Friday, 2 August 2013

Noah's 145th egg from space / Noahs 145nde æg fra rummet

a husk
that looks
like me

                in keeping

anyhow ...
it takes
two

               with the times

to
tango

               a show about
               the threats from space
en skal
der ligner
mig

               i overensstemmelse

nå men …
der skal
to

               med tidsånden

til
en tango

               et program om
               truslerne fra rummet


No comments:

Post a Comment