Tuesday, 30 July 2013

Noah's 144th egg / Noahs 144nde æg

aphids
&

                    loosened teeth

the
incomprehensible
math

                   the foretold rain

of
crowd
dispersal

                   hesitates

torden
fluer
&

                   løsnede tænder

den ubegribelige
matematik

                   den forudsagte regn

for
masse
spredning

                    tøver

Monday, 29 July 2013

Noah's 143rd egg / Noahs 143nde æg

there's

                    pinned butterfly

a hole

                    between the scales
                    from its wings

in
love

                    a speck that could be
                    the new world


der
er

                 sommerfugl
                 på nål

død

                 mellem skællene
                 fra dens vinger

i
kærlighed

                 en prik der kunne blive
                 den nye verden


Friday, 26 July 2013

New Book

"Paper Bell Lesson / Papirklokkebelæringerne" is now available in print at CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/4317382 

In a week's time it'll be available at Amazon tooScribdIssuu (flip book)
Tuesday, 23 July 2013

Noah's 141st egg / Noahs 141nde æg

magnetic brain

                        throwing bones

I'm sucked into
a fictional movie

                        for the black dog
                        to chase

sans subs

                        wish I could make
                        a bone-like bombmagnetisk
hjerne

                        kaster ben

jeg suges
ind i en
imaginær film

                        som den sorte hund
                        kan jage

uden
under
tekst

                        bare jeg ku' lave
                        en ben-agtig bombe
Cérebro magnético,(magnitic brain/magnetisk hjerne) album by/af Hermeto Pascoal


Monday, 22 July 2013

Noah's 140th egg / Noahs 140nde æg

Monday

                        how many insects
                        does it take

the
air

                        to keep the swallows hunting

doesn't
move

                         for insects?mandag

                    hvor mange insekter
                    skal der til

luften

                    for at svalerne kan jage

bevæger
sig
ikke

                     insekter?

Saturday, 20 July 2013

Noah's 139th sparkling egg / Noahs 139nde glimtende æg

melting

                   a possible victim

if I
wring
the sheets

                   of Maya's tricks

I might
re emerge

                   I look for relief
                   in an ice cube


something sparkles in Chick's windows
smelter

                 et muligt offer

hvis jeg
vrider
lagenerne

                 for Mayas tricks

kunne jeg
tage form
igen

                 jeg søger lettelse
                 i en isterning


noget glimter i Chicks vinduer

Windows, a composition by Chick Corea

Saturday, 13 July 2013

Noah's 136th frosty egg / Noah's 136te frosne æg

crumbling

                hush
                I said to
                the singing
                stones

a finger
of permafrost

                after
                a millennium
                in darkness

traces the word
”void”

                they
                still
                obey

smuldrende

                shh
                sagde jeg
                til de syngende
                sten

følger
en finger
af permafrost

                efter et millennium
                i mørke

ordet
”tomrum”

                lystrer
                de
                stadig

Thursday, 11 July 2013

Noah's 135th strawberry egg / Noahs 135te jordbæræg

in older
times

                      gravity might taste
                      like strawberries

Love, Devotion
& Surrender
revolved

                      especially if you're falling

with 33 1/3
rpm

                      after midsummeri gamle
dage

                      tyngdekraften kan smage
                      af jordbær

roterede
Love, Devotion
& Surrender

                      især hvis du falder

med 33 1/3
rpm

                      efter midsommer

Monday, 8 July 2013

Noah's 133rd egg / Noahs 133te æg

Imaginary Day

                     a floating world

fittingly the name
of the first song

                     I can't really
                               get used

I hear
on the
radio

                     to these new glasses
Imaginary Day

                     en flydende verden

passende nok navnet
på den første sang

                     jeg kan ikke rigtig
                                vænne mig til

jeg hører
i
radioen

                     de nye briller

Sunday, 7 July 2013

Noah's 132nd egg / Noahs 132te æg

sore throat

                   to live in a dewdrop or not

I walk
a little
f a s t e r

                   I'm curious about the one

on light

                   looking in

ondt i halsen

                   at leve i en dugdråbe
                   eller ikke

jeg går
en smule
h u r t i g e r e

                   jeg er nysgerrig på den

på lys

                   der kigger ind

New book / Ny bog - "notes 10 11 -12 / noter 10 11 -12"

 

My book of bilingual linked hariku: ”notes 10 11 -12 / noter 10 11 -12” has been published by Yet To Be Named Free Press.

”Here, at its best, is Bjerg's unique ability to jump effortlessly from mythology to everyday life. A book of haiku that modestly tips its cap to traditional Japanese literature, while remaining authentically Danish throughout.  It is the perfect companion for the imagist stranded on a desert island. ”

Brendan Slater, writer and publisher

--*--

Min bog med lænket haiku i to sprog: "notes 10 11 -12 / notes 10 11 -12" er blevet udgivet på Yet To Be Named Free Press.

