Sunday, 26 May 2013

Noah's 107th egg / Noahs 107nde æg

first

           ”nah, it's no use”

aphids

           ”don't be such
             a pessimist!”

then

             on the terrace
             another tin of food
             for Schrödinger's cat

først

             ”aj, det nytter ikke”

torden
fluerne

             ”vær nu ikke
               så pessimistisk!”


               på terrassen
               endnu en dåse mad
               til Schrödingers kat

No comments:

Post a Comment