Monday, 31 December 2012

Noah's 39th egg / Noahs 39te æg

”I am
the father

                              cough
                              medicine

of four
glass eyes

                             the day
                             before
                             tomorrow

so pay
what you
owe”

                            rains
                            away

”jeg er
far

                          hostesaft

til fire
glasøjne

                         dagen før
                         i morgen


så betal
hvad du
skylder”

                         regner
                         væk

Saturday, 29 December 2012

Noah's 38th sandy egg / Noahs 38te sandede æg

I bow
to the
sands

                             verte
                             brae

re
membering
every
one's

                             and
                             chair

pen
ulti
mate

foot
steps

                            I
                           sit
                           up
                          right


jeg bøjer
mig for
sandet

                        ryg
                        rad

der
gen
kalder sig
alles

                      og
                      stol

næst
sidste

fod
spor

                    jeg
                    sid
                    der
                    op
                    rejst

Monday, 24 December 2012

Noah's 35th egg - Mothra Niht

o.k.
I'll say it
then
 
                                     mothers night


time itself

                                    I'm glad the kids
                                    won't get guns

doesn't make
a sound

                                   for Christmas

o.k.
så siger jeg
det

                                   moders nat

tiden selv

                                  jeg er glad for at børnene
                                  ikke får våben

laver ingen
lyde

                                  til jul

Sunday, 23 December 2012

Noah's 34th egg 1 minute more


the hinge
between

                        1 minute
                        the day
                        has grown

here
and
now

                        my grandson
                        pushes a train

needs
oil

                        backwards

hængslet
mellem

                       1 minut
                       er dagen
                       tiltaget

her
og
nu

                       min dattersøn
                       skubber et tog

trænger
til olie

                      baglæns

Saturday, 22 December 2012

Noah's 33rd egg - a rose and Kali

safe indoors

                               my Kali temple

a rose

                               just behind
                               the right eye
a rose

                               filled with
                               snakes


i sikkerhed
indenfor

                                mit Kalitempel

en rose

                                lige bag
                                højre øje

en rose

                               fyldt med
                               slanger

Friday, 21 December 2012

Noah's 32.1st post Armageddon egg

22:18:13 December 21st 2012
(local time)

                                        under
                                        a parasol

Mozart's 21st
piano concerto

                                       the homeless
                                       lights one fag

as clear
as ever

                                      with
                                      another

22:18:13 21. december 2012
(lokal tid)

                                      under
                                      en parasol

Mozarts 21nde
klaverkoncert

                                     tænder den
                                     hjemløse
                                     en smøg

så klar
som altid

                                     med
                                     en anden

Noah's 32nd egg at 12.11

at 12.11

                      time pocket

days
couldn't
become

                      a dinosaur
                      hiding

any
shorter

                      under
                      the sofa


kl. 12.11

                      tidslomme

dagene
kunne
ikke
blive

                      en dinosaur
                      gemmer sig

kortere

                      under
                      sofaen

Thursday, 20 December 2012

Noah's 31st egg (bilingual)

every
little
counts -

                               whithered

a few
decorated

                              I thread
                              pearls

photons
too

                             of the
                             longest
                             night

selv det
mindste
tæller -

                             visnet

selv
enkelte

                             tråder jeg
                             perler

pyntede
fotoner

                            af den
                            længste
                            natWednesday, 19 December 2012

Noah's 30th egg (in two tongues)

the
moon

                            in a moment
                            of glory

where
the moon

                           I become the sound

was
 
                          of straw


månen

                         i et øjebliks
                         herlighed

hvor
månen

                        bliver jeg til lyden

var

                        af strå

Tuesday, 18 December 2012

Noah's 29th egg Malevich style

goutweed
and
vine

                           the bell calls:

(and some
algae)

                           free yourselves
                           from

in
the
fog

                          the tyranny
                          of objects!*
--*--


skvalderkål
og
vin

                            klokken kalder:


(og nogle
alger)

                           befri jer selv
                           fra

i
tågen

                           objekternes
                           tyranni*

*"I'm glad I'm not like you.
I can go further and further into the wilderness;
because it's only there that transformation can take place.
My Black Square is a bare and frameless icon for our times.
Arise Comrades, and free yourselves from the tyranny of objects."
- Kazimir Malevich around 1915Monday, 17 December 2012

Noah's 28th bilingual egg (and slightly ydrk)

sneezing

                                 it's the same old

tiny jelly-fish

                                 the naked
                                 emperors

in perfects arches

                                  hollow
                                  as well nyser


                                         det' ved det gamle

små vandmænd

                                         de nøgne
                                         kejsere

i fuldendte buer

                                         også
                                         hule

Sunday, 16 December 2012

Noah's 27th tricoloured egg (philosphical ed.)

wet
branches

                             hollow
                            
graphically

fog
fish

                             part
                             aking
                             in the
                             uni
                             verse

spawn
there

                            though
                            sneezing


(language and eggs change places)

Saturday, 15 December 2012

Noah's 26th egg of disbelief


what made
everything
white

                             on top
                             of which
                             ladder?

now
drip-drops

                            the what
                            of Creation?

away

                           armed man?

