Saturday, 20 April 2013

Noah's 90th egg - Astrud and ice-berg / Noahs 90nde æg - Astrud og isbjerg

Astrud's love songs

                                privileged living

another spring day
with pills and drops

                                at least 100 cookie brands
                                to choose from

I postpone
mending
my bike

                               889 orphanages
                               on top
                               an ice-berg*
Astruds kærlighedssange

                                       privilegeret liv

endnu en forårsdag
med piller og dråber

                                       mindst 100 småkagemærker
                                       at vælge mellem

jeg udsætter
at fixe
min cykel

                                       889 børnehjem
                                       på toppen af
                                       et isbjerg*
                                       

No comments:

Post a Comment