Thursday, 15 December 2011

(sigh)As soon as my tongue touches it I know I'm licking the wrong side of the cigaret paper; no glue.

Så snart mit tunge rører det, ved jeg, at jeg slikker på den forkerte del af cigaretpapiret; ingen lim.

:

My fingers are cold. The coffee is cold. I hate winters with or without snow.

Mine fingre er kolde. Kaffen er kold. Jeg hader vintre med eller uden sne.

No comments:

Post a Comment