Tuesday, 29 July 2014

Noah's 264th Egg / Noahs 264nde æg

brain's
boiling

                      cherry blossom viewing -

u begin
to envy

                      Basho and Zappa wait

jelly-fish

                      for the rats to coolhjernen
koger

                           mens de kigger på
                           kirsebærblomster

du begynder
at misunde

                           venter Basho og Zappa

vandmænd

                           på at rotterne
                           køler ned

Thursday, 24 July 2014

Noah's 263rd Egg / Noahs 263nde æg

out
of place

                       from the lake
                       of battery fluid

the black
butterfly

                       the liquid shark
                       creates

in
my place

                        a second moondet forkerte
sted

                          af søen
                          af batterivæske

den sorte
sommerfugl

                          skaber den flydende haj

i mit
sted

                          en anden måne

Wednesday, 23 July 2014

Noah's 262nd Egg / Noahs 262nde æg

heatwave

                         where a part

I rediscover
the drip
drop

                         of the sky ends

of my watery
being

                         a dead spider


hedebølge

                          hvor en del

jeg genopdager
dryp-dryppet

                          af himlen ender

af min
vandige
eksistens

                          en død edderkop

Friday, 18 July 2014

Noah's 261th Egg / Noahs 261nde æg

40
minutes
less
day

                            moth

that's
the fluid
state

                            if you're so fond
                            of light

of
things

                            stop being
                            awake at night


40
minutter
mindre
dag

                             natsværmer

det er
den flydende

                             hvis du er så glad
                             for lys

tingenes
tilstand

                             lad være med
                             at være vågen
                             om natten

Monday, 14 July 2014

Noah's 260th Egg / Noahs 260nde æg

waiting
room

                           24 hours
                           of rain

how much
attention

                           my favourite drop

can one fly
bear?

                           was the first to fall


venteværelse

                               24 timers
                               regn

hvor meget
opmærksomhed

                               min yndlingsdråbe

kan én flue bære?

                               var den første der faldt

Wednesday, 9 July 2014

Noah's 259th Egg / Noahs 259nde æg

on the road
to Damascus

                             criss-crossing

the prophet's
bullets
against

                             Abraham's sky

the prophet's
bullets

                              tinned despair

på vejen
til Damaskus

                              på kryds og tværs

profetens
kugler
mod

                              over Abrahams himmel

profetens
kugler

                             fortvivlelse på dåse

Tuesday, 8 July 2014

Noah's 258th Egg / Noahs 258nde æg

this
heat

                      it hangs a while

I stick
to the floor

                      then it drops

the floor
sticks to me

                      the squashed mosquito

denne
hede

                      den hænger lidt

jeg klistrer
til gulvet

                      så falder den

gulvet klistrer
til mig

                      den maste myg

Monday, 7 July 2014

Noah's 257th Egg / Noahs 257nde æg

unwillingly

                       away from the heat

I start
a collection

                        I draw a map

of
dead
flies

                        of my ticklish zonesufrivilligt

                         ude af varmen

starter jeg
en samling

                         tegner jeg et kort

af
døde
fluer

                         over mine kildne steder

Wednesday, 2 July 2014

Noah's 256th Egg / Noahs 256nde æg

u
live

                     natural law?

u
can
count

                     when a language
                     dies from neclect
 
flies

                     there's only
                     'gun' left?

du
lever

                   naturlov?

du
kan
tælle

                    når et sprog dør
                    af misrøgt

fluer

                    er der kun
                    'riffel' tilbage?