Tuesday, 18 June 2013

Noah's 123rd fundamentalist egg / Noahs 123nde fundamentalistiske æg

Fundamentalistthrowing
planks

                     he said he was glad he was a
                     fundamentalist. I knew what
                     he meant, but I suggested he
                     was merely moving from one
                     prison to another. by converting.
                     The prison really being himself.
                     He just changed the framework, the
                     ism, to justify his lacking social
                     skills, his low self-esteem and
                     his awkwardness around women.
                     He got off the train by the first
                     station after that.

                     I can be very unkind.

unscaffolding

                     the following Sunday he was
                     back in church on the same
                     spot licking up every word
                     the priest spoke, mimicking
                     his movements, his facial expressions,
                     trying to use Greek and Russian
                     terms for things that could be said in
                     his native Danish tongue.

the scaffold

                     silent bird
                     this lead hat comes
                     with matching boots

smider
brædder

                     hans sagde, at han var glad for
                     at være fundamentalist. Jeg ved,
                     hvad han mener, men jeg antyder,
                     at han blot flyttede fra et fængsel
                     til et andet ved at konvertere.
                     Fængslet er i virkeligheden ham selv.
                     Han skiftede blot rammerne ud, ismen,
                     for at retfærdiggøre sine manglende
                     sociale færdigheder, sit lave selvværd,
                     hans kejtethed med hensyn til kvinder.
                     Han stod af toget ved den første station
                     efter det.

                     Jeg kan være ret ubehagelig.

afstilladserer

                     søndagen efter var han tilbage
                     i kirken på den samme plads. Han
                     labbede præstens ord i sig og efterlignede
                     hans bevægelser, hans ansigtsudtryk.
                     Han afprøvede de græske og russiske
                     termer for ting, han sagtens kunne siges
                     på sit danske modersmål.

stilladset

                     stille fugl
                     denne blyhat kommer
                     med matchende støvler

No comments:

Post a Comment