Tuesday, 17 December 2013

Noah's 200th jubilee egg / Noahs 200nde jubilæumsæg

granddad's
birthday

                         we abolished
                         the nobility

the incense
I light

                         instead we got
                         a political class

is mostly
Dominican
tobacco

                         living in a bubblefarfars
fødselsdag

                         vi afskaffede
                         adelen

røgelsen
jeg tænder

                         i stedet fik vi
                         en politisk klasse

er mest
dominikansk
tobak

                         der bor i en boble

No comments:

Post a Comment