Monday, 18 April 2016

337


somewhere

                      under ground

in that rain

                      a root swallows

I belong

                      the sun's colour
et sted

                       under jorden

i den dér regn

                       sluger er en rod

hører jeg til

                       solens farve

No comments:

Post a Comment