Friday, 18 January 2013

Noah's 50th egg and Jobim / Noahs 50nde æg og Jobim

passing
snow clad
towns

                                I persuade
                                my hands

with Jobim's
guitar
in my ears

                               to recreate
                               my place
                               among trees

I look at the moon
as he
once
did

                               from
                               paper
passerer
sneklædte
byer

                              jeg overtaler
                              mine hænder

med Jobims
guitar
i mine ører

                             til at genskabe
                             min plads
                             mellem træer

ser jeg på månen
som han
engang
gjorde

                            af
                            papir

1 comment: