Saturday, 28 December 2013

Noah's 204th egg / Noahs 204de æg

close
to a hole
in the world

                             for whatever reason

I eat

                            (and I don't really care)

”English”
wine gums

                             a blackbird sings
                             on a December
                             morning


tæt på
et hul
i verden

                           af en eller anden grund

spiser jeg

                          (og egentlig er jeg ligeglad)

“engelske”
vingummier

                          synger en solsort
                          en decembermorgen

Wednesday, 25 December 2013

Noah's 203rd egg / Noahs 203de æg

growing
pains

                      Emmanuel

the sky
becomes
red

                     hugging his favourite doll

before
nightfall

                     he talks to his demons

vokseværk

                     Emmanuel

himlen
bliver
rød

                     med sin yndlingsdukke
                     i favnen

før
natten

                     taler han til sine
                     dæmoner

Monday, 23 December 2013

Noah's 202nd egg / Noahs 202det æg

midwinter

                        an educated guess

now's
the time
to begin
thinking
about

                       swan's
                       shadows

sowing
swallow-seeds

                       are
                       elephants

midvinter

                    et kvalificeret gæt

nu er det
tid
til at begynde
at tænke

                   svaners
                   skygger

at så
svalefrø

                   er
                   elefanter


Thursday, 19 December 2013

Noah's 201st dark egg / Noahs 201ste mørke æg

longest
night

                        adding darkness
                        to the salad

this one
I know

                        before this door

about to
set sails
for heaven

                        we're powerless too
længste
nat

                       putter mørke
                       i salaten

een
jeg kender

                       foran denne dør

er ved at sætte
kurs mod
himlen

                      er vi også
                      magtesløse

Tuesday, 17 December 2013

Noah's 200th jubilee egg / Noahs 200nde jubilæumsæg

granddad's
birthday

                         we abolished
                         the nobility

the incense
I light

                         instead we got
                         a political class

is mostly
Dominican
tobacco

                         living in a bubblefarfars
fødselsdag

                         vi afskaffede
                         adelen

røgelsen
jeg tænder

                         i stedet fik vi
                         en politisk klasse

er mest
dominikansk
tobak

                         der bor i en boble

Monday, 16 December 2013

Noah's 199th egg / Noahs 199nde æg

December

                         in my cells

I emphasize
day in Monday

                         a projection
                         of the universe

to convince
myself

                         and a flute

december

                         i mine celler

jeg understreger
dag i mandag

                        en projektion
                        af universet

for at
overbevise
mig selv

                         og en fløjte

Wednesday, 11 December 2013

Noah's 198th egg / Noah's 198nde æg

it's a joke

                       this misfying mist

this
December
light

                       I'm not sure it's not

I'm almost certain
the photons
are SAD

                       eternaldet' en joke

                         denne mystificerende dis

det her
december
lys

                         jeg er ikke sikker på
                         den ikke er

jeg er næsten
sikker på
at fotonerne
had SAD

                         evig

Monday, 9 December 2013

Noah's 197th egg / Noahs 197nde æg

”I know
of a lark's nest”

                                       it's the small steps

the song in my head
before I wake up

                                       grind the coffee
                                       before pouring on
                                       water

in a lark-less
winter

                                       3900 lightyears
                                       from Canis Majoris
listen to ”jeg ved en lærkerede” (”I know of a lark's nest”) here
”jeg ved
en lærkerede”

                                det' de små skridt

sangen i mit hoved
før jeg vågner

                                mal kaffen
                                før du hælder
                                vand på

i en lærkeløs
vinter

                               3900 lysår
                               fra Canis Mojoris

Sunday, 8 December 2013

Noah's 196th egg / Noahs 196nde æg

phantosmia

                        in the land of my birth

I smell
coffee
and cloves

                       I cram a sky-full of stars

by
the fallen
tree

                       into a looking glassPhantosmia: smell hallucinations


phantosmia

                       i mit fødeland

jeg kan
lugte kaffe
og nelliker

                      propper jeg
                      en himmelfuld stjerner

ved
det faldne
træ

                      ind i et spejl

Phantosmia: duft- hallucinationer

Thursday, 5 December 2013

Noah's 195th egg / Noahs 195nde æg

”I'm not
 biting!”

