Tuesday, 29 November 2016

373

some things
are here
before us

                               to be
                               on the safe side

prayer

                               let's only speculate

and mismatched
socks

                               on the thoughts
                               of dead poets











nogle ting
er her
før os

                         for at være
                         på den sikre side

bøn

                         lad os kun spekulere

og uens
sokker

                         på døde digteres
                         tanker

No comments:

Post a Comment