Monday, 5 August 2013

Noah's 147th stem cell egg / Noahs 147nde stamcelleæg

hot
and
humid

                  stem cell meat
                  and a reformed
                  fundamentalist

the road
to the shops

                  the hollyhocks stand

shimmers

                  several meters tall


varmt
og
fugtigt

                  stamcellekød
                  og en reformeret
                  fundamentalist

vejen til
Brugsen

                  bonderoserne står

flimrer

                  adskillige meter høje

No comments:

Post a Comment