Wednesday, 30 October 2013

Noah's 180th egg / Noahs 180nde æg

at the top
of the ladder

                         what can you do about them

(mud, paper and bones)

                        the wind-ponies
                        galloping

a brain
I can't
live in

                        in and out
                        the windowsved toppen
af stigen

                          hvad kan man gøre ved dem

(mudder, papir og knogler)

                          vindponyerne
                          der galopperer

en hjerne
jeg ikke kan
bo i

                         ud og ind
                         af vinduerne

No comments:

Post a Comment