Sunday, 26 October 2014

Noah's 275th Egg / Noahs 275nde æg

it's
the same
old

                           grating beets

that
cacophony

                           while actors
                           play soldiers

of isolated
older men

                           their untried
                           wax like fingers

yelling at the world
in their chosen
cages

                            too clean

it's part
of the background
noise

                            to believe


det'
det samme
som altid

                           river rødbeder

den
kakofoni

                           mens skuespillere
                           leger soldater

fra isolerede
gamle mænd

                           deres uprøvede
                           voksagtige fingre

der skriger ad verden
i deres selvvalgte
bure

                           alt for rene

det' en del
af baggrundsstøjen

                            til at tro på

Thursday, 9 October 2014

Noah's 274th Egg / Noahs 274nde æg

well
that's new

                         carved in
                         water

you can sit
in your room

                         another

and shout
at the world

                         thousand year kingdom

ah
det' nyt

                         ridset i vand

du kan sidde
i din stue

                         endnu

og råbe
ad verden

                         et tusindårsrige