)

Friday, 24 July 2015

Noah's 314th Egg / Noahs 314nde æg

day
of miracles

                        even w/o
                        incantions

a blue-bottles
flies out

                        the espresso
                        can

the same way
it came in

                        works


miraklernes
dag

                        selv uden
                        trylleformularer

en spyflue
flyver ud

                        virker

den samme vej
den kom ind

                         espresso-kanden

Wednesday, 17 June 2015

Noah's 313th Egg / Noahs 313nde æg

October
in
June

                       The Grocery List Sutra ...

the rain
stretches

                       I forget everything
                       after the first item

from
the clouds
down

                       ”milk”


oktober
i
juni

                        Indkøbsliste-Sutraen

regnen
strækker sig

                        jeg glemmer alt
                        efter den første ting

fra skyerne
og ned

                       ”mælk”

Tuesday, 16 June 2015

Noah's 312the Egg / Noahs 312 æg

parliamentary
election
or masquerade

                               born under
                               gutters

I cut my nails

                               swallow chicks

again

                               endlessly hungry

folketingsvalg
eller maskerade

                               født under
                               tagrender

jeg klipper
mine negle

                               svaleungerne

igen

                                uendeligt sultne

Sunday, 7 June 2015

Noah's 311th Egg / Noahs 311te æg

sultry
heat

                       ”He was a man
                         in the flesh

when summer
comes

                          therefore we can
                          depict him”

summer
comes

                          and yet these toilets
                          need cleaning


..

Hagia Ioannis (St. John) of Damascus wrote St: ”Apologia Against Those Who Decry Holy Images” as a counter argument to the iconoclasts using the argument of Christ being fully human born of a woman (and he walked among us) as a reason why we can depict God. He also wrote a lot of hymns, so many that the abbot of the monastery imposed a rule of silence on him (forbidding him to speak or write for a certain period). He couldn't help himself but wrote some hymns to the Theotokos (mother of God) anyway and was sentenced to clean the toilets in the monastery with a very little brush.lummer
hede

                       ”Han var et menneske
                         af kød og blod

når sommeren
kommer

                         derfor kan vi
                         lave billeder af ham

kommer
sommeren

                         og dog må disse lokummer
                         gøres rene

Hagia Ioannis af Damaskus (Hl. Johannes) skrev: ”Modsvar til dem, der fordømmer hellige billeder” som et modsvar til ikonoklasterne, hvori han bruger argumentet, at fordi Kristus var fuldt og helt menneske født af en kvinde (tog bolig iblandt os), kan vi afbillede Gud. Han skrev også en masse salmer, så mange, at abbeden i klosteret underkastede ham tavshed (forbød ham at tale og skrive i en vis periode). Han kunne dog ikke dy sig og skrev nogle hymner til Thetokos (Guds moder) og blev dømt til at vaske alle klosterets toiletter med en meget lille børste.

Wednesday, 27 May 2015

Noah's 310th Egg / Noahs 310nde æg

to keep his tree

                                when I dissolve

the blackbird
begins his
yells of possession

                                let it be

before the machines
start

                                to a slow
                                bossa


for at beholde
sit træ

                                når jeg opløses

begynder solsorten
sine besidder-råb

                                lad det ske

før maskinerne
starter

                                til en langsom
                                   bossa

Tuesday, 12 May 2015

Noah's 309th Egg / Noahs 309nde æg

not
the pills

                       scent of rain

but
the blackbird

                       I step on my
                       unborn children's

I thought
I'd lost

                       Lego

ikke
pillerne

                      duft af regn

men
solsorten

                      jeg træder på
                      mine ufødte børns

jeg troede
jeg havde
mistet

                      Lego

Thursday, 7 May 2015

Noah's 308th Egg / Noahs 308nde æg
probably
wasn't Wagner

                              poetical theory

who parted
the Red Sea

                              or theoretical poetry?

but sounds like it

                               I cut a slice
                               of ginger

det var sandsynligvis
ikke Wagner

                                      poetisk teori


der delte
Det Røde Hav

                                     eller teoretisk
                                     poesi?

men det lyder sådan

                                     jeg skærer en skive
                                     ingefær

Monday, 4 May 2015

Noah's 307th Egg / Noahs 307nde æg

inside
an infected
ear

                    there's a bird
                    there's a tree
                   (and some karma-free tea)

the origin

                   700 refugees
                   drown

of crickets

                   during spring
inde i
et betændt
øre

                        dér er en fugl
                        dér er et træ
                      (og noget karmafrit te)

fårekyllingernes

                        700 flygtninge drukner

oprindelse

                         i foråret

Friday, 1 May 2015

Noah's 306th Egg / Noahs 306te æg

this is it

                         Mayday

an apple lit

                         millionaires
                         pull out

exactly like Earth

                         their
                        'ordinary people'
                         masks

sådan er det

                          Første Maj

et æble belyst

                          millionærer
                          trækker

præcist som Jorden

                           deres
                          'almindelige mennesker'
                           masker frem