Tuesday, 26 February 2013

Noah's 70th "politcal" egg / Noahs 70nde "politiske" æg

”crisis”

                            almost spring

human
worth
gets

                            the wolves
                            of Europe

a CCC
rating

                            howling
                            again

”krise”

                           næsten forår

menneskets
værdi
får

                           Europas ulve

en CCC
rating

                           hyler
                           igen
fascism is on the rise in some of the former East-block states ... they've been left behind by the rest of Europe who let them in the EU but didn't help them to introduce decent reforms and  channel wealth to the countries ...

Sunday, 24 February 2013

Noah's 69th ½hearted egg / Noahs 69nde ½hjertede æg

put your
heart
in
it

                        at missing note

snow!

                       on my
                       mnemonica

hardly enough
for a decent
ball

                     I can barely play
                     the
                     blu s


gør dig
dog
u
mage

                      en manglende tone


sne!

                     på min
                     mnemonika

knap nok nok
til en
ordentlig
bold

                    jeg kan knap spille
                    en
                    blu s

Wednesday, 20 February 2013

Noah's 68th egg / Noahs 68nde æg

if I could call
the sky
indecisive …

                                        ghosts -

at least
it keeps
itself

                                        a patent number

above
the gulls

                                        on the stem
                                        of a snowdrop

hvis jeg kunne kalde
himlen
ubeslutsom …

                                        spøgelser -

i det mindste
holder den sig

                                        et patentnummer

ovenover
mågerne

                                        på en vintergæks
                                        stængel

Monday, 18 February 2013

Noah's 67th egg dressed in green / Noahs 67nde æg klædt i grønt

a desert
grows
spontaneously
                                   this dream
                                   where three
                                   footballers

slap!
in the middle

                                  (black & dressed in green)

of this
Monday

                                   cannot get the ball in ...

en ørken
gror
spontant

                                   denne her drøm
                                   hvor tre
                                   fodboldspillere

bang!
midt i

                                  (sorte & klædt i grønt)

denne
mandag

                                   ikke kan få bolden ind ...

Friday, 15 February 2013

Noah's 66th egg / Noahs 66nde æg

talking
to the walls
again

                                    call it
                                    what you like

well
that's
o.k

                                   but with
                                   eight legs

they're
nice
walls

                                   it's a
                                   spider


taler
til væggene
igen

                                   kald det
                                   hvad du vil

men
hvad pokker

                                   men med
                                   otte ben

det er
søde
vægge

                                   er det
                                   en edderkop

Thursday, 14 February 2013

European kukai

A European kukai (haiku contest), worth supporting as writers across Europe normally separated by language barriers might learn something about each other.

Read about the rules and how-to here: http://europeankukai.blogspot.dk/

Tuesday, 12 February 2013

Noah's 65th egg and a pyramid / Noahs 65nde æg og en pyramide

a pyramid
of lost tears
and banks

                                  it snows

we blow
our trombones
to awaken

                                 and it doesn't

a snake
of light

                                 there you have it

en pyramide
af fortabte
tårer og banker

                                  det sner

vi blæser
vore basuner
for at vække

                                 og det sner ikke

en slange
af lys

                                 sådan er det

Monday, 4 February 2013

Noah's 63rd egg / Noahs 63nde æg

with
the help
of my hands

                                  intentionally
                                  I live
                                  by my nose

a burp
in the
unified field

                                            among Maya's

becomes
a bread

                                 fragrant
                                 veils
med
mine
hænders
hjælp

                                forsætligt
                                lever jeg
                                ved min næse

bli'r en bøvs
i det
forenede felt

                                              mellem Mayas

til et
brød

                              velduftende
                              slør

Sunday, 3 February 2013

Noah's 62nd egg / Noahs 62nde æg

it's
only
a view
to
a lake

                                        the meltdown
                                        continues

four
or
five
snow
flakes

                                        with the trees
                                        we hide

fall

                                        in a red hippo
det er
kun
en udsigt
til
en sø

                                    nedsmeltningen
                                    fortsætter


fire
eller
fem
sne
fnug

                                   med træerne
                                   gemmer vi os

falder

                                   i en rød flodhest


Friday, 1 February 2013

Noah's 61st egg and lust / Noahs 61nde æg og lyst

exiting
samadhi

                                    to our necks
                                    in mud

I bump into

                                   and what do we do?

an urge
for a
brunette

                                   piss!

på vej ud
af samadhi

                                 til halsen
                                 i mudder

bumper jeg
ind i

                                og hvad gør vi så?

en trang
til en
brunette

                                pisser!