"Her på sit bedste, er Bjergs unikke evne til at springe ubesværet fra mytologi til hverdag. En bog med haiku, der beskedent tipper sin kasket til traditionel japansk litteratur, men er ellers autentisk dansk. Det er den perfekte ledsager for en imaginist strandet på en øde ø. "


Brendan Slater, writer and publisher


http://www.yettobenamedfreepress.org/2013/07/notes-10-11-12-johannes-s-h-bjerg.htmlMy own Intro:The poems in this book may have the outer appearance of the haikai linked forms “rengay” and “yotsumono” but they don't necessarily follow the “internal” rules of said forms and they are written by one person and not by several. I merely took the structure of these as a skeleton on which to hang these somewhat diary-like notes written during the months of October and November 2012. Reading them again I see the dynamism of outer reality in dialogue with my inner ditto - my mind processing impressions from various sources scattered across time. Said in another way: it's just me sitting in a couch in Kali Yuga jotting away ...

--*--

Digtene i denne bog fremstår måske som de lænkede haikia former ”rengay” og ”yotsumono” i den måde, de fremtræder på, men de følger nødvendigvis ikke de ”indre” regler, som ligger i disse, og de er skrevet af én person og ikke af flere. Jeg brugte blot strukturerne som et skelet, som disse dagbogs-agtige noter fra oktober og november 2012 kunne hænge på. Når jeg læser dem igen, kan jeg se dynamikken i min bevidsthed mellem den ydre virkelighed og den indre ditto - min bevidsthed, der behandler indtryk fra forskellige kilder spredt ud over tiden. Sagt på en anden måde: det er blot mig, der sidder i min sofa i Kali Yuga og skribler …

Saturday, 6 July 2013

Noah's 131st falling egg / Noahs 131te faldende æg

hot day

                     I don't know why she's falling but she is.
                     A free fall from above the clouds where
                     I hover or stand on a grassy cliff. Strangely
                     there are clouds above me and around me.
                     While she's falling she's breaking into pieces
                     like I picture an air plane would or perhaps
                     my “dream archive” has selected that. She's
                     falling apart while falling without her
                     appearance changing. She looks the same but I
                     know something essential has left her; she has lost
                     something. And the falling is long. I'm not surprised
                     that my arms can stretch as far as I can see but I
                     cannot break her fall.

I undress

                     I make use of the mechanics of dreams and
                     make sure I'm on the ground below her as well
                     to catch her. And I see me standing ready with
                     open arms.

                     Then a friend tells me that he suffers from
                     80 % Alzheimers … which sounds odd. But
                     he's in a big tent with a lot of painters painting
                     and he's a musician in the world I normally
                     call real.

a peach

                     young swallows
                     I tell the fly I'll let it out
                     if it won't sit still
hed dag

                    Jeg ved ikke hvorfor, men hun falder.
                    Et frit fald fra ovenover skyerne hvor jeg
                    svæver eller står på en græsklædt klippe.
                    Mærkeligt nok er der også skyer over og
                    omkring mig. Mens hun falder går hun i stykker,
                    ligesom jeg forestiller mig et fly ville eller som
                    mit ”drømme-arkiv” har valgt at vise mig.
                    Hun går i stykker, mens hun falder uden at
                    hendes udseende bliver anderledes. Hun ligner
                    sig selv, men jeg ved, at noget essentiel er forsvundet;
                    hun har mistet noget af sig. Og faldet er langt. Jeg er
                    ikke overrasket over, at mine arme kan strække sig
                    så langt, som jeg kan se, men jeg kan ikke bremse
                    hendes fald.


jeg klæder

                    Jeg bruger mit drømmeapparat og sikrer mig, at
                    jeg også står på jorden under hende, klar til at gribe.
                    Og jeg ser mig stå med åbne arme.

                    Så er der en ven, der fortæller mig, at han har
                    80% Alzheimers … hvilket lyder underligt. Men
                    han befinder sig i et telt med malere, der maler
                    og han er ellers musiker i den verden, jeg normalt
                    kalder virkelig.

en
fersken
af

                    unge svaler
                    jeg truer fluen
                    med at lukke den ud
                    hvis den ikke
                    er stille

Thursday, 4 July 2013

Noah's 130th entelechy-egg / Noahs 130te eneteleki-æg

the birdseeds
I threw last winter

                               between
                               keys
                               coins

didn't come up

                               and used gum

as birds

                               my crumbling
                               entelechy
entelechy

1. In the philosophy of Aristotle, the condition of a thing whose essence is fully realized; actuality.

2. In some philosophical systems, a vital force that directs an organism toward self-fulfillment.


de fuglefrø
jeg smed
sidste vinter

                           mellem
                           nøgler
                           mønter

kom ikke op

                           og brugt
                           tyggegummi

som fugle

                           min smuldrende
                           enteleki

enteleki

er et begreb fra Aristoteles, der beskriver en erkendelse af noget, der tidligere kun havde en potentiel mulighed. Ønskedrøm kan henvise til en type teleologisk faktor, der kan være et organisk væsen til at udvikle sig i overensstemmelse med deres individualitet.en ”iboende kraft/tendens/bevægelse”, der får en organisme til at bevæge sig mod fuldkommengørelse.

Monday, 1 July 2013

Noah's 128th egg / Noahs 128nde æg

what's wrong
with these eyes?
 
                          yes, it's a prime-sound
                                    indivisible

the future seems
to lie

                          the one that swallows

behind me

                          fly alonghvad er der med
de her øjne?

                     ja, det er en prim-lyd
                             udelelig

fremtiden synes
at ligge

                    den dér som svalerne

bag mig

                    flyver langs