Thursday, 4 July 2013

Noah's 130th entelechy-egg / Noahs 130te eneteleki-æg

the birdseeds
I threw last winter

                               between
                               keys
                               coins

didn't come up

                               and used gum

as birds

                               my crumbling
                               entelechy
entelechy

1. In the philosophy of Aristotle, the condition of a thing whose essence is fully realized; actuality.

2. In some philosophical systems, a vital force that directs an organism toward self-fulfillment.


de fuglefrø
jeg smed
sidste vinter

                           mellem
                           nøgler
                           mønter

kom ikke op

                           og brugt
                           tyggegummi

som fugle

                           min smuldrende
                           enteleki

enteleki

er et begreb fra Aristoteles, der beskriver en erkendelse af noget, der tidligere kun havde en potentiel mulighed. Ønskedrøm kan henvise til en type teleologisk faktor, der kan være et organisk væsen til at udvikle sig i overensstemmelse med deres individualitet.en ”iboende kraft/tendens/bevægelse”, der får en organisme til at bevæge sig mod fuldkommengørelse.

No comments:

Post a Comment