Friday, 10 May 2013

Noah's 97th egg kaboom / Noahs 97nde æg bang

from
no
where

                         ”Fred Hoyle explodes stars
                          on a computer”

(or from
the soil)

                          there's entropy

a burst
of dandelions

                           in every drawer

fra
ingen
steder

                  ”Fred Hoyle springer stjerner i luften
                   på en computer”

(eller fra
mulden)

                   der er entropi

et udbrud
af
mælkebøtter

                   i alle skuffer

No comments:

Post a Comment