Bones - a journal for contemporary haiku

Bones no. 1 is out. It's a slim journal with contemporary haiku from many parts of the world. We made it to fit phones, pads and "puters".

You can find it at: www.bonesjournal.com

Friday, 14 December 2012

Noah's 25th egg (a brain, really)

no left
no right

                                 yes
                                 the birds
                                 must eat
                                 too

just one

                                I buy
                                greasy balls

temporary
brain
tool
                               and the snow
                               melts

Thursday, 13 December 2012

Noah's 24th egg with a cold

from
bed
to
sofa

                    snow
                    every
                    where

and
back

                   an
                   other
                   desert

a trail
of tissues

                  flower
                  less

Wednesday, 12 December 2012

Noah's 23rd egg (slightly deaf)

snow

                                way
                                below
                                   0

as simple as

                                the
                                eustachian tube
                                (left side)

that

                                blocked

Monday, 10 December 2012

Noah's 22nd egg

a
white

                     if I pull
                     my breaths

world

                    from
                    the mud
                    beneath me

it's
o.k.

                   will the paper bell
                           sound?
Sunday, 9 December 2012

Noah's 21st kissing and killing egg

while I
am me

                          mistletoe

I might
as well

                          kiss

lie in
a bed
 
                         and
                         kill

Balder, Baldur, Baldr (the shining one, the brave of the gods, the god of justice): Norse god killed by arrows made from the mistletoe. The plant was forgotten when his mother made all things promise not to harm him thus ensuring his immortality.


Saturday, 8 December 2012

Noah's 20th egg

woken
by
a
girl

                             it's just the heat

patting
my

                            from the radiator

bald
spot

                           that makes the flame
                                      dance

Thursday, 6 December 2012

Noah's 18th egg - water in two states

for
a minute
(or less)

                             covering
                             my
                             ears

this one
snowflake

                            is that
                            the ocean

is

                           in
                           me?

Wednesday, 5 December 2012

Noah's 17th egg in a slingshot (communion w space again ...)

grace?

                          pills in
                          the slingshot

the
sun
                             I
                         target

looks
new
                         howling
                         black
                         stars


Tuesday, 4 December 2012

Noah's 16th egg in space (illustrated)

thin
light

                          sleep

wet


                         between
                         Venus and Mars

wood

                         oh, to

Monday, 3 December 2012

Noah's 15th egg - colours and moths?

all
that
whiteness

                                this
                                suit
                                too

(almost blue)

                               a breeding ground
moon
snow

                                for moths

Saturday, 1 December 2012

Noah's 14th egg


almost
like

                     oiling the chain

nothing
                     that keeps me

but snow

                     in
                     flesh

Friday, 30 November 2012

Noah's 13th egg

saw
dust

                         my
                         borrowed
                         bones -

bricks

                        only in them

dust
saw

                        the last
                        sound
                        will roll

Thursday, 29 November 2012

Noah's 12th egg

SAD
sad

                         swallowing
                         everything

clearly

                         sky tree nail deficit key

a
diphpherence

                        and
                        the hope chaff

Tuesday, 27 November 2012

Noah's 11th egg

it's not
about

                         exactly what

deserving it

                        does lacewings

knees
just
itch

                        do?

Monday, 26 November 2012

Noah's 10th egg (hatched a rose)

now:

                             a
                             yellow
                             rose

household

                             smack!

vampires

                             in the face of
                             November

Sunday, 25 November 2012

Noah's 9th egg - leopard and fish and kaboom12/21 2012*
kaboom

                                   my imaginary fish
                                              Fred

(or swoosh)

                                  says: How I miss

Tezcatlipoca**
changes
his spots

                                   the rain


*The end of the world acc. to misinterpretation of the Mayan calendar
'*Tezcatlipoca - Aztec leopard god of darkness

Saturday, 24 November 2012

Noah's 8th egg - a soft tower

with a
borrowed

                           the laundry

tongue

                           piles up

I lick
a
win
dow

                          to a soft
                          tower

Friday, 23 November 2012

Noah's seventh egg

it's not
the last train

                                 an x-ray pic
                                 of my neck

and yet

                                 the OM pendant

the landscape
is gone
 
                                doesn't have
                                     bones

Thursday, 22 November 2012

Noah's sixth egg - and afterhought

yes,
we
remake

                               on Annapurna

the world
every day

                              Tibetan whalers
                              kick off their shoes

incl. bunions

                              after workafterthoughtluckily
creation

                                    would tv

is an
ongoing
process

                                    be boring


I can manage only
one world
a day


                                    if man was good?