Tuesday, 12 February 2013

Noah's 65th egg and a pyramid / Noahs 65nde æg og en pyramide

a pyramid
of lost tears
and banks

                                  it snows

we blow
our trombones
to awaken

                                 and it doesn't

a snake
of light

                                 there you have it

en pyramide
af fortabte
tårer og banker

                                  det sner

vi blæser
vore basuner
for at vække

                                 og det sner ikke

en slange
af lys

                                 sådan er det

No comments:

Post a Comment