                      still delicious
                      (if you like that stuff)

Bodil
(the name
of the storm)
howls

                     the marzipan hearts

and tries
to start
an argument

                     from last Christmas“jeg bider
 ikke på!”

                     stadigt lækre
                     (hvis man kan lide
                      den slags)

Bodil
(stormens navn)
hyler

                       marcipanhjerterne

og forsøger
at starte
et skænderi

                       fra sidste jul

Wednesday, 4 December 2013

Noah's 194th egg / Noahs 194nde æg

gurgling
kitchen
sink

                         sore throat

now the media

                         in a fever dream
                         I'm puzzled

want
named
storms

                       by the door
                       in a black
                       hole

klukkende
køkken
vask

                         ondt i halsen

nu vil medierne

                         i en feberdrøm
                         undres jeg

ha' storme
med navne

                        over døren
                        i et sort
                        hul

Noah's 193rd egg / Noahs 193nde æg

in a day
of dusk

                       the half-life
                       of facts?!

I manage
to catch up

                        in the future
                        we might talk about

with my
echo

                        the Big Bang
på en dag
af tusmørke


                        fakta har
                        en halveringstid?!


når jeg at
komme i trit

                       i fremtiden taler vi
                       måske om

med mit
ekko

                      Big Bang

Saturday, 30 November 2013

Noah's 192nd egg / Noahs 192nde æg

passing
the sun
up close

                       errara
                       humanum
                       est

an iceberg

                       I exit meditation

of possible
ancestors

                       as a hedgehog
passerer
solen
tæt på

                    errare
                    humanum
                    est

et isbjerg

                   jeg kommer ud
                   af meditationen

af mulige
forfædre

                   som et pindsvin

Tuesday, 26 November 2013

Noah's 191st egg / Noahs 191nde æg

30 body
guards

                          half a day moon

around
his
words

                         in late November

a poet denounces
Islamic hypocrisy

                         everything is halved


30 body
guards

                        en halv dagmåne

omkring
hans
ord

                        sidst i november

en digter
tager afstand fra
islamisk hykleri

                        er alting halvt

Sunday, 24 November 2013

Noah's 190th egg / Noahs 190nde æg

under the sink

                        the neon sign says ”DEATH?

there's the

                        if the ”?”

poetic
room

                        was needed


under vasken

                         neonskiltet siger ”DØD?”

der er

                         som om ”?”

det poetiske
rum

                         var nødvendigt

Friday, 22 November 2013

Noah's 189th egg / Noahs 189nde æg

5 photons

                      as little as nothing
                      (or as much as)

all I can
squeeze out

                      the click the I-ball makes

of the
November sky

                      when it finds home

5 fotoner

                     så lidt som ingenting
                     (eller ligeså meget som)

dét' hvad
jeg kan
klemme ud

                     det klik jeg-kuglen laver

af
november
himlen

                     når den ruller på plads

Tuesday, 19 November 2013

Noah's 188th egg / Noahs 188nde æg

pronounced
dead

                     a day on Earth

again 

                     an ant scolds a river

Terpsichore
giggles

                     for running awayerklæret
død

                      en dag på Jorden

igen

                      en myre skælder
                      en flod ud

griner
Terpsihcore

                      for at løbe væk
Sunday, 17 November 2013

Noah's 187th egg / Noahs 187nde æg

in
a sunny spot
in Creation

                          in her room

the liquid shark
tells tales

                         the universe
                         manifests

about
LUCA

                         pink matteren solbeskinnet
plet i Skabelsen

                           i hendes værelse


fortæller
den flydende haj
skrøner

                            manifesterer
                            universet

om
LUCA

                           lyserødt stof

LUCA: Last Universal Common Ancestor, the first form of life from which every living species have evolved. Might as well be ”Last Unknown ...” as no on knows what it looked like or what it was.


LUCA: forkortelse af ”Last Universal Common Ancestor”, den sidste universelle stamfader for alle levende væsener og arter. Det kunne ligeså godt have været ”Last Unknown ...”, den sidste ukendte … eftersom ingen ved, hvad det var eller hvordan den så ud.

Friday, 15 November 2013

Noah's 186th egg / Noahs 136nde æg

”my left
face sleeps”
she says

                            it probably
                            rains

meanwhile
one finger

                            on Kepler-10b

scratches
another

                            some neutrinos in my ears
                            are slightly damp“mit venstre
ansigt sover”
siger hun

                           det regner sikkert

imens klør
en finger

                           på Kepler-10b

en anden

                           nogle neutrinoer i mine ører
                           er en smule fugtige

Wednesday, 13 November 2013

Noah's 185th egg / Noahs 185nde æg

there's a tree
out
side

                    in the wake
                    of Hayan

it's
sleeping

                    mercy
                    comes
                    and
                    goes

very
still

                   in waves

udenfor
står
et træ

                 i Hayans
                 spor

det sover

                 går
                 og
                 kommer
                 barmhjertighed

meget
stille

                 i bølger

Tuesday, 12 November 2013

Noah's 184th egg / Noahs 184nde æg

                from an Earth-like
                planet

75%
(+/-)
water

                a tango
                travels
                towards

I still
don't
feel comfortable


                at the Galaxy of Loss

in the rain                fra en planet
                der ligner Jorden

75%
(+/-)
vand

                rejser
                en tango

jeg føler mig
stadig ikke
tilpas

                mod Tabets Galakse

i regnen

Wednesday, 6 November 2013

Noah's 182nd egg / Noahs 182nde æg

it's not
a fake
(I hope)

                     nothing new

the worm's
song

                    ”irregulars” vanish

inside
the background
radiation

                      in Siberia


det er
ikke snyd
(håber jeg)

                       ingen nyhed

ormens sang

                      ”irregulære” forsvinder

i baggrunds
strålingen

                       i Sibirien

Friday, 1 November 2013

Noah's 181st egg / Noahs 181nde æg

fire
engines

                     demonstrating
                     entropy

howling
their
way

                     a giant removes
                     the light out

towards a place beneath
a hole in the clouds

                     of Novemberbrand
biler

                     demonstrerer
                     entropi

hylende
i retnings
af

                     kæmpen der suger
                     lyset

et sted under
hullet i skyerne

                     ud af november

Wednesday, 30 October 2013

Noah's 180th egg / Noahs 180nde æg

at the top
of the ladder

                         what can you do about them

(mud, paper and bones)

                        the wind-ponies
                        galloping

a brain
I can't
live in

                        in and out
                        the windowsved toppen
af stigen

                          hvad kan man gøre ved dem

(mudder, papir og knogler)

                          vindponyerne
                          der galopperer

en hjerne
jeg ikke kan
bo i

                         ud og ind
                         af vinduerne

Tuesday, 29 October 2013

Noah's 179th storm egg / Noahs 179nde stormæg

”oh,
I'm an illusion

                         after the storm

my headache
(which isn't there)

                         wind-horses flee
                                 the church

floats in
nothing”

                         through a hole
                         in the roof”ah,
så jeg er
en illusion

                              efter stormen

min hovedpine
(som ikke er der)

                              flygter vindheste
                                        fra kirken

svæver i
ingenting”

                             gennem et hul
                             i taget

Monday, 28 October 2013

Noah's 178th egg / Noahs 178nde æg

waiting
for the storm
of the decade

                           lukewarm coffee

a star goes
to live

                           another step towards

among the stars

                           absolute zero
venter
årtiets
storm

                     lunken kaffe

mens en
stjerne
ta'r afsted

                     endnu et trin mod

for a bo
mellem
stjernerne

                     det absolutte nulpunkt

Tuesday, 22 October 2013

Noah's 177th egg / Noahs 177nde æg

action
re
action

                   however pale

I drop
an ashtray

                   it's there

and think
of death

                   October's sun

aktion
re
aktion

                      uanset hvor bleg den er

jeg taber
et askebæger

                      er den der

og tænker
på døden

                      oktobersolen