Wednesday, 8 January 2014

Noah's 207th wet egg / Noahs 207nde våde æg

first week

                      just as I thought

I've been
silent

                      we lived in a bubble

for one seventh
of this year

                      rain

første uge

                            ligesom jeg troede

jeg har været
tavs

                            vi levede i en boble

for en syvendedel
af dette år

                             regn

No comments:

Post a Comment