Sunday, 7 June 2015

Noah's 311th Egg / Noahs 311te æg

sultry
heat

                       ”He was a man
                         in the flesh

when summer
comes

                          therefore we can
                          depict him”

summer
comes

                          and yet these toilets
                          need cleaning


..

Hagia Ioannis (St. John) of Damascus wrote St: ”Apologia Against Those Who Decry Holy Images” as a counter argument to the iconoclasts using the argument of Christ being fully human born of a woman (and he walked among us) as a reason why we can depict God. He also wrote a lot of hymns, so many that the abbot of the monastery imposed a rule of silence on him (forbidding him to speak or write for a certain period). He couldn't help himself but wrote some hymns to the Theotokos (mother of God) anyway and was sentenced to clean the toilets in the monastery with a very little brush.lummer
hede

                       ”Han var et menneske
                         af kød og blod

når sommeren
kommer

                         derfor kan vi
                         lave billeder af ham

kommer
sommeren

                         og dog må disse lokummer
                         gøres rene

Hagia Ioannis af Damaskus (Hl. Johannes) skrev: ”Modsvar til dem, der fordømmer hellige billeder” som et modsvar til ikonoklasterne, hvori han bruger argumentet, at fordi Kristus var fuldt og helt menneske født af en kvinde (tog bolig iblandt os), kan vi afbillede Gud. Han skrev også en masse salmer, så mange, at abbeden i klosteret underkastede ham tavshed (forbød ham at tale og skrive i en vis periode). Han kunne dog ikke dy sig og skrev nogle hymner til Thetokos (Guds moder) og blev dømt til at vaske alle klosterets toiletter med en meget lille børste.

No comments:

Post a Comment