Sunday, 2 February 2014

Noah's 216th egg / Noahs 216nde æg

saw
it

                      before time

our
star

                      not sand nor sea

on
candle
mass
day

                      a lot to be said
                      more to recall
den

                        før tiden

vor
stjerne

                        hverken sand eller sø

Kyndel
misse
dag

                        meget skal siges
                        mere skal huskes(The red part consists of quote from Elder Edda and Vǫluspá (Vølvens spådom). Den røde del består af strofer fra Ældre Edda og Vølvens spådom)

No comments:

Post a Comment