Saturday, 30 November 2013

Noah's 192nd egg / Noahs 192nde æg

passing
the sun
up close

                       errara
                       humanum
                       est

an iceberg

                       I exit meditation

of possible
ancestors

                       as a hedgehog
passerer
solen
tæt på

                    errare
                    humanum
                    est

et isbjerg

                   jeg kommer ud
                   af meditationen

af mulige
forfædre

                   som et pindsvin

No comments:

Post a Comment