Sunday, 15 March 2015

Noah's 294th Egg / Noahs 294nde æg


codeine

                               somewhere
                               beneath
                               (or from the flat above)

for a while
I can imagine

                               Pride & Prejudice

world
peace

                               a synthetic
                               bass drumkodein

                               et sted
                               under
                               (eller fra lejligheden
                                ovenpå)

i et øjeblik
kan jeg forestille mig

                               Stolthed & Fordom

verdensfred

                               en syntetisk
                              bastromme

No comments:

Post a Comment