Tuesday, 19 November 2013

Noah's 188th egg / Noahs 188nde æg

pronounced
dead

                     a day on Earth

again 

                     an ant scolds a river

Terpsichore
giggles

                     for running awayerklæret
død

                      en dag på Jorden

igen

                      en myre skælder
                      en flod ud

griner
Terpsihcore

                      for at løbe væk
No comments:

Post a Comment