Monday, 4 December 2017

2017-63

the sizzling
of effervescent pills

»You're darkness!«
»No, you're darkness!«
just
enough
in dualism
to my neck
I'm glad
to break
the silenceboth my socks
fit both feet


en hvislen
af brusetabletter»DU er mørke!«
»Nej, DU er mørke!«
akkurat
noki dualisme
til halsen
er jeg
glad for
til at bryde
stilhedenat begge mine strømper
passer begge
fødder

No comments:

Post a Comment